Rania Zacharopoulou Οκτώβριος 19, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την Προμήθεια 15 Φορητών Η/Υ (Laptops)

KΠ 12552/19-10-2020

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με αντικείμενο την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων και εποπτεύεται από το Υπουργείο  Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, ενδιαφέρεται για την προμήθεια 15 φορητών Η/Υ (Laptops)  που κατανέμονται στις παρακάτω δύο κατηγορίες :

 Α/Α Περιγραφή Εξοπλισμού Πληροφορικής Τεμ. Tεχν. Προδιαγραφές
1 Φορητοί Η/Υ, Core i5 (για τηλεργασία) 10 Πίνακας 1
2 Φορητοί Η/Υ, Core i7 (υψηλών επιδόσεων) 5 Πίνακας 2

Γι’ αυτό διενεργεί έρευνα αγοράς με κριτήριο ανάθεσης  την συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής.

Τα CPV του έργου είναι:

  • 30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές

και ο κωδικός γεωγραφικής περιοχής βάσει της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) EL301.

Τεχνικές Προδιαγραφές Εξοπλισμού :

Οι τεχνικές προδιαγραφές των ζητούμενων φορητών Η/Υ περιγράφονται στους αντίστοιχους πίνακες 1 και 2 του αρχείου Excel.

Οι τεχνικές προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν συμπληρωμένους τους πίνακες τεχνικών προδιαγραφών, με σαφήνεια, αναφερόμενοι σε τεχνικά φυλλάδια των κατασκευαστών ή σε τεχνικές δηλώσεις των κατασκευαστών.

Στις προσφορές είναι απαραίτητο να αναγράφεται ο χρόνος παράδοσης από την ημερομηνία σύμβασης, ο οποίος δεν θα πρέπει να ξεπερνά (αυστηρά) τις 30 ημέρες.

Επίσης στις προσφορές θα πρέπει να αναγράφονται το κόστος ανά κατηγορία εξοπλισμού και το συνολικό κόστος της προσφοράς.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον κ. Λ. Γαλώνη 210-6183507 ή

στο e-mail: lgal@obi.gr.

Η γλώσσα που θα συνταχθεί η προσφορά είναι η ελληνική.

Κριτήριο ανάθεσης: η συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής, που θα καλύπτει τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές.

Προϋπολογισμός: 13.000 € πλέον ΦΠΑ.

Η απόφαση ανάληψης προμήθειας έχει αναρτηθεί στην «Διαύγεια» με αριθμό ΑΔΑ: 652Ι465ΧΗΥ-ΚΛΞ.

Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάθεση της προμήθειας και την υπογραφή της σύμβασης  είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο των ακόλουθων δικαιολογητικών:

  1. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
  2. Ποινικό Μητρώο νόμιμου εκπροσώπου και όλων των μελών ΔΣ.
  3. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων.

Τα κατωτέρω αναζητούνται από το αρμόδιο τμήμα του αρμόδιου Πρωτοδικείου:

  1. Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως.
  2. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου πτωχεύσεων.
  3. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου περί διορισμού εκκαθαριστή/συνεκκαθαριστή.
  4. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης για υπαγωγή στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.
  5. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης συνδιαλλαγής-εξυγίανσης.
  6. Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση.

Τρόπος πληρωμής

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνεται  την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης αυτού.

Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα οριζόμενα από τον Νόμο δικαιολογητικά. Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα του ΟΒΙ, μετά την υπογραφή της σύμβασης. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να αποστείλουν τις προσφορές τους μέσω e-mail στην κα. Ζ. Λαζαρίδου (zlaz@obi.gr) ή στην ταχυδρομική διεύθυνση Γ. Σταυρουλάκη 5, 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου,  μέχρι την Πέμπτη 29 0κτωβρίου και ώρα 14:00.