Vivi Makri Φεβρουάριος 2, 2021

Έρευνα αγοράς για την ετήσια προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών & υλικών μηχανογράφησης

ΚΠ/1467/2-2-2021

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με αντικείμενο την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων και εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), ενδιαφέρεται για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών και υλικών μηχανογράφησης, γι’ αυτό διενεργεί έρευνα αγοράς με κριτήριο ανάθεσης  τη συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής.

Τα CPV της προμήθειας είναι:

 • Toner Cartridges: 30125100-2
 • Ink Cartridges: 30192113-6
 • Αποθ. Μέσα: 30234000-8

και ο κωδικός γεωγραφικής περιοχής βάσει της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) EL301.

Λίστα Αναλωσίμων :  δείτε το αρχείο Λίστα Προμήθειας Αναλωσίμων Εκτυπωτών_2021

Επισημαίνεται  ότι τα αναλώσιμα των εκτυπωτών πρέπει να είναι τα γνήσια των αντίστοιχων κατασκευαστών εκτυπωτών (HP, Samsung, Xerox, Kyocera, κτλπ).

Επισημαίνεται ότι, εάν ο συγκεκριμένος κωδικός του αναλωσίμου έχει καταργηθεί από την επίσημη κατασκευάστρια εταιρεία ή αντιπροσωπεία, θα πρέπει να αποσταλεί σχετική επιστολή της κατασκευάστριας εταιρείας και σε αυτήν την περίπτωση θα γίνεται αποδεχτή προσφορά με ανακατασκευασμένα  αναλώσιμα για τον συγκεκριμένο κωδικό.

‘Ολες οι προσφορές θα πρέπει να περιγράφουν με σαφήνεια τα είδη των αναλωσίμων, τον κωδικό αναλωσίμου,  τιμή/ τεμ, και το συνολικό αντίτιμο.

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον κ. Λ. Γαλώνη 210-6183507 ή στο e-mail: lgal@obi.gr.

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής, που θα περιλαμβάνει όλα τα είδη των αναλωσίμων.

Προϋπολογισμός: 10.000€ πλέον ΦΠΑ.

Η απόφαση ανάληψης προμήθειας έχει αναρτηθεί στη «Διαύγεια» με αριθμό ΑΔΑ: Ω30Μ465ΧΗΥ-ΚΣΓ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάθεση της προμήθειας και την υπογραφή της σύμβασης  είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο των ακόλουθων δικαιολογητικών:

 1. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
 2. Ποινικό Μητρώο νόμιμου εκπροσώπου και όλων των μελών ΔΣ.
 3. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων.

Τα κατωτέρω αναζητούνται από το αρμόδιο τμήμα του αρμόδιου Πρωτοδικείου:

 1. Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως.
 2. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου πτωχεύσεων.
 3. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου περί διορισμού εκκαθαριστή/συνεκκαθαριστή.
 4. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης για υπαγωγή στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.
 5. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης συνδιαλλαγής-εξυγίανσης.
 6. Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση.

Η γλώσσα που θα συνταχθεί η προσφορά είναι η ελληνική.

Τρόπος πληρωμής

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνεται  την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης αυτού. Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα οριζόμενα από τον Νόμο δικαιολογητικά. Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα του ΟΒΙ. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να αποστείλουν τις προσφορές τους μέσω e-mail στην κα. Λαζαρίδου (zlaz@obi.gr),  μέχρι την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 14:00.