Rania Zacharopoulou Ιανουάριος 21, 2021

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού τύπου Α4

ΚΠ 779/21-1-2021

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας,  που εδρεύει στην οδό Γιάννη Σταυρουλάκη 5 (πρώην Παντανάσσης) 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου και εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, διενεργεί  έρευνα αγοράς  με σκοπό  την προμήθεια 1.100 δεσμίδων φωτοτυπικού χαρτιού διαστάσεων Α4, χρώματος Λευκό.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (1.100 Δεσμίδες)

Βάρος: 80 gr/m2,

Χρώμα: Λευκό

Tέφρα 10,6% κ.β.,

Πάχος: 107μm,

Μάζα ανά Μονάδα: 78,6g/sq.m.

Ποσότητα ανά δεσμίδα: 500 φύλλα

Αριθμός Δεσμίδων: 1.100

Χρόνος Παράδοσης: 2-4 ημέρες

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προδιαγραφές.

Η απόφαση ανάληψης προμήθειας έχει αναρτηθεί στην «Διαύγεια» με αριθμό ΑΔΑ: Ω1ΚΕ465ΧΗΥ-Ζ9Ξ.

Προϋπολογισμός: 2.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάληψη της προμήθειας είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο ασφαλιστικής, φορολογικής ενημερότητας και  των νομιμοποιητικών εγγράφων.

Τρόπος πληρωμής

Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα οριζόμενα από τον Νόμο δικαιολογητικά. Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα του ΟΒΙ, μετά την εκτέλεση και παράδοση της προμήθειας. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει.

Για πρόσθετες πληροφορίες επικοινωνήστε με την κα  Ζ. Λαζαρίδου στο emailzlaz@obi.gr

Προθεσμία υποβολής προσφορών

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν την προσφορά τους  μέχρι την Παρασκευή 29.1.2021 και ώρα 14.00, στo ακόλουθο e-mail: zlaz@obi.gr (Z. Λαζαρίδου).