', '' ); */ ?>
13 Φεβ
By: Vivi Makri 0

Ανακοίνωση σχετικά με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε.- Σχέδια και Υποδείγματα. Συμπληρωματικά Πιστοποιητικά Προστασίας.

Αναφορικά με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Φεβρουαρίου 2020, ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας ενημερώνει τους δικαιούχους κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων, ότι τα δικαιώματά τους συνεχίζουν να προστατεύονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020, ημερομηνία λήξης της προβλεπόμενης στη Συμφωνία Αποχώρησης μεταβατικής περιόδου. Ειδικότερα:

Κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα: Από την 1 Ιανουαρίου 2021 το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου θα μετατρέψει τα καταχωρισμένα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα σε εθνικά σχέδια. Καταθέτες αιτήσεων κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων πριν τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, πρέπει να αιτηθούν αντίστοιχη προστασία στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου εντός 9 μηνών από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου. Επίκληση προτεραιότητας από εκκρεμή αίτηση κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος πριν τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, μπορεί να διεκδικηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο εντός 9 μηνών από τις 31.12.2020.

Μη καταχωρισμένα κοινοτικά σχέδια: Δικαιούχοι συνεχίζουν να απολαύουν προστασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο για όσα σχέδια αποκαλύφθηκαν πριν τη λήξη της μεταβατικής περιόδου.

Διεθνή καταχωρισμένα βιομηχανικά σχέδια (Συμφωνία Χάγης): Διεθνή σχέδια προστατευόμενα στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζουν να προστατεύονται και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δεσμευτεί να εξασφαλίσει αντίστοιχη εθνική προστασία για καταχωρήσεις που έγιναν εντός της μεταβατικής περιόδου.

Συμπληρωματικά πιστοποιητικά προστασίας: Η κοινοτική νομοθεσία εξακολουθεί να ισχύει στο Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου.

Ανάλωση δικαιωμάτων: Δικαιώματα που αναλώνονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, θεωρούνται αναλωμένα στο σύνολο των επικρατειών.

Εφιστάται η προσοχή των καταθετών, ότι η παρεχόμενη προστασία δεν αναιρεί την υποχρέωση καταβολής τελών στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να ανακτήσουν οι ενδιαφερόμενοι στη διεύθυνση του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου: www.gov.uk/government/news/intellectual-property-and-the-transition-period

Read More
13 Ιαν
By: Vivi Makri 0

Μεταπτυχιακό για το Δίκαιο στη Διανοητική Ιδιοκτησία στην Κίνα-Αιτήσεις έως 31.01.2020

Η Εθνική Αρχή Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Κίνας (National Intellectual Property Administration, RPC  (CNIPA) σε συνεργασία με το Συμβούλιο Υποτροφιών της Κίνας (China Scholarship Council (CSC)) πραγματοποιεί το 2020 μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο δίκαιο της διανοητικής ιδιοκτησίας (Master Program on Intellectual Property Law (MIPL). Το πρόγραμμα είναι διετές και περιλαμβάνει ένα χρόνο ακαδημαϊκών σπουδών στην Κίνα στο πανεπιστήμιο Zhongnan University of Economics and Law ή στο Tongji University και έναν χρόνο στη χώρα  διαμονής του υποψήφιου για την πραγματοποίηση της διατριβής.

Απευθύνεται σε υπαλλήλους εθνικών γραφείων/υπηρεσιών διανοητικής ιδιοκτησίας, δικηγόρους, επαγγελματίες και εμπειρογνώμονες με διετή εμπειρία σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας και πραγματοποιείται στην Αγγλική γλώσσα.

Η Κινεζική Κυβέρνηση (China Scholarship Council) χορηγεί υποτροφία για το πρόγραμμα, η οποία καλύπτει τα δίδακτρα, τα έξοδα διαμονής, μηνιαίο επίδομα και υγειονομική περίθαλψη κατά το πρώτο έτος. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Επιτροπή του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας θα αξιολογήσει τις αιτήσεις, προκειμένου να υποβληθεί πρόταση στην Κινεζική Αρχή Διανοητικής Ιδιοκτησίας (CNIPA) για τη συμμετοχή 4 υποψηφίων στο πρόγραμμα.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, την αίτηση και τις προϋποθέσεις συμμετοχής καθώς και τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα 1-5.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:

–  Annex 1 :General Introduction to the Master Program in IP Law (2020)

–  Annex 2: Application Form for the Master Program in Intellectual Property Law

Annex 3: Application Form for the Chinese Government Scholarship

Annex 4: Foreigner Physical Examination Form

–  Annex 5 :Introduction to the Collaborative Universities

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν την αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα με e-mail στις διευθύνσεις  rzax@obi.gr & mpara@obi.gr, καθώς επίσης να καταθέσουν ή αποστείλουν ταχυδρομικά τα πρωτότυπα έγγραφα σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Μεταπτυχιακό πρόγραμμα CNIPA» στο Πρωτόκολλο του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, οδό Γιάννη Σταυρουλάκη 5, 151 25 Παράδεισος Αμαρουσίου, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή  31η Ιανουαρίου 2020 και ώρα 13:00 μμ. To αποτέλεσμα της αξιολόγησης της Επιτροπής θα γνωστοποιηθεί στους αιτούντες με e-mail.

Πληροφορίες:

κα Ράνια Ζαχαροπούλου, τηλέφωνο 210 6183541

κα Βίβιαν Μακρή, τηλέφωνο 210 6183618

Read More
10 Ιαν
By: Vivi Makri 0

Intellectual Property (IP) in Education, by Ideas Powered Project

Τι είναι το project «Ideas Powered»;

Η πρωτοβουλία Ideas Powered αφορά στην ευαισθητοποίηση σχετικά με την αξία της Διανοητικής Ιδιοκτησίας και τη σημασία του σεβασμού της. Και αυτό διότι η καινοτομία, η δημιουργικότητα και η επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη τροφοδοτούνται και υποστηρίζονται από τη Διανοητική Ιδιοκτησία, βρίσκοντας έκφραση στα

  • εμπορικά σήματα,
  • τα βιομηχανικά σχέδια,
  • τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας,
  • στα πνευματικά δικαιώματα,
  • στις γεωγραφικές ενδείξεις,
  • καθώς και σε άλλα δικαιώματα ΔΔΙ.

Είναι πολύ σημαντικό να ενημερωθούμε όλοι και να κατανοήσουμε πως ο σεβασμός στα δικαιώματα που απορρέουν από τη Διανοητική Ιδιοκτησία, μπορεί μεν να είναι κάτι «άυλο», όμως βοηθά ουσιαστικά τα άτομα και τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν, να αναπτυχθούν οι ίδιοι και να μοιραστούν τις ιδέες, τις δημιουργίες και τα προϊόντα τους.

Η Διανοητική Ιδιοκτησία στην Εκπαίδευση (Intellectual Property (IP) in Education Project) στοχεύει να εισάγει την «έννοια» των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στις αίθουσες διδασκαλίας, ενισχύοντας τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα των νέων της Ευρώπης.

Το 2018 το Συμβούλιο Παιδείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδωσε, μάλιστα, και ορισμένες κατευθυντήριες , ώστε στις βασικές ικανότητες που πρέπει να αποκτήσουν οι Ευρωπαίοι σε όλα τα στάδια  εκπαίδευσή τους, να συμπεριλαμβάνονται και θέματα που αφορούν στη διανοητική ιδιοκτησία και την προστασία της!

Διαβάστε περισσότερα στο link που ακολουθεί: https://ideaspowered.eu/en/our-projects/ideaspowered@school

Read More
07 Ιαν
By: Vivi Makri 0

Ενημέρωση από το Πρόγραμμα VIP4SME-Artificial Intelligence, IP, Survey on SMEs

Στο πλαίσιο του έργου VIP4SME στο οποίο συμμετέχει ο ΟΒΙ ως εταίρος, διατίθενται από τους συντονιστές ενημερώσεις, όπως παρατίθενται παρακάτω, που αφορούν ενέργειες που έχουν γίνει ή θα γίνουν στο έργο αυτό.

Ακολουθούν ενημερώσεις από WIPO & EPO:


Public consultation on AI and Ip policy

WIPO has launched a public consultation process on artificial intelligence (AI) and intellectual property (IP) policy, inviting feedback on an issues paper designed to help define the most-pressing questions likely to face IP policy makers as AI increases in importance.More on https://www.wipo.int/portal/en/index.html

European patents help commercialise their inventions in Europe.
A survey base study shows how SMEs with diverse profiles leverage European patents to sustain growth in Europe and cites concrete case studies.
Download it at https://www.epo.org/service-support/publications.html?pubid=202#tab3

 

Read More
07 Ιαν
By: Vivi Makri 0

Ενημέρωση από το Πρόγραμμα VIP4SME-Best Practice Brochure

Στο πλαίσιο του έργου VIP4SME στο οποίο συμμετέχει ο ΟΒΙ ως εταίρος, διατίθενται από τους συντονιστές ενημερώσεις, όπως παρατίθεται παρακάτω, που αφορούν ενέργειες που έχουν γίνει ή θα γίνουν στο έργο αυτό:

Focus on: Best Practice Brochure

Need ideas on how to involve SMEs and find the right way to continue spreading knowledge and informations on IPR importance and IP protection instruments?

Check out the Best Practice brochure, that summarizes the expertise collected from our partners.

You can use it as a promotional tool as electronical document or print it and disseminate ti to your customers.

Best Practice Brochure

Read More
16 Δεκ
By: Vivi Makri 0

Overview of EPO’s data sets and tools

From EPO’s website we would like to share with you the  data sets and tools which now are offered in a clearer and intuitive way to Data Specialist through a “resource maps”.

A webpage table was created with Tableau SW which would answer the basic questions that a Data specialist might have when they check the Patent Information Data sets and tools.

Please check the Overview of EPO’s data sets and tools for your information and dissemination.

In order to have the complete data on the webpage please simply click the “Full Screen”mode on the right down site of the screen.

 

Read More
16 Δεκ
By: Vivi Makri 0

Οι συντονιστές του Έργου VIP4SME μας ενημερώνουν για το νέο Innovaccess Portal

Στο πλαίσιο του Έργου VIP4SME στο οποίο συμμετέχει ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας ως εταίρος, διατίθενται από τους συντονιστές ενημερώσεις, που αφορούν ενέργειες που έχουν γίνει ή πρόκειται να γίνουν στο έργο αυτό.

Αυτή τη φορά οι συντονιστές μας ενημερώνουν για το νέο και βελτιωμένο σχεδιασμό του Innovaccess Portal.

Με νέα γραφικά, ακριβή επιλογή εργαλείων και φιλική διεπαφή προς το χρήστη, το portal έγινε πιο απλό και προσιτό ειδικά σε νέους και μη έμπειρους χρήστες. Είναι σημαντικό πως τα εργαλεία που δημοσιεύονται επιλέγονται με βάση το ενδιαφέρον που δείχνουν οι ίδιοι οι επισκέπτες της ιστοσελίδας και οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ). Φίλτρα για γρήγορες έρευνες (όπως γλώσσα, επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης ή μορφή εργαλείου), έχουν επίσης υλοποιηθεί.

Επίσης έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε ιστοσελίδες IP άλλων χωρών, επιλέγοντας τη χώρα που σας ενδιαφέρει. Το νέο portal του Innovaccess είναι ανοικτό σε προτάσεις και σχόλια βελτίωσης από τους ίδιους τους χρήστες και ζητά να ενημερωθούν περισσότερο από όλους οι ίδιες οι ΜμΕ ώστε να καταγραφούν οι πραγματικές τους ανάγκες.

Βρείτε την ιστοσελίδα του Innovaccess εδώ: www.innovaccess.eu 

    

Read More
13 Δεκ
By: Rania Zacharopoulou 0

Cuba joins TMview and DesignView

As of 9 December 2019 the Cuban Office of Industrial Property (OCPI) has made its trade mark and design data available to the TMview and DesignView search tools.

With OCPI on board, TMview now contains data from 72 participating offices and DesignView contains data from 71 participating offices.

With the addition of more than 50.000 trade marks from OCPI, TMview provides information and access to more than 55.7 million trade marks in total. DesignView contains more than 14,8 million designs, including almost 1400 designs from OCPI.

Since the introduction of TMview on 13 April 2010, the tool has served more than 64,1 million searches from 169 different countries, with Spain, China and Germany among the most frequent users. As to DesignView, it went live on 19 November 2012, and has since then served more than 5.1 million searches from 163 different countries, with users from the UK, Germany and China among the most frequent users.

The integrations of OCPI in TMview and Designview are concrete results of the IP Key Latin America programme directed by the European Commission and executed by the European Union Intellectual Property Office (EUIPO).

You can find out more at www.tmdn.org and www.ipkey.eu

 

Read More
26 Νοέ
By: Vivi Makri 0

Πού ακριβώς «συμβαίνει» η Καινοτομία; Ενημερώσεις από το VIP4SMEs Project

Ο ΟΒΙ ως εταίρος του Προγράμματος VIP4SME Project σάς ενημερώνει, δίνοντας πρόσβαση στην καλύτερη δυνατή γνώση.

Πού ακριβώς «συμβαίνει» η Καινοτομία;

Μέσα από χιλιάδες έγγραφα, της τελευταίας δεκαετίας, στον World Intellectual Property Organization (WIPO) κατάφεραν να συμπυκνώσουν μαρτυρίες ευφυούς καινοτομίας, οι οποίες παρουσιάζονται στο αρχείο pdf το οποίο μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε κι εσείς στη συνέχεια, στο link που ακολουθεί: https://www.wipo.int/wipr/en/2019/

Στις 130 σελίδες του αρχείου, μπορείτε να βρείτε, μάλιστα, και την εμπεριστατωμένη ανάλυση δύο περιπτώσεων τεχνολογικής εξέλιξης: των «autonomous vehicles» και των καινοτομιών που έχουν σημειωθεί στη γεωργική καλλιέργεια, που η υπόθεση στο αρχείο ονομάζεται «plant biotechnology-connecting urban innovation and rural application».

Δείτε, επίσης, και μία ενδιαφέρουσα ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα του European Patent Office (EPO).

Αναφέρει πως τα «συνδεδεμένα ανοικτά δεδομένα» (linked open EP data)  χρησιμοποιούν Uniform Resource Identifiers (URIs) για να εντοπίζουν εφαρμογές διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, δημοσιεύσεις και άλλες πηγές που υπάρχουν στα δεδομένα ΔΕ. Αυτό επιτρέπει σε δεδομένα ενός «συνόλου δεδομένων» να συνδεθούν και με δεδομένα σε ένα άλλο σύνολο δεδομένων.  Για περιστασιακή χρήση υπάρχει ένα απλό πρόγραμμα περιήγησης δεδομένων, ένα API και μια query interface (διεπαφή ερωτήματος), ενώ για μεγαλύτερη σε όγκο χρήση, τα «βαριά» δεδομένα είναι διαθέσιμα για λήψη (download).

Δείτε πώς μπορεί αυτή η υπηρεσία (European Patent Office Linked open EP data Service) να βοηθήσει και στη δική σας εφευρετική δραστηριότητα, στο link που ακολουθεί:

https://www.epo.org/searching-for-patents/data/linked-open-data.html#tab-1

 

Read More
22 Νοέ
By: Rania Zacharopoulou 0

Εγκαίνια νέου Περιφερειακού Γραφείου (Βιβλιοθήκη) στην Περιφέρεια Ηπείρου, 4.12.19, ΕΤΕΠΗ

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου, εγκαινιάζει το νέο Περιφερειακό Γραφείο του (Βιβλιοθήκη) στην Περιφέρεια Ηπείρου. Η εκδήλωση για τα εγκαίνια του Περιφερειακού Γραφείου του στην Ήπειρο, με έδρα τα Ιωάννινα, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2019, στις 17:00, στο Αμφιθέατρο του Επιστημονικού & Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου, στην Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων.

Με αφορμή τη συνεργασία των δύο φορέων και τη λειτουργία του νεοσύστατου γραφείου του ΟΒΙ, την εκδήλωση θα τιμήσει με την παρουσία του ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, ενώ για την επισφράγιση της συνεργασίας έχουν κληθεί και θα απευθύνουν χαιρετισμό ο Καθ. Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ο κ. Απόστολος Αυγερόπουλος, Πρόεδρος του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου, ο κ. Δημήτριος Δημητρίου, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, ο κ. Γιώργος Γκωλέτσης, Επιστημονικά Υπεύθυνος της Μονάδας Καινοτομίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καθώς και εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων της Περιφέρειας.

Τον ΟΒΙ, θα εκπροσωπήσει με ομιλία του, ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού κ. Παναγιώτης Κανελλόπουλος.

Επιπλέον,  θα γίνει παρουσίαση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και του  Περιφερειακού Γραφείου στα Ιωάννινα.

Σκοπός της παρουσίας του ΟΒΙ στην Ήπειρο είναι να παρέχει υπηρεσίες στην πανεπιστημιακή-ερευνητική κοινότητα και τον επιχειρηματικό κόσμο της Περιφέρειας και να συμβάλλει στη διασύνδεση της καινοτομίας με την οικονομική παραγωγή και την εμπορική αξιοποίησή της, να ενισχύσει την εφευρετική δραστηριότητα στην Περιφέρεια  Ηπείρου, αλλά και ευρύτερα στην Κεντρική Ελλάδα.

Πρόγραμμα Εκδήλωσης

Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου
Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, Γραφείο 8
Υπεύθυνη: Γιούλη Μπατσή
Τ: 26510 07648
Email: obi_ioannina@obi.gr
Ημέρες & Ώρες Κοινού: Δευτέρα – Παρασκευή 09.00 – 14.00
Ώρες Επικοινωνίας: Δευτέρα – Παρασκευή 09.00 – 17.00

 

Read More