Από τις 17.03.22 με τη δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Αριθμ. 24454 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 195/17.03.22) και την από 22.3.22 απόφαση ΔΣ/03/2022, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΒΙ έχει ως εξής:

 Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος ΔΣ:  Δημήτριος Ν. ΧρόνηςΕκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Αντιπρόεδρος: Λεωνίδας Θ. Δραγουμάνος,  Εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

Μέλη:

Βασιλική Δαβίλλα, Νομικός

Χρήστος Ε. Βρίκος, Νομικός

Ιωάννης Α. Κατσογιάννης, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ

Δημήτριος Μ. Γεωργιάδης, Στέλεχος της βιομηχανίας

Μιχαήλ Καμίτσης, Οικονομολόγος

Λάμπρος Α. Πυργιώτης, Εκπρόσωπος του ΤΕΕ

Δήμητρα Σ. Στάικου, Εκπρόσωπος των εργαζομένων του ΟΒΙ

Γενικός Διευθυντής

Χρέη εισηγητή στο Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί ο Γενικός Διευθυντής του ΟΒΙ. Τη Γενική Διεύθυνση του ΟΒΙ από 23.09.2019 ασκεί ο κ. Παναγιώτης Κανελλόπουλος.