Vivi Makri Μάρτιος 17, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Αδειών Χρήσης Λογισμικού Adobe Acrobat Pro DC for Teams

ΚΠ 3455/17-3-2021

 

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με αντικείμενο την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων και εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), ενδιαφέρεται για την προμήθεια δέκα (10) Αδειών Χρήσης Λογισμικού Adobe Acrobat pro DC for Teams με ετήσια δέσμευση, γι’ αυτό διενεργεί έρευνα αγοράς με κριτήριο ανάθεσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η περιγραφή των αδειών χρήσης είναι:

Adobe Acrobat DC for Teams (Pro Subscription, annual, multi-license)

Ποσότητα : 10 licenses

Τo CPV του έργου είναι:

72416000-9 (Παροχείς Υπηρεσιών Εφαρμογών)

και ο κωδικός γεωγραφικής περιοχής βάσει της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) EL301.

Όλες οι προσφορές θα πρέπει να περιγράφουν την τιμή ανα άδεια χρήσης, ανά μήνα, καθώς και το συνολικό αντίτιμο.

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον κ. Λ. Γαλώνη στο τηλ. 210-6183507 ή

στο e-mail: lgal@obi.gr.

Η γλώσσα που θα συνταχθεί η προσφορά είναι η ελληνική.

Κριτήριο ανάθεσης: η συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, που θα περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω προϊόντα.

Προϋπολογισμός: 2.150€ πλέον ΦΠΑ.

Η απόφαση ανάληψης προμήθειας έχει αναρτηθεί στην «Διαύγεια» με αριθμό

ΑΔΑ: 6ΧΧ0465ΧΗΥ-ΣΗΛ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάθεση της προμήθειας και την υπογραφή της σύμβασης είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο των νομιμοποιητικών εγγράφων.

Τρόπος πληρωμής

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης αυτού.

Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα οριζόμενα από τον Νόμο δικαιολογητικά. Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα του ΟΒΙ, μετά την υπογραφή της σύμβασης. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να αποστείλουν τις προσφορές τους μέσω e-mail στην κα. Λαζαρίδου (zlaz@obi.gr), μέχρι την Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021 και ώρα 14:00.