', '' ); */ ?>
23 Μαρ
By: Rania Zacharopoulou 0

Επίσκεψη του επικεφαλής του WIPO στην Αθήνα και συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και υψηλόβαθμους αξιωματούχους

H Διανοητική Ιδιοκτησία, πυλώνας οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης για την Ελλάδα

Κατόπιν πρόσκλησης από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), και με την υποστήριξη του εποπτεύοντος Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, τη χώρα μας επισκέφτηκε την Πέμπτη, 21.03.2019, ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (World Intellectual Property Organization – WIPO), Dr. Francis Gurry. O κ. Gurry είχε σειρά συναντήσεων υψηλού επιπέδου για τη Διανοητική Ιδιοκτησία (ΔΙ) με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και υψηλόβαθμους αξιωματούχους με αρμοδιότητα στους διάφορους τομείς της ΔΙ.

Στις συναντήσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν, αναδείχθηκε συνολικά, ο κομβικός ρόλος της διανοητικής ιδιοκτησίας για την ανάπτυξη της καινοτομίας και της δημιουργίας, και το πώς η Ελλάδα μπορεί να την αξιοποιήσει για την υποστήριξη ενός αναπτυξιακού μοντέλου βιώσιμου, χωρίς αποκλεισμούς και με έμφαση στην οικονομία της γνώσης.

Πιο συγκεκριμένα, στην επίσκεψη και συνομιλία που είχε ο Dr. Gurry με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Προκόπη Παυλόπουλο, τονίσθηκε η σημασία ίδρυσης της Ακαδημίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας ως μέσου για την ενίσχυση του οικοσυστήματος καινοτομίας στην Ελλάδα. Η Ακαδημία θεσμοθετείται σε ένα κρίσιμο σημείο για την αναπτυξιακή πορεία της Ελλάδας και εισάγει τον θεσμό του Πιστοποιημένου Σύμβουλου Ευρεσιτεχνίας. Επίσης, κατά τη συνάντηση οι συμμετέχοντες αναφέρθηκαν στις βιομηχανικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη σε σχέση με την Ασία και τις ΗΠΑ και το πώς η Ελλάδα μπορεί να αναπτύξει μια εθνική πολιτική για την βιομηχανική ιδιοκτησία ειδικά και τη διανοητική ιδιοκτησία εν γένει. Ο Dr. Gurry εξήρε τις προσπάθειες του ΟΒΙ να συνεισφέρει μέσα από το θεσμικό του ρόλο στην αναβάθμιση του συστήματος βιομηχανικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα ειδικά σε σχέση με την ενίσχυση δράσεων μεταφοράς τεχνολογίας και περιφερειακής ανάπτυξης του συστήματος βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τέλος, υπογραμμίστηκε η συμβολή της Ελλάδας στην υποστήριξη του έργου και της αποστολής του WIPO.

Στη συνάντηση που είχε ο επικεφαλής του WIPO με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης κ. Ι. Δραγασάκη, τονίστηκαν οι θετικές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας και η κεντρική θέση που κατέχει η καινοτομία και η οικονομίας της γνώσης για τη νέα Αναπτυξιακή Στρατηγική της χώρας μας. Υπογραμμίστηκε η σημασία της δημιουργίας διαβαλκανικών συνεργασιών στον τομέα της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και της συνέχισης των εργασιών που έχουν ήδη ξεκινήσει. Επίσης, επισημάνθηκαν οι δυνατότητες που ανοίγονται με τις προωθούμενες διατάξεις που αφορούν ανοικτές και δημόσιες άδειες και συμπράξεις εκμετάλλευσης τεχνολογίας, για την προστασία του καταναλωτή, την ενίσχυση της κοινωνικής και συνεργατικής οικονομίας, καθώς και την προώθηση clusters μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.

Στην συνάντηση του Dr Gurry με τον Αν. Υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης, κ. Σ.Πιτσιόρλα, παρουσία του Διευθυντή του WIPO, M.Svantner, έγινε αναφορά στη σημαντική αύξηση στις επενδύσεις σε Έρευνα & Ανάπτυξη στην Ελλάδα τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Τονίσθηκε ότι είναι η πρώτη φορά που οι επενδύσεις σε Ε&Α από τον ιδιωτικό τομέα ξεπέρασαν αυτές του Δημοσίου, κάτι που φαίνεται να οφείλεται στο ότι η κρίση ώθησε τις Ελληνικές εταιρίες να επενδύσουν στην καινοτομία και να ενισχύσουν τον εξαγωγικό τους προσανατολισμό. Η συνεργασία της Ελλάδας με τον WIPO θα συνεχιστεί μέσα από ένα νέο σύμφωνο συνεργασίας για την Ακαδημία ΒΙ και την ενίσχυση των ΜμΕ.

Στις συναντήσεις με τα υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη, ο Dr. Gurry, εξέφρασε την υποστήριξη του για το νομοσχέδιο που συζητείται στη βουλή και που στόχο έχει τον εκσυγχρονισμό του συστήματος διανοητικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα με έμφαση στη βιομηχανική ιδιοκτησία και την ενίσχυση της καινοτομίας, καθώς επίσης και για τις λοιπές διατάξεις που προωθούν την καινοτομία, ενώ τέλος τόνισε ότι η υπογραφή του Προέδρου της Δημοκρατίας για την ίδρυση της Ακαδημίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, είναι άλλο ένα θετικό βήμα για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και την επένδυση που γίνεται σε Ε&Α και προώθηση της καινοτομίας.

Στις παραπάνω συναντήσεις συμμετείχαν ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΟΒΙ Δρ. Π.Τσιαβός και ο Γενικός Διευθυντής του ΟΒΙ, Δρ. Ι.Καπλάνης, οι οποίοι είχαν και την πρωτοβουλία για την υψηλού επιπέδου επίσκεψη του Dr. Gurry. Οι δυο αξιωματούχοι του ΟΒΙ τόνισαν τη σημασία της ίδρυσης του Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, το οποίο έχει ως στόχο το συντονισμό των πολλαπλών φορέων ΒΙ, την εξεύρεση συνεργειών και την προώθηση ενεργητικών πολιτικών, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην εμπορική αξιοποίηση της έρευνας από ΜμΕ και πανεπιστήμια, καθώς και στην προώθηση της ανοιχτής και κοινωνικής καινοτομίας. Επιπλέον, αναφορά έγινε στην ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του ΟΒΙ και τη διαλειτουργικότητα με τα συστήματα των άλλων φορέων.

Εκτός από τον Πρόεδρο του ΔΣ και τον Γενικό Διευθυντή του ΟΒΙ, στη μεγάλη συνάντηση που έγινε παρευρέθησαν όλα τα μέλη του υπό σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΕΣυΒΙ): Α. Μακρυκώστας (ΓΓ Βιομηχανίας), Δ. Αυλωνίτης (ΓΓ Εμπορίου), Ν. Αντώνογλου (ΓΓ Υπ.Αγροτικής Ανάπτυξης), Ζ. Τόμπρου (ΓΓ Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας), Μ. Κυπριανίδου (ΓΓ Έρευνας & Τεχνολογίας), και Σ. Θωμαδάκης (Ειδικός Γραμματέας ΣΔΟΕ). Στις παρεμβάσεις των ομιλητών, συζητήθηκαν οι τρόποι προώθησης μιας αναπτυξιακής ατζέντας για το σύνολο των πτυχών της βιομηχανικής ιδιοκτησίας στη χώρα μας: διπλώματα ευρεσιτεχνίας, βιομηχανικά σχέδια, εμπορικά σήματα, γεωγραφικές ενδείξεις, ΠΟΠ, γενετικοί πόροι, βιοποικιλότητα, έρευνα και καινοτομία εν γένει. Επίσης, για τα θέματα των πνευματικών δικαιωμάτων, συμμετείχαν οι: Μ. Βλαζάκη (ΓΓ Πολιτισμού), Ι. Αντωνιάδης (Πρόεδρος ΟΠΙ), και Μ. Δ. Παπαδοπούλου (Διευθύντρια ΟΠΙ).

Στους άξονες που αναλύθηκαν στις συναντήσεις περίοπτη θέση είχαν η διάδοση της γνώσης, η μεταφορά τεχνολογίας, η περιφερειακή ανάπτυξη μέσω της «έξυπνης εξειδίκευσης», η προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και της βιοποικιλότητας της χώρας μας. Κοινός τόπος όλων των συμμετεχόντων ήταν ο στόχος της διαμόρφωσης ενός κοινού οράματος για την προώθηση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας για όλους, για μια βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς.

 

Read More
19 Μαρ
By: Rania Zacharopoulou 0

Αύξηση στην παραγωγή και τη διακίνηση παραποιημένων αγαθών καταδεικνύει νέα μελέτη του EUIPO & του ΟΟΣΑ

Παραποιημένα προϊόντα αξίας 460 δισεκατομμυρίων ευρώ διακινούνται ελεύθερα παγκοσμίως

Το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) δημοσίευσαν στις 18 Μαρτίου 2019, μια κοινή μελέτη η οποία ποσοτικοποιεί το κόστος, το πεδίο εφαρμογής αλλά και το μέγεθος του παγκόσμιου εμπορίου παραποιημένων εμπορευμάτων.

Τα αποτελέσματα της μελέτης καταδεικνύουν ότι το πρόβλημα της απομίμησης στο παγκόσμιο εμπόριο έχει γίνει πλέον πολύ σοβαρό, αφού τα εμπορεύματα απομίμησης εκτιμώνται τώρα στο 3,3% του παγκόσμιου εμπορίου, σε σύγκριση με το 2,5% που είχε καταγραφεί σε προηγούμενη, πρόσφατη έρευνα.

Σύμφωνα με την έρευνα παραποιημένα προϊόντα αξίας 460 δισεκατομμυρίων ευρώ διακινούνται ελεύθερα παγκοσμίως, ενώ συγκριτικά με τη μελέτη του 2016 το μερίδιο των παραποιημένων αγαθών στο παγκόσμιο εμπόριο αυξήθηκε από 2,5%  (το 2016) σε 3,3%  το 2019. Επίσης, η εισαγωγή παραποιημένων προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση  αγγίζει σε αξία τα 121 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 6,8% των συνολικών εισαγωγών της ΕΕ.

Η έκθεση, με τίτλο «Trends in Trade in Counterfeit and Pirated Goods» επικαιροποιεί  την αρχική μελέτη που πραγματοποιήθηκε από το EUIPO και τον ΟΟΣΑ, που κυκλοφόρησε το 2016  που εκτιμούσε ότι η συνολική αξία του παγκόσμιου εμπορίου παραποιημένων εμπορευμάτων έφτανε μέχρι τα 338 δισεκατομμύρια. Η παγκόσμια αύξηση είναι επομένως σημαντική.  Στην ΕΕ, το 6,8% όλων των εισαγωγών από τρίτες χώρες τώρα εκτιμάται ότι είναι παραποιημένα αγαθά αξίας έως 121 δις. Αυτό, σε σύγκριση με το 5% των εισαγωγών στην ΕΕ που παρουσιάστηκε στην έκθεση του 2016, συνιστά μια απότομη άνοδο.

Οι εταιρείες και οι επιχειρήσεις που πλήττονται περισσότερο από την παραποίηση συνεχίζουν και έχουν την έδρα τους στις χώρες του ΟΟΣΑ, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία, Ιταλία, Ελβετία, Γερμανία, Ιαπωνία, Κορέα και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο, ένας αυξανόμενος αριθμός εταιρειών που βασίζονται σε άλλες οικονομίες, συμπεριλαμβανομένης της Βραζιλίας και του Χονγκ Κονγκ, επηρεάζονται, επίσης, από το παγκόσμιο εμπόριο πειρατικών αγαθών.

Ο Γενικός Διευθυντής του EUIPO, Christian Archambeau, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η απομίμηση και η πειρατεία εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την καινοτομία και την οικονομική ανάπτυξη, τόσο της ΕΕ όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η αύξηση του μεριδίου των παραποιημένων εμπορευμάτων στο παγκόσμιο εμπόριο είναι σχετικά βαθιά, και σαφώς ζητά συντονισμένη δράση, σε όλα τα επίπεδα, ώστε να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο πλήρως.  Η έκθεση υπογραμμίζει ότι τα παραποιημένα εμπορεύματα μπορεί να προέρχονται από σχεδόν οποιοδήποτε οικονομία στον κόσμο που είτε παράγονται εκεί άμεσα είτε μέσω κάποιου σημείου διέλευσης».

Ωστόσο, σύμφωνα με την έκθεση, οι κατασχέσεις στα τελωνεία υποδεικνύουν τις κύριες χώρες και τις περιφέρειες προέλευσης από τις οποίες εξάγονται τα παραποιημένα εμπορεύματα. Αυτές οι χώρες περιλαμβάνουν την Κίνα, το Χονγκ Κονγκ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Τουρκία, τη Σιγκαπούρη, Ταϊλάνδη, Ινδία και τη Μαλαισία.

Trends in Trade in Counterfeit Goods and Pirated Goods Study

Executive summary – Trends in Trade in Counterfeit Goods and Pirated Goods Study

Read More
18 Φεβ
By: Rania Zacharopoulou 0

Συμμετοχή του ΟΒΙ σε επιμορφωτικό Σεμινάριο του ΤΕΕ

Ο ΟΒΙ συμμετείχε σε επιμορφωτικό Σεμινάριο που διοργάνωσε το ΤΕΕ για  τη Σημασία της Διανοητικής Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και τα Χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ευρεσιτεχνιών και των βιομηχανικών σχεδίων, την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019.

Εισηγητές ΟΒΙ:

  • Άγγελος Τσακανίκας, Αντιπρόεδρος του ΔΣ του ΟΒΙ και Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ
  • Γιούλη Παπαποστόλου, Μηχανολόγος Μηχανικός, Διευθύντρια Ανθρώπινου  Δυναμικού & Εκπαίδευσης
  • Σοφία Μπερλή, Χημικός Μηχανικός, Εξετάστρια ΟΒΙ

Παρακολουθήστε τις Εισηγήσεις (Youtube)

Read More
15 Φεβ
By: Rania Zacharopoulou 0

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Στελέχωση του Περιφερειακού Γραφείου του ΟΒΙ στην Ανατολική Μακεδονία & Θράκη – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 5.3.19

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με ιδρυτικό σκοπό τη συμβολή στην τεχνολογική και βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας (άρθρο 1 του ν. 1733/1987).

Ο ΟΒΙ επιθυμεί να προβεί στην εκκίνηση της λειτουργίας και τη στελέχωση των Περιφερειακών του Γραφείων. Στο πλαίσιο αυτό, προβαίνει στη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών στο Περιφερειακό Γραφείο (Βιβλιοθήκη) του ΟΒΙ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (Ξάνθη & Κομοτηνή).

Η διάρκεια της σύμβασης, προϋπολογισθείσας δαπάνης έντεκα χιλιάδων διακοσίων ευρώ (11.200€), είναι οκτώ (8) μήνες, αρχής γενομένης το Μάρτιο 2019.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως υποβάλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, επιστολή ενδιαφέροντος, υπεύθυνη δήλωση και απλά αντίγραφα των απαιτούμενων δικαιολογητικών/τεκμηρίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην επισυναπτόμενη Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις mmar@obi.gr (κ. Μ. Μαργέτη) και vpap@obi.gr (κ. Β. Παπαδημητρίου), έως την  Τρίτη 5 Μαρτίου 2019, ώρα 15.00.  Για πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Π. Παπαποστόλου (e-mail: ppap@obi.gr, 210-6183624) ή τoν κ. Σ. Ρόκκο (e-mail: srok@obi.gr, 210-6183543).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών, στο Περιφερειακό Γραφείο του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Read More
12 Φεβ
By: Rania Zacharopoulou 0

Blockathon Forum για την Καταπολέμηση της παραποίησης προϊόντων

Στις 6 Φεβρουαρίου ανακοινώθηκε η έναρξη ενός Φόρουμ Blockathon για την Καταπολέμηση της παραποίησης προϊόντων. Το Φόρουμ Blockathon είναι η συνέχεια του επιτυχημένου EU Blockathon 2018, που οργανώθηκε στο πλαίσιο της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οικοδόμηση του οικοσυστήματος αποκλεισμού στην ΕΕ.

Το Φόρουμ θα συγκεντρώσει ανθρώπους και οργανώσεις για να διαμορφώσουν και να παραδώσουν τη μελλοντική υποδομή κατά της παραποίησης / απομίμησης βασισμένη σε blockchain. Η ανάγκη για μια τέτοια δομημένη συνεργασία επισημάνθηκε σαφώς κατά τη διάρκεια του Blockathon και του εργαστηρίου παρακολούθησης. Το φόρουμ θα εκπληρώσει αυτό το καθήκον διασυνδέοντας ιδιωτικούς οργανισμούς, αρχές επιβολής του νόμου και πολίτες για να υποστηρίξει τον εντοπισμό αυθεντικών και παραποιημένων αγαθών σε όλη την αλυσίδα διανομής.

Μπορείτε να να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής στο φόρουμ μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας που διατίθεται στη σελίδα www.blockathon.eu.

 

Read More
28 Ιαν
By: Rania Zacharopoulou 0

Monaco joins TMview

As of 28 January 2019 The Industrial Property Office of the Business Development Agency (MCIPO) has made its trade mark data available to the TMview search tools.

With MCIPO on board TMview, the tool now contains data from 69 participating offices.

With the addition of more than 16.000 trade marks from MCIPO, TMview provides information and access to almost 52,6 million trade marks in total.

Since the introduction of TMview on 13 April 2010, the tool has served more than 51,2 million searches from 166 different countries, with Spain, China and Germany among the most frequent users.

The integration of MCIPO is a concrete result of the International Cooperation programme managed by EUIPO in collaboration with its international partners.

You can find out more at www.tmdn.org

 

Read More
23 Ιαν
By: Rania Zacharopoulou 0

Νέα συνεργασία ΟΒΙ – Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ)

Συμφωνία Συνεργασίας υπέγραψαν ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019 στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο ΕΒΕΘ με τίτλο “Ο ρόλος της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας την εποχή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης”.

Μέσω της συνεργασίας οι δύο φορείς έθεσαν ως βάση τη δικτύωση του ΟΒΙ με τις επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης, με απώτερο σκοπό την κατοχύρωση της εφευρετικής τους δραστηριότητας, την προστασία της Διανοητικής τους Ιδιοκτησίας και τελικά την εμπορική αξιοποίησή της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού, Δρ. Ιωάννης Καπλάνης, το 86% των καταθετών για διπλώματα ευρεσιτεχνίας στον ΟΒΙ είναι φυσικά πρόσωπα, το 16% επιχειρήσεις και μόλις το 2% προέρχονται από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Ο ΟΒΙ με σειρά δράσεων, όπως  η ίδρυση Περιφερειακών Γραφείων στη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, το Ηράκλειο Κρήτης, το Βόλο, τα Ιωάννινα, την Ξάνθη και την Κομοτηνή, αλλά και μέσω της συνεργασίας με ακαδημαϊκούς- ερευνητικούς, αλλά  και επαγγελματικούς φορείς, επιδιώκει την ποσοτική και ποιοτική αύξηση των καταθέσεων, την ενίσχυση της καινοτομίας και τη συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Ο Πρόεδρος ΔΣ του ΟΒΙ, Δρ. Πρόδρομος Τσιαβός επεσήμανε τη σημασία της επερχόμενης ίδρυσης σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα της Ακαδημίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, στην οποία θα εκπαιδεύονται και θα πιστοποιούνται οι σύμβουλοι ευρεσιτεχνίας σε πρακτικά και θεωρητικά ζητήματα που άπτονται της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Αναφέρθηκε επιπλέον στην αναβάθμιση των υπηρεσιών του ΟΒΙ μέσω της ηλεκτρονικής κατάθεσης για την κατοχύρωση των ευρεσιτεχνιών και των σχεδίων, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή την Άνοιξη του 2019.

Χαιρετισμό απηύθυναν ο οικοδεσπότης της εκδήλωσης Α΄Αντιπρόεδρος του ΕΒΕΘ, κ. Ιωάννης Βλαχογιάννης και  ο Αντιπρύτανης του ΑΠΘ, Καθ. Θεόδωρος Λαόπουλος. Στην εκδήλωση συμμετείχαν με παρουσιάσεις, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Αριστείας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, Δρ. Γεώργιος Δρόσος, ο Διευθυντής Υπηρεσιών Πληροφορικής και Διευθυντής Τεχνολογικής Πληροφόρησης του ΟΒΙ, κ. Σωτήριος Ρόκκος και ο Υπεύθυνος του Περιφερειακού Γραφείου Θεσσαλονίκης του ΟΒΙ, Δρ. Γεώργιος Ασημόπουλος.

 

 

 

 

Read More
23 Ιαν
By: Rania Zacharopoulou 0

Brunei Darussalam joins TMview and DesignView

As of 23 January 2019 the Brunei Intellectual Property Office (BruIPO) has made its trade mark and design data available to the TMview and DesignView search tools.

With BruIPO on board TMview and DesignView, both tools now contain data from 68 participating offices.

With the addition of more than 46.000 trade marks from BruIPO, TMview provides information and access to more than 52,5 million trade marks in total. DesignView contains more than 14,4 million designs, including 190 designs from BruIPO.

Since the introduction of TMview on 13 April 2010, the tool has served more than 51,2 million searches from 166 different countries, with Spain, China and Germany among the most frequent users. As to DesignView, it went live on 19 November 2012, and has since then served almost 4,4 million searches from 163 different countries, with users from the UK, Germany and China among the most frequent users.

The integrations of BruIPO in TMview and Designview are concrete results of the IP Key South East Asia programme directed by the European Commission and executed by the European Union Intellectual Property Office (EUIPO).

You can find out more at www.tmdn.org and www.ipkey.eu

Read More
18 Ιαν
By: Rania Zacharopoulou 0

Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ ΟΒΙ –  Συνδέσμων Βιομηχανιών Βιοτεχνιών ΑΜΘ παρουσία Υπουργών

Συνεχίζοντας την αναπτυξιακή πορεία του για την προώθηση της καινοτομίας σε ολόκληρη τη χώρα, ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) προχωρά στην υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας με το Δίκτυο Συνδέσμων Βιομηχανιών Βιοτεχνιών Ανατολικής Μακεδονίας  και Θράκης (ΔΣΒΒΑΜΘ).  Η υπογραφή του Συμφώνου θα λάβει χώρα σε εκδήλωση που διοργανώνουν από κοινού οι δύο συνεργαζόμενοι φορείς στην Κομοτηνή, στις 21 Ιανουαρίου 2019, παρουσία  του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης – Βιομηχανίας, κ. Αστέριου Πιτσιόρλα και του Υφυπουργού, κ. Ευστάθιου Γιαννακίδη, οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν επίσκεψη στην Περιφέρεια ΑΜΘ με σκοπό την ανάπτυξη της βιομηχανίας και της επιχειρηματικότητας  στην ακριτική Περιφέρεια.

Η υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας  εντάσσεται στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την ίδρυση και λειτουργία του νέου Περιφερειακού Γραφείου του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με έδρα στην Ξάνθη και την Κομοτηνή, για το οποίο ο ΟΒΙ προχωρά σύντομα σε συνεργασία και με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Στόχο του εγχειρήματος αποτελεί η  καλύτερη δυνατή δικτύωση του Οργανισμού, τόσο με τον επιχειρηματικό κόσμο της ευρύτερης περιοχής, όσο και με τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, τα Ερευνητικά Ινστιτούτα, αλλά και με φυσικά πρόσωπα και φορείς, ώστε να προωθήσει τη διασύνδεση της καινοτομίας με την οικονομική παραγωγή, να ενισχύσει την τοπική απασχόληση και να τονώσει την οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειας.

Στην εκδήλωση χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Πρύτανης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Καθ. Αλέξανδρος Πολυχρονίδης, ο Πρόεδρος του Δικτύου Συνδέσμων ΑΜΘ, κ. Χρήστος Γιορδαμλής, ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΟΒΙ, Δρ. Πρόδρομος Τσιαβός και ο Γενικός Διευθυντής του ΟΒΙ, Δρ. Ιωάννης Καπλάνης.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται οι τοποθετήσεις των δύο Υπουργών σχετικά με την δυναμική της νέας συνεργασίας αλλά και οι πρωτοβουλίες αναφορικά με την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην ευρύτερη περιοχή.

 

Read More
10 Δεκ
By: admin 0

Συνάντηση Γενικού Διευθυντή ΟΒΙ Δρ. Ι. Καπλάνη με τον Γενικό Διευθυντή του WIPO Dr. F. Gurry στο WIPO

Ο Γενικός Διευθυντής του ΟΒΙ, Δρ. Ιωάννης Καπλάνης, συναντήθηκε με  το Γενικό Διευθυντή του WIPO*, Dr. Francis Gurry, στο περιθώριο των εργασιών της 58ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) στη Γενεύη.

Η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τη διαμόρφωση και το συντονισμό πολιτικών για τη Διανοητική Ιδιοκτησία στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αναπτυξιακής ατζέντας με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης, μιας ανάπτυξης η οποία θα έχει οφέλη για όλους.  Στο ίδιο πλαίσιο συζητήθηκε η υποστήριξη του WIPO στις θεσμικές παρεμβάσεις της Ελλάδας για την προώθηση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας, ως όχημα που μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά στην καινοτομία και ευρύτερα στην αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας.

Κοινούς στόχους αποτελούν η διασύνδεση της εφευρετικότητας και της δημιουργικότητας με την υγιή επιχειρηματικότητα και την οικονομική παραγωγή, καθώς και η αξιοποίηση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας που παράγεται στα ακαδημαϊκά ιδρύματα και στο δημόσιο τομέα.

Στις εργασίες  της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης η οποία πραγματοποιήθηκε από 24/9 έως 2/10/2018 συμμετείχαν 191 κράτη μέλη.

Το WIPO (World Intellectual Property Organization) αποτελεί διεθνή Οργανισμό του ΟΗΕ για τη Διανοητική Ιδιοκτησία

Read More