Rania Zacharopoulou Μάρτιος 19, 2020

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών για το έργο «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΟΒΙ»

Με την με αριθμό πρωτοκόλλου ΚΠ 3639/ΓΔ 546/19.3.2020 απόφαση Γενικού Διευθυντή του ΟΒΙ, η προθεσμία υποβολής προσφορών, όπως αυτή ορίζεται στην από 05.03.2020, και με αριθμό πρωτοκόλλου ΚΠ/2999/2020 Διακήρυξη «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.)» (ΑΔΑΜ 20PROC006382838 2020-03-05), παρατείνεται έως την Παρασκευή, 10 Απριλίου 2020 και ώρα 10:00.

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί, αντί την 23η Μαρτίου 2020 και ώρα 10:30, την 10η Απριλίου 2020 και ώρα 10:30.