Rania Zacharopoulou Φεβρουάριος 7, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την προμήθεια 6 μεταλλικών ντουλαπών αρχείου του ΟΒΙ

ΚΠ 1706/7-2-2020

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με αντικείμενο την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων και εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), ενδιαφέρεται για την προμήθεια 6 μεταλλικών ντουλαπών αρχείου για τοποθέτηση κρεμαστών φακέλων τύπου Zippel.

Γι’ αυτό διενεργεί έρευνα αγοράς με κριτήριο ανάθεσης την συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Για πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές επικοινωνήστε με την κα Βουτζούλια 210-6183583 ή τον κ. Φουρναράκη 210-6183501.

Η γλώσσα που θα συνταχθεί η προσφορά είναι η ελληνική.

Κριτήριο ανάθεσης: η συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής, που θα καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές.

Προϋπολογισμός: 2.400€ πλέον ΦΠΑ

Η απόφαση ανάληψης προμήθειας για τον εξοπλισμό έχει αναρτηθεί στην «Διαύγεια» με αριθμό: ΩΕΖΣ465ΧΗΥ-ΘΔΝ

Το CPV της προμήθειας είναι:  39132000-6 (συστήματα αρχειοθέτησης) και ο κωδικός γεωγραφικής περιοχής βάσει της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) είναι EL301.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάθεση της προμήθειας  είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο των ακόλουθων δικαιολογητικών:

  • Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, νομιμοποιητικά έγγραφα.

Τρόπος πληρωμής

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνεται  την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης αυτού.

Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα οριζόμενα από τον Νόμο δικαιολογητικά. Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα του ΟΒΙ. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να αποστείλουν τις προσφορές τους μέσω e-mail  στην κα Λαζαρίδου (zlaz@obi.gr) ή στην ταχυδρομική διεύθυνση Γ. Σταυρουλάκη 5, 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου ή στο Fax: 210-6819231,  μέχρι την Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020 και  ώρα 14:00.