', '' ); */ ?>
04 Απρ
By: Rania Zacharopoulou 0

Έρευνα αγοράς για την  προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού τύπου Α4

ΚΠ/3432/4-4-2019

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας,  που εδρεύει στην οδό Γιάννη Σταυρουλάκη 5 (πρώην Παντανάσσης) 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου, διενεργεί  έρευνα αγοράς  με σκοπό  την προμήθεια 1.000 δεσμίδων φωτοτυπικού χαρτιού διαστάσεων Α4, χρώματος Λευκό.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (1.000 Δεσμίδες)

Βάρος: 80 gr/m2,

Χρώμα: Λευκό

Tέφρα 10,6% κ.β.,

Πάχος: 107μm,

Μάζα ανά Μονάδα: 78,6g/sq.m.

Ποσότητα ανά δεσμίδα: 500 φύλλα

Αριθμός Δεσμίδων: 1.000

Χρόνος Παράδοσης: 2-4 ημέρες

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής.

Η απόφαση ανάληψης προμήθειας έχει αναρτηθεί στην «Διαύγεια» με αριθμό

ΑΔΑ: 6ΗΜΧ465ΧΗΥ-Η26.

Προϋπολογισμός: 2.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάληψη της προμήθειας είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο ασφαλιστικής, φορολογικής ενημερότητας και  των νομιμοποιητικών εγγράφων.

Τρόπος πληρωμής

Η εξόφληση των  τιμολογίων θα γίνεται  την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης αυτού.

Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα οριζόμενα από τον Νόμο δικαιολογητικά. Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα του ΟΒΙ, μετά την εκτέλεση και παράδοση της προμήθειας. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει.

Για πρόσθετες πληροφορίες επικοινωνήστε με την κα  Ζ. Λαζαρίδου  210-6183555.

Προθεσμία υποβολής προσφορών

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν την προσφορά τους  μέχρι την Παρασκευή 12 Απριλίου  και ώρα 14.00, στo ακόλουθο email: zlaz@obi.gr (Λ. Λαζαρίδου) ή στην ταχυδρομική διεύθυνση: Γ. Σταυρουλάκη 5 (πρώην Παντανάσσης), 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου.

Read More
27 Μαρ
By: Rania Zacharopoulou 0

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ειδών προσωπικής υγιεινής του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

ΚΠ 2999/27-3-2019

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με αντικείμενο την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων και εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), ενδιαφέρεται για την προμήθεια ειδών προσωπικής υγιεινής (χαρτιά υγείας, χειροπετσέτες,  κρεμοσάπουνο). Πιο αναλυτικά:

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 • ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΖΙΚ-ΖΑΚ (100 κιβώτια των 20 τεμαχίων το κάθε ένα)

Μορφή :Γκοφρέ, μονόφυλλη λευκή, διαστ. Φύλλου 23Χ25 εκ.

Βάρος: 230gr

Σύνθεση:100% λευκασμένος χημικός πολτός.

Συσκευασία κιβωτίου : 20 τεμάχια των 200 φύλλων (4000 φύλλα)

 • ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ (4.000 ρολά)

Ρολό υγείας γκοφρέ 86gr 230 φύλλα, δίφυλλο 24 μέτρα

 • ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ (100 λίτρα)

Υγρό σαπούνι χεριών 100 λίτρα σε συσκευασίες  των 4 λίτρων

Τα CPV του έργου είναι:

 • Χαρτί υγείας (33761000-2)
 • Χάρτινες χειροπετσέτες (33763000-6)
 • Σαπούνι (33711900-6)

και ο κωδικός γεωγραφικής περιοχής βάσει της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) EL301.

Κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας, είναι η συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής.

Η απόφαση ανάληψης προμήθειας έχει αναρτηθεί στην «Διαύγεια» με αριθμό ΑΔΑ: ΩΩΟΞ465ΧΗΥ-ΚΩΧ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάληψη της προμήθειας είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο των νομιμοποιητικών εγγράφων νομικών προσώπων.

Προϋπολογισμός: 2.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ

Τρόπος πληρωμής

Η εξόφληση των  τιμολογίων θα γίνεται  την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης αυτού.

Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα οριζόμενα από τον Νόμο δικαιολογητικά. Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα του ΟΒΙ, μετά την εκτέλεση και παράδοση της προμήθειας. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει.

Για πληροφορίες μπορείτε ν’ απευθύνεστε στην κα. Λαζαρίδου  210 6183555, email: zlaz@obi.gr τις ώρες 10:00-14:00.

Προθεσμία υποβολής προσφορών
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν την προσφορά τους μέχρι την Πέμπτη 4 Απριλίου 2019 και ώρα 14:00, στο e-mail:  zlaz@obi.gr ή στην ταχυδρομική διεύθυνση Γιάννη Σταυρουλάκη 5 (πρώην Παντανάσσης) 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου.

Read More
28 Φεβ
By: Rania Zacharopoulou 0

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την Προμήθεια Ανταλλακτικών, Περιφερειακών και Παρελκόμενων H/Y για τις ανάγκες Τεχνικής Υποστήριξης των H/Y

ΚΠ 2148/28-2-2019

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με αντικείμενο την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων και εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, ενδιαφέρεται για την προμήθεια  των παρακάτω ανταλλακτικών, περιφερειακών και παρελκόμενων H/Y για τις ανάγκες Τεχνικής Υποστήριξης των H/Y του.

Λίστα Ανταλλακτικών Περιφερειακών Η/Υ, Προδιαγραφές εξοπλισμού

Γι’ αυτό διενεργεί έρευνα αγοράς με κριτήριο ανάθεσης  την συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής.

Τα CPV του έργου είναι:

 • 30237000-9 (Μέρη, εξαρτήματα και προμήθειες υπολογιστών)
 • 30234100-9 (Μαγνητικοί δίσκοι)
·         32580000-2 (Εξοπλισμός δικτύου δεδομένων)

και ο κωδικός γεωγραφικής περιοχής βάσει της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) EL301.

Στις προσφορές θα πρέπει να αναγράφονται η αναλυτική περιγραφή των προϊόντων (με τα τεχνικά χαρακτηριστικά),  το κόστος ανά είδος ανταλλακτικού ή περιφερειακού και το συνολικό κόστος της προσφοράς.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον κ. Λ. Γαλώνη 210-6183507 ή στο e-mail: lgal@obi.gr.

Η γλώσσα που θα συνταχθεί η προσφορά είναι η ελληνική.

Κριτήριο ανάθεσης: η συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής, που θα καλύπτει τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές για όλα τα παραπάνω προϊόντα.

Η ανάθεση δύναται να γίνει και σε δύο προμηθευτές , έναν για το υλικό και έναν για το λογισμικά προιόντα.

Προϋπολογισμός: 2.000 € πλέον ΦΠΑ.

Η απόφαση ανάληψης προμήθειας έχει αναρτηθεί στην «Διαύγεια» με αριθμό ΑΔΑ: 9ΠΔΚ465ΧΗΥ-3ΓΣ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάθεση της προμήθειας είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο των νομιμοποιητικών εγγράφων.

Τρόπος πληρωμής

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνεται  την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης αυτού.

Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα οριζόμενα από τον Νόμο δικαιολογητικά. Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα του ΟΒΙ, μετά την ανάθεση της προμήθειας. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να αποστείλουν τις προσφορές τους μέσω e-mail στην κα. Ζ. Λαζαρίδου (zlaz@obi.gr) ή στην ταχυδρομική διεύθυνση Γ. Σταυρουλάκη 5, 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου,  μέχρι την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019 και ώρα 14:00.

Read More
26 Φεβ
By: Rania Zacharopoulou 0

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Ετήσιας Άδειας Χρήσης Λογισμικού IBM Informix WRKGRP Edition

ΚΠ 2050/26-2-2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την Προμήθεια Ετήσιας Άδειας Χρήσης Λογισμικού IBM Informix WRKGRP Edition

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με αντικείμενο την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων και εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), ενδιαφέρεται για την Προμήθεια Ετήσιας Άδειας Χρήσης Λογισμικού IBM/Informix, γι’ αυτό διενεργεί έρευνα αγοράς με κριτήριο ανάθεσης  την συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής.

Το CPV της προμήθειας είναι:

 • 48610000-7 (Συστήματα βάσεων δεδομένων)

και ο κωδικός γεωγραφικής περιοχής βάσει της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) EL301.

Προδιαγραφές Προμήθειας

Τίτλος Λογισμικού : IBM Informix WRKGRP Edition CPU Option Processor Value Unit (PVU) Annual SW Subscription
Κατασκευαστής : IBM
Part Number : E08SQLL
Quantity : Εκατό (100) Units
IBM Customer Number : 581400

Όλες οι προσφορές θα πρέπει να περιγράφουν με σαφήνεια τα παραπάνω προϊόντα / υπηρεσίες καθώς και το συνολικό αντίτιμο.

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον κ. Δημήτρη Ορφανό-Καφφετζάκη στο τηλ.: 210-61 83 586, e-mail: dok@obi.gr ή με τον κ. Κώστα Ευσταθίου στο τηλ.: 210-61 83 615, e-mail: cefs@obi.gr.

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής, που θα περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω προϊόντα.

Προϋπολογισμός: 3.339 € πλέον ΦΠΑ.

Η απόφαση ανάληψης προμήθειας έχει αναρτηθεί στην «Διαύγεια» με αριθμό ΑΔΑ: 6Ω73465ΧΗΥ-ΟΑΟ.

Η γλώσσα που θα συνταχθεί η προσφορά είναι η ελληνική.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάθεση της προμήθειας  είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο των ακόλουθων δικαιολογητικών:

 1. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
 2. Ποινικό Μητρώο νόμιμου εκπροσώπου και όλων των μελών ΔΣ.
 3. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

Τα κατωτέρω αναζητούνται από το αρμόδιο τμήμα του αρμόδιου Πρωτοδικείου.

 1. Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως.
 2. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου πτωχεύσεων.
 3. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου περί διορισμού εκκαθαριστή /συνεκκαθαριστή.
 4. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης για υπαγωγή στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.
 5. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης συνδιαλλαγής-εξυγίανσης.
 6. Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση.

Τρόπος πληρωμής

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνεται  την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης αυτού.

Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα οριζόμενα από τον Νόμο δικαιολογητικά. Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα του ΟΒΙ, μετά την υπογραφή της σύμβασης. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να αποστείλουν τις προσφορές τους μέσω e-mail στην κα. Λαζαρίδου (zlaz@obi.gr) ή στην ταχυδρομική διεύθυνση Γ. Σταυρουλάκη 5, 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου,  μέχρι την Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019 και ώρα 14:00, με την ένδειξη της πρόσκλησης.

 

 

Read More
21 Φεβ
By: Rania Zacharopoulou 0

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Ετήσιας Άδειας Χρήσης Λογισμικού Microsoft/SQL Server & Windows Server

ΚΠ 1860/21-2-2019

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με αντικείμενο την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων και εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), ενδιαφέρεται για την Προμήθεια Ετήσιας ανανέωσης Αδειών Χρήσης Λογισμικού Microsoft/ SQL Server Standard & Windows Server Standard, γι’ αυτό διενεργεί έρευνα αγοράς με κριτήριο ανάθεσης  την συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής.

Τα CPV της προμήθειας είναι:

 • 48610000-7 (Συστήματα βάσεων δεδομένων)
 • 48620000-0 (Λειτουργικά συστήματα)

και ο κωδικός γεωγραφικής περιοχής βάσει της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) EL301.

Προδιαγραφές Προμήθειας:

Program : Open Value

Agreement Number: V7853079

Product Description: MicrosoftSQLServerStandardEdition Sngl SoftwareAssurance OLV 1License NoLevel AdditionalProduct 1Year Acquiredyear1

Quantity: 2

Product Description: MicrosoftWindowsServerStandard Sngl SoftwareAssurance OLV 1License NoLevel

Quantity: 8

Όλες οι προσφορές θα πρέπει να περιγράφουν με σαφήνεια τα παραπάνω προϊόντα και υπηρεσίες καθώς και το συνολικό αντίτιμο.

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον κο Λ. Γαλώνη στο τηλ.: 210-6183507 ή στο e-mail: lgal@obi.gr.

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής, που θα περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω προϊόντα.

Προϋπολογισμός: 3.000 € (πλέον ΦΠΑ).

Η απόφαση ανάληψης προμήθειας έχει αναρτηθεί στην «Διαύγεια» με αριθμό, ΑΔΑ: 6Ω734654ΧΗΥ-ΟΑΟ.

Η γλώσσα που θα συνταχθεί η προσφορά είναι η ελληνική.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάθεση της προμήθειας  είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο των ακόλουθων δικαιολογητικών:

 1. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
 2. Ποινικό Μητρώο νόμιμου εκπροσώπου και όλων των μελών ΔΣ.
 3. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

Τα κατωτέρω αναζητούνται από το αρμόδιο τμήμα του αρμόδιου Πρωτοδικείου.

 1. Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως.
 2. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου πτωχεύσεων.
 3. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου περί διορισμού εκκαθαριστή /συνεκκαθαριστή.
 4. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης για υπαγωγή στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.
 5. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης συνδιαλλαγής-εξυγίανσης.
 6. Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση.

Τρόπος πληρωμής

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνεται  την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης αυτού.

Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα οριζόμενα από τον Νόμο δικαιολογητικά. Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα του ΟΒΙ, μετά την υπογραφή της σύμβασης. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να αποστείλουν τις προσφορές τους μέσω e-mail στην κα. Λαζαρίδου (zlaz@obi.gr) ή στην ταχυδρομική διεύθυνση Γ. Σταυρουλάκη 5, 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου, μέχρι την 1 Μαρτίου 2019 και ώρα 14:00.

 

 

Read More
18 Φεβ
By: Rania Zacharopoulou 0

Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών και υλικών μηχανογράφησης

ΚΠ/1743/18-2-2019

Έρευνα αγοράς για την ετήσια προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών & υλικών μηχανογράφησης

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με αντικείμενο την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων και εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), ενδιαφέρεται για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών και υλικών μηχανογράφησης, γι’ αυτό διενεργεί έρευνα αγοράς με κριτήριο ανάθεσης  την συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής.

Τα CPV του έργου είναι:

 • Toner Cartridges: 30125100-2
 • Ink Cartridges: 30192113-6
 • Print Drums: 30124300-7
 • Αποθ. Μέσα: 30234000-8

και ο κωδικός γεωγραφικής περιοχής βάσει της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) EL301.

Λίστα Αναλώσιμων Εκτυπωτών

Επισημαίνεται  ότι τα αναλώσιμα των εκτυπωτών πρέπει να είναι τα γνήσια των αντίστοιχων κατασκευαστών εκτυπωτών (HP, Samsung, Xerox,κτλπ).

Επισημαίνεται ότι, εάν ο συγκεκριμένος κωδικός του αναλωσίμου έχει καταργηθεί από την επίσημη κατασκευάστρια εταιρεία ή αντιπροσωπεία, θα πρέπει να αποσταλεί σχετική επιστολή της κατασκευάστριας εταιρείας και σε αυτήν την περίπτωση θα γίνεται αποδεχτή προσφορά με ανακατασκευασμένα  αναλώσιμα για τον συγκεκριμένο κωδικό.

‘Ολες οι προσφορές θα πρέπει να περιγράφουν με σαφήνεια τα είδη των αναλωσίμων, τον κωδικό αναλωσίμου,  τιμή/ τεμ, και το συνολικό αντίτιμο.

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον κ. Λ. Γαλώνη 210-6183507 ή στο e-mail: lgal@obi.gr.

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής, που θα περιλαμβάνει όλα τα είδη των αναλωσίμων.

Προϋπολογισμός: 7.780€ πλέον ΦΠΑ.

Η απόφαση ανάληψης προμήθειας έχει αναρτηθεί στην «Διαύγεια» με αριθμό ΑΔΑ: 6Α1Τ465ΧΗΥ-ΘΓ7

Η γλώσσα που θα συνταχθεί η προσφορά είναι η ελληνική.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάθεση της προμήθειας  είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο των ακόλουθων δικαιολογητικών:

 1. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
 2. Ποινικό Μητρώο νόμιμου εκπροσώπου και όλων των μελών ΔΣ.
 3. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

Τα κατωτέρω αναζητούνται από το αρμόδιο τμήμα του αρμόδιου Πρωτοδικείου.

 1. Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως.
 2. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου πτωχεύσεων.
 3. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου περί διορισμού εκκαθαριστή /συνεκκαθαριστή.
 4. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης για υπαγωγή στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.
 5. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης συνδιαλλαγής-εξυγίανσης.
 6. Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση.

Τρόπος πληρωμής

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνεται  την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης αυτού.

Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα οριζόμενα από τον Νόμο δικαιολογητικά. Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα του ΟΒΙ, μετά την υπογραφή της σύμβασης. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να αποστείλουν τις προσφορές τους μέσω e-mail στην κα. Λαζαρίδου (zlaz@obi.gr) ή στην ταχυδρομική διεύθυνση Γ. Σταυρουλάκη 5, 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου,  μέχρι την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 14:00.

 

 

Read More
11 Φεβ
By: Rania Zacharopoulou 0

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ενός (1) Πολυμηχ/τος Inkjet και τριών (3) Εκτυπωτών Laser

ΚΠ 1469/11-2-2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την Προμήθεια  ενός (1) Πολυμηχ/τος Inkjet και τριών (3) Εκτυπωτών Laser.

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με αντικείμενο την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων και εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), ενδιαφέρεται για την προμήθεια  των παρακάτω τύπων εκτυπωτικών μηχανημάτων:

 1. Πολυμηχ/μα Έγχρωμο Inkjet    Ποσότητα:       1
 2. Εκτυπωτές Laser (Heavy Duty) Ποσότητα:       3

Γι’ αυτό διενεργεί έρευνα αγοράς με κριτήριο ανάθεσης  την συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής.

Τα CPV του έργου είναι:

 • 30121200-5 Φωτοαντιγραφικές συσκευές
 • 30232110-8 Εκτυπωτές Laser

και ο κωδικός γεωγραφικής περιοχής βάσει της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) EL301.

Τεχνικές Προδιαγραφές Εκτυπωτικών Μηχ/των :

Οι τεχνικές προδιαγραφές των εκτυπωτικών μηχ/των περιγράφονται στους Πίνακες Διεύθυνσης

Όλες οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν συμπληρωμένους τους πίνακες τεχνικών προδιαγραφών, το κόστος ανά είδος εξοπλισμού και το συνολικό αντίτιμο.

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον κ. Λ. Γαλώνη 210-6183507 ή στο e-mail: lgal@obi.gr.

Η γλώσσα που θα συνταχθεί η προσφορά είναι η ελληνική.

Κριτήριο ανάθεσης: η συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής, που θα καλύπτει τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές για όλα τα παραπάνω προϊόντα.

Προϋπολογισμός: 600 € πλέον ΦΠΑ.

Η απόφαση ανάληψης προμήθειας έχει αναρτηθεί στην «Διαύγεια» με αριθμό ΑΔΑ: 9ΠΔΚ465ΧΗΥ-3ΓΣ

Τρόπος πληρωμής

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνεται  την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης αυτού.

Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα οριζόμενα από τον Νόμο δικαιολογητικά. Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα του ΟΒΙ. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να αποστείλουν τις προσφορές τους μέσω e-mail στην κα. Λαζαρίδου (zlaz@obi.gr) ή στην ταχυδρομική διεύθυνση Γ. Σταυρουλάκη 5, 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου,  μέχρι την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 14:00.

Read More
11 Φεβ
By: Rania Zacharopoulou 0

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για Προμήθεια Φακέλων Τύπου ZIPPEL

ΚΠ/1467/11-2-2019

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με αντικείμενο την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων και εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, )». O OBΙ  εδρεύει στον Παράδεισο Αμαρουσίου, στην οδό Γιάννη Σταυρουλάκη 5.

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας  ενδιαφέρεται για την προμήθεια 8.300 φακέλων αρχειοθέτησης εγγράφων τύπου ZIPPEL  σε διάφορα χρώματα (ροζ  5.000 τεμάχια, μπλε 1.500 τεμάχια, κίτρινο 800 τεμάχια,  πορτοκαλί 500 τεμάχια με την ένδειξη PCT στο αριστερό μέρος του φακέλου,   πορτοκαλί 500 τεμάχια με την ένδειξη ΕPΑ στο αριστερό μέρος του φακέλου) και 8.000 καβαλάρηδες.

Το CPV του έργου είναι  39132000-6 (συστήματα αρχειοθέτησης)  και ο κωδικός γεωγραφικής περιοχής βάσει της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) EL301.

Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης έχει αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ με κωδικό ΑΔΑ: 6ΟΙΒ465ΧΗΥ-ΖΟΣ.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής.

Προϋπολογισμός: 13.400,00€ πλέον ΦΠΑ

Η γλώσσα που θα συνταχθεί η προσφορά είναι η ελληνική.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάθεση της προμήθειας και την υπογραφή της σύμβασης  είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο των ακόλουθων δικαιολογητικών:

 1. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
 2. Ποινικό Μητρώο νόμιμου εκπροσώπου και όλων των μελών ΔΣ.
 3. Νομιμοποιητικά έγγραφα.

Τα κατωτέρω αναζητούνται από το αρμόδιο τμήμα του αρμόδιου Πρωτοδικείου.

 1. Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως.
 2. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου πτωχεύσεων.
 3. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου περί διορισμού εκκαθαριστή/συνεκκαθαριστή.
 4. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης για υπαγωγή στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.
 5. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης συνδιαλλαγής-εξυγίανσης.
 6. Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση.

Τρόπος πληρωμής
Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνεται  την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης αυτού.

Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα οριζόμενα από τον Νόμο δικαιολογητικά. Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα του ΟΒΙ. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει.

Προθεσμία υποβολής προσφορών

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν την προσφορά τους μέχρι την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 14.00 στο e-mail: zlaz@obi.gr (υπόψη κας Λαζαρίδου) ή στην ταχυδρομική διεύθυνση Γιάννη Σταυρουλάκη 5, 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου, με την ένδειξη της πρόσκλησης.

Για πληροφορίες μπορείτε ν’ απευθύνεστε στην κα Ε. Σαρέλη 210-6183508 τις ώρες 10.00-14.00.

 

 

 

Read More
01 Φεβ
By: Rania Zacharopoulou 0

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Εξυπηρετητών Δικτυακού και Λοιπού Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση του μηχανογραφικού κέντρου του ΟΒΙ

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με αντικείμενο την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων και εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Ο ΟΒΙ προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό (άρθρο 27 Ν. 4412/2016), για την Προμήθεια Εξυπηρετητών Δικτυακού και Λοιπού Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση του μηχανογραφικού κέντρου του με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 65.000€ εκτός ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι, υποβάλουν προσφορές για το σύνολο της προμήθειας, για όλα τα τμήματα.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Ο συστημικός αύξων αριθμός του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ είναι 70134.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα : 26/2/2019 και ώρα 10.00 π.μ

Η Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 26/2/2019 και ώρα 11.00 π.μ.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι αποκλειστικώς ο Οργανισμός Βιομηχανικής ιδιοκτησίας (ΟΒΙ).

Πληροφορίες στα τηλέφωνα : 210-6183543, 210-6183615, 210-6183507.

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Παραρτήματα σε επεξεργάσιμη μορφή:

Παράρτημα ΙΒ

Παράρτημα ΙΙ

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Παράγραφος 2.2.2.1

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για 30 ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 31/3/2020.

Read More
04 Δεκ
By: admin 0

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Υλικού και Λογισμικού για τα νέα Περιφερειακά Γραφεία του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με αντικείμενο την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων και εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), ενδιαφέρεται για την προμήθεια του παρακάτω υλικού και λογισμικού για τον εξοπλισμό των νέων περιφερειακών του γραφείων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να αποστείλουν τις προσφορές τους μέσω e-mail στην κα Ζ. Λαζαρίδου (zlaz@obi.gr) ή στην ταχυδρομική διεύθυνση Γ. Σταυρουλάκη 5, 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου, μέχρι την Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 14:00.

Read More