Βιομηχανικό σχέδιο είναι η εξωτερικά ορατή εικόνα του συνόλου ή μέρους ενός βιομηχανικού ή βιοτεχνικού προϊόντος, η οποία προκύπτει από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει (π.χ. η γραμμή, το σχήμα, το χρώμα κλπ).

Video για το DESIGN:
https://www.youtube.com/watch?v=fFsG9qEheH8

Γνωρίζετε πώς να προστατεύσετε το Βιομηχανικό σας Σχέδιο; Ενημερωθείτε για όλες τις χρήσιμες λεπτομέρειες στο video που ακολουθεί: 

https://www.youtube.com/watch?v=gmaTVmfkBu0 (Το video έγινε με τη συνεργασία ΟΒΙ & EUIPO)

https://euipo.europa.eu/ohimportal/el/designs (Ο σύνδεσμος της επίσημης Ιστοσελίδας του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης – EUIPO – στα Ελληνικά)