admin Δεκέμβριος 3, 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για σύμβαση παροχής υπηρεσιών με εταιρεία ΕΞΥΠΠ

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με αντικείμενο την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων και εποπτευόμενο από το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση 12 μηνών παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας με εταιρεία ΕΞΥΠΠ,  που έχει νόμιμη άδεια λειτουργίας και έδρα στον Νομό Αττικής.

Το CPV του έργου είναι 79417000-0 «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ασφάλειας» και ο κωδικός γεωγραφικής περιοχής βάσει της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) EL301.

Η εν λόγω σύμβαση θα προβλέπει ρητά μεταξύ άλλων και τα εξής:

α.   Την υποχρέωση της ΕΞΥΠΠ να επικαιροποιεί, όποτε χρειάζεται, την ΓΕΕΚ (Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου ) που αφορά το ιδιόκτητο Κτίριο του ΟΒΙ επί της οδού Γ. Σταυρουλάκη 5 (πρώην Παντανάσσης), 151 25 Παράδεισος Αμαρουσίου.

β.   Την υποχρέωση της ΕΞΥΠΠ να προβαίνει, 2 φορές το χρόνο (χειμώνα-καλοκαίρι), στις κατάλληλες δειγματοληπτικές μετρήσεις των φυσικών παραγόντων των συνθηκών εργασίας εντός του προαναφερόμενου ιδιόκτητου Κτιρίου του ΟΒΙ, τις οποίες και θα παραδίδει στο Τμήμα Ασφάλειας Κτιρίου.

γ.   Την υποχρέωση της ΕΞΥΠΠ να προβαίνει, μέσω του Ιατρού Εργασίας, στις κατάλληλες εξετάσεις / μετρήσεις που αφορούν το σύνολο των εργαζομένων του ΟΒΙ.

δ.   Δυνατότητα τροποποίησης σύμφωνα με το άρθρο 132 του ν.4412/2016.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΒΙ

Διάρκεια Σύμβασης: 12 μήνες (1/1/2019 – 31/12/2019)

Προϋπολογισμός: 3.500 πλέον ΦΠΑ

Η ανάθεση του έργου θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη μόνο βάσει τιμής
.
Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης έχει αναρτηθεί στην «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με ΑΔΑ: ΩΕΗΗ465ΧΗΥ-Θ4Θ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάληψη του έργου είναι η προσκόμιση:
– Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
– Ποινικό Μητρώο νόμιμου εκπροσώπου και όλων των μελών ΔΣ.
Τα κατωτέρω αναζητούνται από το αρμόδιο τμήμα του αρμόδιου Πρωτοδικείου.
– Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως.
– Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου πτωχεύσεων.
– Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου περί διορισμού εκκαθαριστή/συνεκκαθαριστή.
– Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης για υπαγωγή στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.
– Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης συνδιαλλαγής-εξυγίανσης.
– Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση.
– Άδεια λειτουργίας ΕΞΥΠΠ σύμφωνα με το ν.3850/2010

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον κο Μπούκη στο τηλέφωνο 210-6183585.

Παρακαλείστε όπως αποστείλετε την τεχνικο-οικονομική προσφορά σας έως την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 14:00 στo κάτωθι e-mail: zlaz@obi.gr(Ζ. Λαζαρίδου) ή στην ταχυδρομική Διεύθυνσης Γ. Σταυρουλάκη 5 (πρώην Παντανάσσης) 15125  Παράδεισος Αμαρουσίου,  με αναλυτική επεξήγηση των προσφερόμενων υπηρεσιών (τακτικών ή / και πρόσθετων συμπληρωματικών) συνοδευόμενων από το αντίστοιχο προσφερόμενο οικονομικό τίμημα.