admin Σεπτέμβριος 4, 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια 5 καταστροφέων χαρτιού, CD-DVD του ΟΒΙ

ΚΠ 3405/11-6-2018

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με αντικείμενο την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων και εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), ενδιαφέρεται για την προμήθεια 5 καταστροφέων χαρτιού, CD-DVD. Γι’ αυτό διενεργεί έρευνα αγοράς με κριτήριο ανάθεσης την συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής εφόσον πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές.

Το CPV της προμήθειας είναι: 30100000-0 Μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από Η/Υ, εκτυπωτές και έπιπλα
και ο κωδικός γεωγραφικής περιοχής βάσει της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) EL301.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ ΓΙΑ (11-15 άτομα)
1) ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ CE
2) ΝΑ ΕΧΕΙ ΙΣΧΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ 500 Watt
3) ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΑΡΤΟΥ, ΠΛΑΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΑΠΟ 330 χιλ.
4) ΝΑ ΚΟΒΕΙ ΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ STRIP CUT (ΛΩΡΙΔΕΣ) ,ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ρ-2, ΠΛΑΤΟΥΣ 3,6 -4,0 χιλ
5) ΝΑ ΚΟΒΕΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 26 ΦΥΛΛΑ ΤΩΝ 80 gr
6) ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 80mm/s
7) ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΦΥΛΛΑ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ, ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ, ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΤΥΠΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ CD-DVD
8) ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΔΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ OXI ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΩΝ 120 ΛΙΤΡΩΝ.

Τα μηχανήματα πρέπει να συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας και τεχνική υποστήριξη στην οποία θα περιλαμβάνονται ανταλλακτικά και εργασία διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών.

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον κ. Θ. Μπούκη 210-6183585

Η γλώσσα που θα συνταχθεί η προσφορά είναι η ελληνική.

Κριτήριο ανάθεσης: η συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής, που θα καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές.

Προϋπολογισμός: 5.500 € πλέον ΦΠΑ.

Η απόφαση ανάληψης προμήθειας έχει αναρτηθεί στην «Διαύγεια» με αριθμό ΑΔΑ: 6ΛΗ7465ΧΗΥ-ΚΨΦ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάθεση της προμήθειας και την υπογραφή της σύμβασης είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο (εντός 15 ημερών) των ακόλουθων δικαιολογητικών:
1. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
2. Ποινικό Μητρώο νόμιμου εκπροσώπου και όλων των μελών ΔΣ.
3. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων
Τα κατωτέρω αναζητούνται από το αρμόδιο τμήμα του αρμόδιου Πρωτοδικείου.
4. Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως.
5. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου πτωχεύσεων.
6. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου περί διορισμού εκκαθαριστή /συνεκκαθαριστή.
7. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης για υπαγωγή στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.
8. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης συνδιαλλαγής-εξυγίανσης.
9. Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση.

Τρόπος πληρωμής
Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης αυτού.
Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα οριζόμενα από τον Νόμο δικαιολογητικά. Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα του ΟΒΙ, μετά την υπογραφή της σύμβασης. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να αποστείλουν τις προσφορές τους μέσω e-mail στην κα. Λαζαρίδου (zlaz@obi.gr) ή στην ταχυδρομική διεύθυνση Γ. Σταυρουλάκη 5, 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου, μέχρι την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018 και ώρα 14:00.