Νομοθετικά Κείμενα για τις εφευρέσεις, τα σχέδια και υποδείγματα, τη μεταφορά τεχνολογίας και τις τοπογραφίες προϊόντων ημιαγωγών (pdf – Δεκέμβριος 2020)