', '' ); */ ?>
21 Ιούλ
By: Rania Zacharopoulou 0

Αποκατάσταση λειτουργίας τηλεφωνικού κέντρου κτιρίου Εμπορικών Σημάτων

Σας ενημερώνουμε ότι αποκαταστάθηκε η λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου του κτιρίου των Εμπορικών Σημάτων στην Αθήνα.

Read More
επιχειρήσεις 1021x580 18 Ιούλ
By: Vivi Makri 0

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΟΒΙ κατά την 12η/2022 συνεδρίασή του

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΟΒΙ με θέμα «Έγκριση σχεδίου επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας ετών 2022-2024»

Απόφαση ΔΣ 12_Α01_2022

Read More
04 Ιούλ
By: Vivi Makri 0

ΚΥΑ Αριθμ. 79628 ΕΞ 2022/ Β΄2928  08.06.2022 «Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών για την εφαρμογή του άρθρου 71 Α΄ «Κίνητρα Ευρεσιτεχνίας» του ν. 4172/2013 (Α΄167)

ΚΥΑ Αριθμ. 79628 ΕΞ 2022/ Β΄2928  08.06.2022 «Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών για την εφαρμογή του άρθρου 71 Α΄ «Κίνητρα Ευρεσιτεχνίας» του ν. 4172/2013 (Α΄167), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 89 του ν. 4864/2021 (Α΄ 237)

Σας ενημερώνουμε ότι σε συνέχεια της από  2 Δεκεμβρίου 2021 δημοσίευσης του νόμου υπ’ αριθμ. 4864/2021 (Α΄ 237), ο οποίος με το άρθρο 89 τροποποίησε τις διατάξεις του άρθρο 71 Α του ν. 4172/2013 (Α΄167), «Κίνητρα Ευρεσιτεχνίας», δημοσιεύθηκε στις 8 Ιουνίου 2022 η Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 79628 ΕΞ 2022/ Β΄2928 για τον καθορισμό των όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών για την εφαρμογή του εν λόγω άρθρου.

Υπενθυμίζεται ότι η τροποποίηση του νόμου και η εφαρμοστική ΚΥΑ καταλαμβάνουν τα έσοδα που πραγματοποιούνται τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2022 και μετά.

ΦΕΚ-2022-Τεύχος B-02928

 

Read More
using online service 5PHU3E6 29 Ιούν
By: Vivi Makri 0

Ανακοίνωση από ΟΒΙ σχετικά με δημοσιεύματα σε έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο

Ανακοίνωση – Απάντηση σε δημοσιεύματα αναφορικά με το εμπορικό σήμα «Turkaegean»

Αναφορικά με τα δημοσιεύματα που σχετίζονται με την καταχώριση του «Turkaegean» στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας (EUIPO) ως εμπορικού σήματος και για την αποφυγή οποιασδήποτε σύγχυσης και παραπληροφόρησης του κοινού, οφείλουμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής:

Η αίτηση για την καταχώριση του εμπορικού σήματος κατατέθηκε από Τουρκικό φορέα  (Τurkey Tourism Promotion and Development Agency) ενώπιον του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας (EUIPO) στις 16/07/2021  και  καταχωρήθηκε στις 15/12/2021.

Η  αρμοδιότητα για την τήρηση του Μητρώου Σημάτων για την Ελλάδα ανήκει στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας από την 16η Μαΐου 2022 δυνάμει της υπ’ αριθ. 48793/13.05.2022 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Έναρξη ισχύος του Κεφαλαίου Γ’ του Μέρους Β΄ του ν. 4796/2021 “Ρυθμίσεις για τη Μεταφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των Αρμοδιοτήτων για τα Εμπορικά Σήματα – Μεταφορά του Μητρώου και Αρχείου Σημάτων» (ΦΕΚ Β΄ 2416).

Με την ανάληψη του συνόλου των αρμοδιοτήτων και της πλήρους ευθύνης για τα Εμπορικά Σήματα, ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, ανταποκρινόμενος πλήρως στον ιδρυτικό του σκοπό, έχει θέσει σε ισχύ τις διατάξεις και ρυθμίσεις που προβλέπονται για την υπηρεσιακή ενοποίηση και μεταφορά όλων των αρμοδιοτήτων για τα Εμπορικά Σήματα σε αυτόν, με στόχο:

  • να συμβάλλει στη θεσμική εναρμόνιση της χώρας μας με την πρακτική όλων των υπόλοιπων χωρών
  • να εγκαθιδρύσει την ύπαρξη μιας ενιαίας εθνικής αρχής που θα διευκολύνει τη διαμόρφωση μιας ομοιόμορφης και ενιαίας εθνικής πολιτικής ως μοναδικός φορέας καταχώρισης και προστασίας όλων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα (σήματα-διπλώματα ευρεσιτεχνίας-βιομηχανικά σχέδια)
  • να απλοποιήσει τις διαδικασίες ολοκλήρωσης  των Προγραμμάτων, των δράσεων και των έργων της Διεύθυνσης Σημάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, παρέχοντας ποιοτικές υπηρεσίες
  • να προωθήσει περαιτέρω την Καινοτομία, την Επιχειρηματικότητα, μέσω της προστασίας της αξίας μιας επιχείρησης στη χώρα μας
  • να συμβάλλει στην ανάπτυξη της Εθνικής Οικονομίας μας

Σας ενημερώνουμε πως το ενδιαφερόμενο κοινό και οι συναλλασσόμενοι εξυπηρετούνται και έχουν τη δυνατότητα κατάθεσης αίτησης για Εμπορικό Σήμα ως εξής:

Κτήριο Εμπορικών Σημάτων (Trademarks) του ΟΒΙ:

Γραφεία: Βαρβάκη 21 & Μομφεράτου, Γκύζη, 11474 Αθήνα

Τηλέφωνα: 211-1097901-3,  80011-08108 (Υπηρεσία Μιας Στάσης)

210 6183580 – 582,  καθημερινά τις εργάσιμες από τις 09:00 έως τις 14:00

Για κατάθεση έγχαρτης αίτησης, καθημερινά τις εργάσιμες από τις 10:30-14:00, εκτός Πέμπτης.

E-mail: info@obi.gr

 

 

Read More
discussing document 478TXSE 22 Ιούν
By: Vivi Makri 0

Ορισμός τόπου συνεδρίασης των Διοικητικών Επιτροπών Σημάτων του ΟΒΙ

Σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΒΙ κατά την 11η/2022 συνεδρίαση της 15ης Ιουνίου 2022 (ΔΣ/11/Α01/2022), αποφάσισε τον ορισμό, ως τόπου συνεδρίασης των Διοικητικών Επιτροπών Σημάτων, στον 5ο όροφο των γραφείων του ΟΒΙ επί της οδού Βαρβάκη αρ. 21 και Μομφεράτου, στο Δήμο Αθηναίων.

Read More
18 Ιούν
By: Vivi Makri 0

1ο Συνέδριο IMPACT 2022 στην Πάτρα – «Η σύνδεση της Έρευνας με την παραγωγή» 

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «Διόφαντος» συνδιοργάνωσε με τον Σύνδεσμο Τεχνολογικών Επιχειρήσεων Δυτικής Ελλάδος (ΣΤΕΔΕ), την εφημερίδα ΓΝΩΜΗ και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το Συνέδριο «IMPACT 2022» στο αμφιθέατρο του ΙΤΥΕ στην Πάτρα την Παρασκευή 17/6, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες του Συνεδρίου και σήμερα, Σάββατο 18/6/22.

Τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) εκπροσώπησε με παρουσίασή του ο κ. Δημήτρης Σταφυλάς, προϊστάμενος του Τμήματος Εφευρέσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών και μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Ακαδημίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΕΑΒΙ). 

Στο Συνέδριο συμμετέχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, επιμελητηρίων, Πανεπιστημίων, ερευνητικών οργανισμών και επιχειρήσεων, στελέχη της ακαδημαικής και ερευντικής κοινότητας, από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Δείτε την παρέμβαση του κ. Σταφυλά με time code 5:09:10,  εδώ:  https://www.youtube.com/watch?v=4BWrIAAdqOc&t=18556s 

Πρόγραμμα

Read More
16 Ιούν
By: Vivi Makri 0

3ο webinar για τη «Διανοητική Ιδιοκτησία και τις ΜμΕ στην Ψηφιακή Οικονομία» – 7 Ιουλίου 2022

EU-U.S. Trade and Technology Council Working Group 9 

Μία από τις δέκα Ομάδες Εργασίας που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου Εμπορίου και Τεχνολογίας (Trade and Technology Council) – σχετικά με την προώθηση της πρόσβασης και της χρήσης ψηφιακών εργαλείων από τις ΜμΕ – επικεντρώνεται στη διασφάλιση της πρόσβασης αυτών, τόσο στην Ευρώπη όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες, με έμφαση στην καινοτομία, την ανάπτυξή τους, καθώς και την ανταγωνιστικότητά τους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η κυβέρνηση των ΗΠΑ, ως συμπρόεδροι αυτής της Ομάδας Εργασίας, φιλοξενούν μια σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων σε συγκεκριμένους τομείς. Η 3η διαδικτυακή συνεδρία επικεντρώνεται στην «Διανοητική Ιδιοκτησία και τις ΜμΕ στην Ψηφιακή Οικονομία» και  θα πραγματοποιηθεί στις 7 Ιουλίου 2022 από τις 15:00 έως τις 17:00 (ώρα Βρυξελλών) με τη μορφή μιας δίωρης εικονικής συνάντησης.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ομιλητές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την κυβέρνηση των ΗΠΑ, οι οποίοι θα παρουσιάσουν και θα συζητήσουν θέματα που έχουν μεγάλη σημασία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αποτελούν μείζονα προτεραιότητα για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα εγγραφής, που θα βρείτε εδώ: EUSurvey – Survey (europa.eu)

Όλοι οι επιβεβαιωμένοι συμμετέχοντες θα λάβουν έναν σύνδεσμο για τη σύσκεψη.

Για οποιαδήποτε ερώτηση, μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο TTC-WG9@ec.europa.eu

 

Read More
PSTL1432 10 Ιούν
By: Vivi Makri 0

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης επισκέφθηκε το Μητρώο των Εμπορικών Σημάτων

Σήμερα, 10 Ιουνίου 2022, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης επισκέφθηκε το Μητρώο των Εμπορικών Σημάτων στο νέο κτίριο του ΟΒΙ στο κέντρο της Αθήνας.

Τον υπουργό υποδέχτηκαν ο Πρόεδρος του ΔΣ ΟΒΙ κ. Δημήτρης Χρόνης και ο Γενικός Διευθυντής του ΟΒΙ κ. Παναγιώτης Κανελλόπουλος.

Περισσότερα στο δελτίο Τύπου του Υπ.Αν.Ε

Read More
DSC_0360 10 Ιούν
By: Vivi Makri 0

Μύκονος-Αυθεντική: με επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκδήλωση επικοινωνίας του ΟΒΙ στη Μύκονο

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στη Μύκονο η εκδήλωση επικοινωνίας στο πλαίσιο του Προγράμματος Authenticities – Mykonos Authenticity,  στις 8 Ιουνίου, ημερομηνία η οποία χρονικά συμπίπτει με την καθιέρωσή της ως «Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Αντιγραφής».

Μετά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας πέρυσι τον Ιούλιο, μεταξύ του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) και της Δημοτικής Αρχής του νησιού των Κυκλάδων, η συνεργασία δύο ετών συνεχίζεται και  οι  κάτοικοι, καθώς και οι επισκέπτες του νησιού, συνεργαζόμενοι με τις τοπικές Αρχές, αναδεικνύουν και πιστοποιούν τη Μύκονο ως «αυθεντική/authenticity».

Στη φιλόξενη αίθουσα της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Περιβάλλοντος Παιδείας και Ανάπτυξης Μυκόνου (ΚΔΕΠΠΑΜ), παραβρέθηκαν ο Γενικός Διευθυντής του ΟΒΙ κ. Παναγιώτης Κανελλόπουλος, ο Δήμαρχος Μυκόνου κ. Κωνσταντίνος Κουκάς, ο κ. Paolo Barbieri, Project Manager, European Cooperation Service Institutional and Cooperation Department (EUIPO), ο κ. Σπυρίδων Περιστέρης, Διευθυντής της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ), Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο κ. Ηρακλής Ζησιμόπουλος ως εκπρόσωπος του Σωματείου Επιχειρήσεων και Επαγγελματιών της Χώρας Μυκόνου (ΣΕΕΧΩΜ), αλλά και στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, των επιχειρήσεων, καθώς και των Μέσων Ενημέρωσης.

Τον συντονισμό του Kick off Media Event έκανε η Ράνια Ζαχαροπούλου, Project Manager του Προγράμματος Authenticities στην Ελλάδα.

Δηλώσεις των παρευρισκόμενων στο δελτίο Τύπου

Read More
ΜΥΚ2 03 Ιούν
By: Vivi Makri 0

Authenticity Mykonos: εκδήλωση επικοινωνίας στις 8 Ιουνίου 2022

Authenticity Mykonos

Μετά την υπογραφή του σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) και του Δήμου Μυκόνου,  την Τετάρτη 8 Ιουνίου και ώρα 19:00, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση επικοινωνίας στην Αίθουσα εκδηλώσεων της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Προβολής και Ανάπτυξης Μυκόνου (ΚΔΕΠΠΑΜ), η οποία θα επισφραγίσει τη συνεργασία που θεμελιώθηκε και έχει σκοπό την ευαισθητοποίηση των δημοτών και επισκεπτών του νησιού, σε θέματα που αφορούν στην καταπολέμηση του παραεμπορίου, την καλλιέργεια κουλτούρας αγοράς αποκλειστικά αυθεντικών προϊόντων, τη στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας καθώς και τη συμβολή όλων στην προστασία της Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

Οι κάτοικοι  και οι επισκέπτες του νησιού συμβάλλουν συνεργαζόμενοι με τις τοπικές Αρχές για να αναδείξουν και να πιστοποιήσουν τη Μύκονο ως «αυθεντική/authenticity». Μάλιστα, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού Προγράμματος Authenticities θα πραγματοποιηθούν μέσα στη χρονιά και επιμορφωτικά σεμινάρια στα σχολεία και τις Αρχές  επιβολής (ΣΔΟΕ, Ελληνική Αστυνομία, δημοτική Αστυνομία, τελωνεία, λιμενικό).

Το kickoff media event απευθύνεται στους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης των Κυκλάδων, σχεδιαστές, καινοτόμους δημιουργούς.

Παρακολουθήστε την εκδήλωση ζωντανά: https://www.facebook.com/events/334996192043728/

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δημοσιογραφική κάλυψη, στο email mpara@obi.gr

Πρόγραμμα

Read More