Εικόνα1
Vivi Makri Απρίλιος 11, 2023

Προειδοποίηση προς καταθέτες Διεθνών & Ευρωπαϊκών Αιτήσεων ΔΕ, καθώς και Διεθνών Εμπορικών Σημάτων

Πολλοί αιτούντες Διεθνών Αιτήσεων (PCT) ή αιτούντες και κάτοχοι Ευρωπαϊκών Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας ή αιτούντες Διεθνών Εμπορικών Σημάτων λαμβάνουν από εταιρείες και ιδιώτες τιμολόγια όπου καλούνται να πληρώσουν τέλη.

Αυτές οι εταιρείες και τα άτομα χρησιμοποιούν ονόματα, συντομογραφίες και/ή λογότυπα που έχουν σχεδιαστεί για να μοιάζουν νόμιμα από επίσημη πηγή.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, χρησιμοποιούν αυτά που έχουν συγκεχυμένη ομοιότητα με εκείνα του WIPO ή του ΕΡΟ σε μια προσπάθεια να δώσουν την εντύπωση ότι ενεργούν για λογαριασμό αυτών των οργανισμών. Τα αιτήματα έχουν σχεδιαστεί χρησιμοποιώντας ονόματα που ακούγονται επίσημα και προσπαθούν να σας παραπλανήσουν.

Όποιες και αν είναι οι υπηρεσίες εγγραφής που προσφέρονται σε τέτοιες προσκλήσεις, δεν συνδέονται με τον WIPO ή το ΕΡΟ. Δεν σχετίζονται με την επεξεργασία διεθνών αιτήσεων PCT, δεν σχετίζονται με την επεξεργασία διεθνών αιτήσεων και συναλλαγών που σχετίζονται με εγγραφές στο σύστημα της Μαδρίτη, δεν σχετίζονται με  τη δημοσίευση ή/και την καταχώριση των αιτήσεων και των ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Οι προσκλήσεις συχνά προσδιορίζουν μια συγκεκριμένη εφαρμογή PCT με τον διεθνή αριθμό δημοσίευσής της (π.χ. PCT/GR2023/xxxxxx), την ημερομηνία δημοσίευσης, τον τίτλο της εφεύρεσης, τον διεθνή αριθμό αίτησης, τις πληροφορίες προτεραιότητας και τα σύμβολα IPC ή αντίστοιχα τον αριθμό ΕΡ.

Πληροφορίες και παραδείγματα τιμολογίων που ελήφθησαν σε σχέση με εφαρμογές PCT μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του WIPO.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις και μια επιστολή που έχετε λάβει σας φαίνεται ύποπτη, επικοινωνήστε με το Τμήμα Παραλαβής Διεθνών, Κοινοτικών & Ευρωπαϊκών Αιτήσεων στους τηλεφωνικούς αριθμούς  210 6183667 ή 211 1097918 ή στο Email sflo@obi.gr.