ΤΕΛΟΣ

ΕΥΡΩ

Κατάθεση σήματος έγχαρτη

120

Κατάθεση συλλογικού σήματος έγχαρτη

600

Κατάθεση σήματος πιστοποίησης έγχαρτη

600

Κατάθεση σήματος ηλεκτρονική

100

Κατάθεση συλλογικού σήματος ηλεκτρονική

500

Κατάθεση σήματος πιστοποίησης ηλεκτρονική

500

Για κάθε επιπλέον κλάση

20

Για κάθε επιπλέον κλάση συλλογικού σήματος ή σήματος πιστοποίησης

100

Κατάθεση σήματος από μετατροπή σήματος της ΕΕ ή διεθνούς καταχώρησης ή από διαίρεση δήλωσης σήματος σε περισσότερα μέρη

150

Για κάθε επιπλέον κλάση

20

Παράταση προστασίας σήματος, έγχαρτη υποβολή

110

Παράταση προστασίας  συλλογικού σήματος ή σήματος πιστοποίησης, έγχαρτη υποβολή

550

Παράταση προστασίας σήματος, ηλεκτρονική υποβολή

90

Παράταση προστασίας  συλλογικού σήματος ή σήματος πιστοποίησης, ηλεκτρονική υποβολή

450

Για κάθε επιπλέον κλάση

20

Για κάθε επιπλέον κλάση συλλογικού σήματος ή σήματος πιστοποίησης

100

Μεταβίβαση σήματος

90

Παραχώρηση άδειας χρήσης

90

Εγγραφή εμπράγματων δικαιωμάτων

40

Έλεγχος και διαβίβαση διεθνούς αίτησης

15

Αντικατάσταση εθνικού σήματος από διεθνή καταχώριση

110

Κατάθεση προσφυγών, ανακοπών, παρεμβάσεων και αιτήσεων ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων (ΔΕΣ)

70

Παράβολο συζήτησης ανακοπών, προσφυγών, παρεμβάσεων και αιτήσεων ενώπιον  της  Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων (ΔΕΣ)

40

Επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση

110

Έκδοση αντιγράφου σήματος

1