admin Σεπτέμβριος 4, 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών Kyocera

ΚΠ 3693/26-06-2018

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με αντικείμενο την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων και εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), ενδιαφέρεται για την προμήθεια των παρακάτω τύπων αναλωσίμων για τους νέους εκτυπωτές KYOCERA:

A. Για το μοντέλο P2040DN κωδ: TK-1160 Ποσότητα: 4 τεμ.
B. Για το μοντέλο M5526Cdn κωδ: TK-5240K Ποσότητα: 4 τεμ.
C. Για το μοντέλο M5526Cdn κωδ: TK-5240Y Ποσότητα: 2 τεμ.
D. Για το μοντέλο M5526Cdn κωδ: TK-5240C Ποσότητα: 2 τεμ.
E. Για το μοντέλο M5526Cdn κωδ: TK-5240M Ποσότητα: 2 τεμ.

Γι’ αυτό διενεργεί έρευνα αγοράς με κριτήριο ανάθεσης την συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής.

Τo CPV του έργου είναι:

• 30125100-2 Toner Cartridges

και ο κωδικός γεωγραφικής περιοχής βάσει της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) EL301.

Όλες οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν το κόστος ανά είδος αναλωσίμου και το συνολικό αντίτιμο.

Όλα τα προσφερόμενα αναλώσιμα θα πρέπει να είναι τα γνήσια της κατασκευάστριας εταιρείας Kyocera.

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον κ. Λ. Γαλώνη 210-6183507 ή στο e-mail: lgal@obi.gr.

Η γλώσσα που θα συνταχθεί η προσφορά είναι η ελληνική.

Κριτήριο ανάθεσης: η συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής, που θα καλύπτει τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές για όλα τα παραπάνω προϊόντα.

Προϋπολογισμός: 1.200 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Η απόφαση ανάληψης προμήθειας έχει αναρτηθεί στην «Διαύγεια» με αριθμό ΑΔΑ: 9ΒΕΙ465ΧΗΥ-ΦΒΞ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάθεση της προμήθειας και την υπογραφή της σύμβασης είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο των νομιμοποιητικών εγγράφων.

Τρόπος πληρωμής
Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης αυτού.
Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα οριζόμενα από τον Νόμο δικαιολογητικά. Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα του ΟΒΙ, μετά την απόφαση ανάθεσης. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να αποστείλουν τις προσφορές τους μέσω e-mail στην κα. Λαζαρίδου (zlaz@obi.gr) ή στην ταχυδρομική διεύθυνση Γ. Σταυρουλάκη 5, 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου, μέχρι την Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018 και ώρα 14:00.