', '' ); */ ?>
18 Φεβ
By: Rania Zacharopoulou 0

Συμμετοχή του ΟΒΙ σε επιμορφωτικό Σεμινάριο του ΤΕΕ

Ο ΟΒΙ συμμετείχε σε επιμορφωτικό Σεμινάριο που διοργάνωσε το ΤΕΕ για  τη Σημασία της Διανοητικής Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και τα Χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ευρεσιτεχνιών και των βιομηχανικών σχεδίων, την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019.

Εισηγητές ΟΒΙ:

  • Άγγελος Τσακανίκας, Αντιπρόεδρος του ΔΣ του ΟΒΙ και Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ
  • Γιούλη Παπαποστόλου, Μηχανολόγος Μηχανικός, Διευθύντρια Ανθρώπινου  Δυναμικού & Εκπαίδευσης
  • Σοφία Μπερλή, Χημικός Μηχανικός, Εξετάστρια ΟΒΙ

Παρακολουθήστε τις Εισηγήσεις (Youtube)

Read More
15 Φεβ
By: Rania Zacharopoulou 0

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Στελέχωση του Περιφερειακού Γραφείου του ΟΒΙ στην Ανατολική Μακεδονία & Θράκη – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 5.3.19

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με ιδρυτικό σκοπό τη συμβολή στην τεχνολογική και βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας (άρθρο 1 του ν. 1733/1987).

Ο ΟΒΙ επιθυμεί να προβεί στην εκκίνηση της λειτουργίας και τη στελέχωση των Περιφερειακών του Γραφείων. Στο πλαίσιο αυτό, προβαίνει στη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών στο Περιφερειακό Γραφείο (Βιβλιοθήκη) του ΟΒΙ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (Ξάνθη & Κομοτηνή).

Η διάρκεια της σύμβασης, προϋπολογισθείσας δαπάνης έντεκα χιλιάδων διακοσίων ευρώ (11.200€), είναι οκτώ (8) μήνες, αρχής γενομένης το Μάρτιο 2019.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως υποβάλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, επιστολή ενδιαφέροντος, υπεύθυνη δήλωση και απλά αντίγραφα των απαιτούμενων δικαιολογητικών/τεκμηρίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην επισυναπτόμενη Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις mmar@obi.gr (κ. Μ. Μαργέτη) και vpap@obi.gr (κ. Β. Παπαδημητρίου), έως την  Τρίτη 5 Μαρτίου 2019, ώρα 15.00.  Για πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Π. Παπαποστόλου (e-mail: ppap@obi.gr, 210-6183624) ή τoν κ. Σ. Ρόκκο (e-mail: srok@obi.gr, 210-6183543).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών, στο Περιφερειακό Γραφείο του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Read More
12 Φεβ
By: Rania Zacharopoulou 0

Blockathon Forum για την Καταπολέμηση της παραποίησης προϊόντων

Στις 6 Φεβρουαρίου ανακοινώθηκε η έναρξη ενός Φόρουμ Blockathon για την Καταπολέμηση της παραποίησης προϊόντων. Το Φόρουμ Blockathon είναι η συνέχεια του επιτυχημένου EU Blockathon 2018, που οργανώθηκε στο πλαίσιο της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οικοδόμηση του οικοσυστήματος αποκλεισμού στην ΕΕ.

Το Φόρουμ θα συγκεντρώσει ανθρώπους και οργανώσεις για να διαμορφώσουν και να παραδώσουν τη μελλοντική υποδομή κατά της παραποίησης / απομίμησης βασισμένη σε blockchain. Η ανάγκη για μια τέτοια δομημένη συνεργασία επισημάνθηκε σαφώς κατά τη διάρκεια του Blockathon και του εργαστηρίου παρακολούθησης. Το φόρουμ θα εκπληρώσει αυτό το καθήκον διασυνδέοντας ιδιωτικούς οργανισμούς, αρχές επιβολής του νόμου και πολίτες για να υποστηρίξει τον εντοπισμό αυθεντικών και παραποιημένων αγαθών σε όλη την αλυσίδα διανομής.

Μπορείτε να να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής στο φόρουμ μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας που διατίθεται στη σελίδα www.blockathon.eu.

 

Read More
28 Ιαν
By: Rania Zacharopoulou 0

Monaco joins TMview

As of 28 January 2019 The Industrial Property Office of the Business Development Agency (MCIPO) has made its trade mark data available to the TMview search tools.

With MCIPO on board TMview, the tool now contains data from 69 participating offices.

With the addition of more than 16.000 trade marks from MCIPO, TMview provides information and access to almost 52,6 million trade marks in total.

Since the introduction of TMview on 13 April 2010, the tool has served more than 51,2 million searches from 166 different countries, with Spain, China and Germany among the most frequent users.

The integration of MCIPO is a concrete result of the International Cooperation programme managed by EUIPO in collaboration with its international partners.

You can find out more at www.tmdn.org

 

Read More
23 Ιαν
By: Rania Zacharopoulou 0

Νέα συνεργασία ΟΒΙ – Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ)

Συμφωνία Συνεργασίας υπέγραψαν ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019 στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο ΕΒΕΘ με τίτλο “Ο ρόλος της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας την εποχή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης”.

Μέσω της συνεργασίας οι δύο φορείς έθεσαν ως βάση τη δικτύωση του ΟΒΙ με τις επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης, με απώτερο σκοπό την κατοχύρωση της εφευρετικής τους δραστηριότητας, την προστασία της Διανοητικής τους Ιδιοκτησίας και τελικά την εμπορική αξιοποίησή της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού, Δρ. Ιωάννης Καπλάνης, το 86% των καταθετών για διπλώματα ευρεσιτεχνίας στον ΟΒΙ είναι φυσικά πρόσωπα, το 16% επιχειρήσεις και μόλις το 2% προέρχονται από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Ο ΟΒΙ με σειρά δράσεων, όπως  η ίδρυση Περιφερειακών Γραφείων στη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, το Ηράκλειο Κρήτης, το Βόλο, τα Ιωάννινα, την Ξάνθη και την Κομοτηνή, αλλά και μέσω της συνεργασίας με ακαδημαϊκούς- ερευνητικούς, αλλά  και επαγγελματικούς φορείς, επιδιώκει την ποσοτική και ποιοτική αύξηση των καταθέσεων, την ενίσχυση της καινοτομίας και τη συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Ο Πρόεδρος ΔΣ του ΟΒΙ, Δρ. Πρόδρομος Τσιαβός επεσήμανε τη σημασία της επερχόμενης ίδρυσης σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα της Ακαδημίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, στην οποία θα εκπαιδεύονται και θα πιστοποιούνται οι σύμβουλοι ευρεσιτεχνίας σε πρακτικά και θεωρητικά ζητήματα που άπτονται της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Αναφέρθηκε επιπλέον στην αναβάθμιση των υπηρεσιών του ΟΒΙ μέσω της ηλεκτρονικής κατάθεσης για την κατοχύρωση των ευρεσιτεχνιών και των σχεδίων, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή την Άνοιξη του 2019.

Χαιρετισμό απηύθυναν ο οικοδεσπότης της εκδήλωσης Α΄Αντιπρόεδρος του ΕΒΕΘ, κ. Ιωάννης Βλαχογιάννης και  ο Αντιπρύτανης του ΑΠΘ, Καθ. Θεόδωρος Λαόπουλος. Στην εκδήλωση συμμετείχαν με παρουσιάσεις, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Αριστείας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, Δρ. Γεώργιος Δρόσος, ο Διευθυντής Υπηρεσιών Πληροφορικής και Διευθυντής Τεχνολογικής Πληροφόρησης του ΟΒΙ, κ. Σωτήριος Ρόκκος και ο Υπεύθυνος του Περιφερειακού Γραφείου Θεσσαλονίκης του ΟΒΙ, Δρ. Γεώργιος Ασημόπουλος.

 

 

 

 

Read More
23 Ιαν
By: Rania Zacharopoulou 0

Brunei Darussalam joins TMview and DesignView

As of 23 January 2019 the Brunei Intellectual Property Office (BruIPO) has made its trade mark and design data available to the TMview and DesignView search tools.

With BruIPO on board TMview and DesignView, both tools now contain data from 68 participating offices.

With the addition of more than 46.000 trade marks from BruIPO, TMview provides information and access to more than 52,5 million trade marks in total. DesignView contains more than 14,4 million designs, including 190 designs from BruIPO.

Since the introduction of TMview on 13 April 2010, the tool has served more than 51,2 million searches from 166 different countries, with Spain, China and Germany among the most frequent users. As to DesignView, it went live on 19 November 2012, and has since then served almost 4,4 million searches from 163 different countries, with users from the UK, Germany and China among the most frequent users.

The integrations of BruIPO in TMview and Designview are concrete results of the IP Key South East Asia programme directed by the European Commission and executed by the European Union Intellectual Property Office (EUIPO).

You can find out more at www.tmdn.org and www.ipkey.eu

Read More
18 Ιαν
By: Rania Zacharopoulou 0

Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ ΟΒΙ –  Συνδέσμων Βιομηχανιών Βιοτεχνιών ΑΜΘ παρουσία Υπουργών

Συνεχίζοντας την αναπτυξιακή πορεία του για την προώθηση της καινοτομίας σε ολόκληρη τη χώρα, ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) προχωρά στην υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας με το Δίκτυο Συνδέσμων Βιομηχανιών Βιοτεχνιών Ανατολικής Μακεδονίας  και Θράκης (ΔΣΒΒΑΜΘ).  Η υπογραφή του Συμφώνου θα λάβει χώρα σε εκδήλωση που διοργανώνουν από κοινού οι δύο συνεργαζόμενοι φορείς στην Κομοτηνή, στις 21 Ιανουαρίου 2019, παρουσία  του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης – Βιομηχανίας, κ. Αστέριου Πιτσιόρλα και του Υφυπουργού, κ. Ευστάθιου Γιαννακίδη, οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν επίσκεψη στην Περιφέρεια ΑΜΘ με σκοπό την ανάπτυξη της βιομηχανίας και της επιχειρηματικότητας  στην ακριτική Περιφέρεια.

Η υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας  εντάσσεται στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την ίδρυση και λειτουργία του νέου Περιφερειακού Γραφείου του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με έδρα στην Ξάνθη και την Κομοτηνή, για το οποίο ο ΟΒΙ προχωρά σύντομα σε συνεργασία και με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Στόχο του εγχειρήματος αποτελεί η  καλύτερη δυνατή δικτύωση του Οργανισμού, τόσο με τον επιχειρηματικό κόσμο της ευρύτερης περιοχής, όσο και με τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, τα Ερευνητικά Ινστιτούτα, αλλά και με φυσικά πρόσωπα και φορείς, ώστε να προωθήσει τη διασύνδεση της καινοτομίας με την οικονομική παραγωγή, να ενισχύσει την τοπική απασχόληση και να τονώσει την οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειας.

Στην εκδήλωση χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Πρύτανης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Καθ. Αλέξανδρος Πολυχρονίδης, ο Πρόεδρος του Δικτύου Συνδέσμων ΑΜΘ, κ. Χρήστος Γιορδαμλής, ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΟΒΙ, Δρ. Πρόδρομος Τσιαβός και ο Γενικός Διευθυντής του ΟΒΙ, Δρ. Ιωάννης Καπλάνης.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται οι τοποθετήσεις των δύο Υπουργών σχετικά με την δυναμική της νέας συνεργασίας αλλά και οι πρωτοβουλίες αναφορικά με την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην ευρύτερη περιοχή.

 

Read More
10 Δεκ
By: admin 0

Συνάντηση Γενικού Διευθυντή ΟΒΙ Δρ. Ι. Καπλάνη με τον Γενικό Διευθυντή του WIPO Dr. F. Gurry στο WIPO

Ο Γενικός Διευθυντής του ΟΒΙ, Δρ. Ιωάννης Καπλάνης, συναντήθηκε με  το Γενικό Διευθυντή του WIPO*, Dr. Francis Gurry, στο περιθώριο των εργασιών της 58ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) στη Γενεύη.

Η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τη διαμόρφωση και το συντονισμό πολιτικών για τη Διανοητική Ιδιοκτησία στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αναπτυξιακής ατζέντας με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης, μιας ανάπτυξης η οποία θα έχει οφέλη για όλους.  Στο ίδιο πλαίσιο συζητήθηκε η υποστήριξη του WIPO στις θεσμικές παρεμβάσεις της Ελλάδας για την προώθηση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας, ως όχημα που μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά στην καινοτομία και ευρύτερα στην αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας.

Κοινούς στόχους αποτελούν η διασύνδεση της εφευρετικότητας και της δημιουργικότητας με την υγιή επιχειρηματικότητα και την οικονομική παραγωγή, καθώς και η αξιοποίηση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας που παράγεται στα ακαδημαϊκά ιδρύματα και στο δημόσιο τομέα.

Στις εργασίες  της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης η οποία πραγματοποιήθηκε από 24/9 έως 2/10/2018 συμμετείχαν 191 κράτη μέλη.

Το WIPO (World Intellectual Property Organization) αποτελεί διεθνή Οργανισμό του ΟΗΕ για τη Διανοητική Ιδιοκτησία

Read More
10 Δεκ
By: admin 0

Design. Μόνο το αυθεντικό μας πάει μπροστά.

Προστατεύοντας το αυθεντικό design κερδίζουμε όλοι. Ο δικαιούχος ενός κατοχυρωμένου design, γιατί έχει το αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης του προϊόντος του. Ο επιχειρηματίας που επιλέγει να κατασκευάσει ή να προωθήσει προϊόντα μοναδικού design, γιατί ο μοναδικός σχεδιασμός προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και προστιθέμενη αξία. Ο καταναλωτής που επιλέγει προϊόντα αυθεντικού design, γιατί προστατεύει την υγεία του, το περιβάλλον και βοηθάει στην ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας.

Για τη δημιουργία, προστασία και αξιοποίηση του βιομηχανικού σχεδίου, ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) και το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) δημιούργησαν ένα ενημερωτικό σποτ για τη σημασία της δημιουργίας, κατοχύρωσης και επιλογής αυθεντικού design.

Δείτε το video

Read More
10 Δεκ