Vivi Makri Νοέμβριος 10, 2021

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν τα Σεμινάρια με θέμα την «Προστασία των Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό Επίπεδο»

Διαδικτυακά, 4 Νοεμβρίου 2021
Θεσσαλονίκη, ΚΕΔΕΑ, 9 Νοεμβρίου 2021
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν τα δύο Σεμινάρια με θέμα την «Προστασία των Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό Επίπεδο», τα οποία διοργανώθηκαν από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), το European Patent Office (EPO) το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και την Ένωση Ελλήνων Χημικών.
Τα δύο εκπαιδευτικά Σεμινάρια (4/11/21 & 9/11/21), τα οποία πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά και υβριδικά, χαιρέτησε ο κ. Ιωάννης Κατσογιάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Χημείας ΑΠΘ και Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΕΑΒΙ), ο οποίος αναφέρθηκε στην αύξηση των καταθέσεων αιτήσεων για Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας που παρουσιάζεται στον ΟΒΙ, υπογράμμισε τον ρόλο της Ακαδημίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για το Πρόγραμμα Pan European Seal, το οποίο φέτος θα τρέξει για δεύτερη χρονιά στο ΑΠΘ. Εξήρε, επίσης, στο τέλος, τις ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις των προσκεκλημένων ομιλητών, οι οποίες έδωσαν πολύ χρήσιμες πληροφορίες και γνώσεις στους νέους επιστήμονες και εν δυνάμει μελλοντικούς εφευρέτες, τόσο για το περιεχόμενο των πατεντων, όσο και για την κατάθεση αιτήσεων και στη συνέχεια δημοσίευση των αποτελεσμάτων σε επιστημονικά περιοδικά.
Για την προστασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στην Ελλάδα με Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας αναφέρθηκε η Δρ. Ιωάννα Πένταρη, Χημικός, Προϊσταμένη Τμήματος Χημικών και Βιοτεχνολογικών Εφευρέσεων στον ΟΒΙ, η οποία παρουσίασε παραδείγματα κατάθεσης για ΔΕ στον τομέα της Χημείας, δίνοντας έμφαση στις αξιώσεις που χρειάζεται να γνωρίζει κάθε ενδιαφερόμενος κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης της αίτησης για ΔΕ.
Η κυρία Σοφία Μπερλή, Χημικός Μηχανικός, Προϊστάμενη Υπηρεσίας Ποιοτικού Ελέγχου & Διόρθωσης Δεδομένων στον ΟΒΙ, στην παρουσίασή της απευθύνθηκε στους συμμετέχοντες με παραδείγματα αιτήσεων στον ΟΒΙ σε διάφορους κλάδους, έδωσε προσοχή με κατανοητό τρόπο στο χρονοδιάγραμμα και τις διαδικασίες που απαιτούνται μέχρι την απόκτηση ενός Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας, ενώ υπογράμμισε τη σημαντική συμβολή της κατοχύρωσης με ΔΕ είτε μίας μεθόδου είτε μιας νέας τεχνολογίας στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, κοιτάζοντας πάντα «τη στάθμη της τεχνικής», δηλ. τι είναι έως τώρα γνωστό στο κοινό, καθώς και την παρακολούθηση του ανταγωνισμού στους τομείς που αφορούν τους ενδιαφερόμενους ερευνητές και εφευρέτες.
Ακολούθησε εξειδικευμένη παρουσίασης από τον κ. Ζαφείριο Γεωργίου, Διευθυντή HBC (Healthcare Biotechnology Chemistry) στο EPO, ο οποίος στην ομιλία του με τίτλο «Επιστημονικές Δημοσιεύσεις ή Αίτηση για Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας;» αναφέρθηκε στη διαφορά που παρουσιάζουν οι δημοσιεύσεις από πανεπιστημιακούς που πραγματοποιούν έρευνα και δίνονται πολύ γρήγορα στη δημοσιότητα σε σχέση με τη νομική προστασία που προσφέρει η κατοχύρωση είτε στην Ελλάδα (στον ΟΒΙ) είτε στο European Patent Office.
Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας ΕΛΚΕ ΑΠΘ εκπροσώπησε ο κ. Μανώλης Χατζηγιάννης, ο οποίος αναφέρθηκε στην έρευνα και τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας που έχει κατοχυρώσει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, στις υπηρεσίες που προφέρει το Γραφείο ως σημείο επαφής μεταξύ ακαδημαϊκής κοινότητας και αγοράς, ενώ παρουσίασε τη χρηματοδότηση στην Έρευνα και της πηγές προέλευσης από το 2016 έως σήμερα, καθώς και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της με όρους δικτύωσης.
Το συντονισμό και των δύο Σεμιναρίων πραγματοποίησε ο Δρ. Γεώργιος Ασημόπουλος Χημικός, Υπεύθυνος του Περιφερειακού Γραφείου ΟΒΙ στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος παρουσίασε την υπηρεσία Τεχνολογικής Πληροφόρησης από τίτλους Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας που προσφέρει ο ΟΒΙ, έδωσε ενδιαφέροντα στατιστικά που αφορούν το ποιοτικό είδος των καταθέσεων αιτήσεων για ΔΕ σε Ελλάδα και εξωτερικό, ενώ δεν παράλειψε να αναφερθεί στις ελεύθερης πρόσβασης πλατφόρμες για αναζήτηση δημοσιευμένων ΔΕ, όπως είναι το Εθνικό Μητρώο Τίτλων (που διατηρεί ο ΟΒΙ) και το Espacenet του EPO, στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκομίσουν τεχνολογική πληροφόρηση από τα 130 εκατομμύρια ΔΕ που υπάρχουν αναρτημένα, με δωρεάν πρόσβαση.
Το σεμινάριο στις 4.11.2021 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά.
Το αντίστοιχο σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις 9.11.2021 υβριδικά, στον φιλόξενο χώρο του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του ΑΠΘ (ΚΕΔΕΑ).
Οι συμμετέχοντες που παρακολούθησαν και συμμετείχαν με ερωτήσεις τους προς τους ομιλητές προέρχονταν από διάφορους επιστημονικούς κλάδους, όπως Χημεία, Μηχανολογία, Βιολογία, Ιατρική Φυσική, Βιοτεχνολογία, Νομική, εκπρόσωποι R&D εταιριών, μεταδιδακτορικοί φοιτητές, ερευνητές, καθηγητές, κ.λπ.