admin Δεκέμβριος 4, 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την έκδοση εντύπων του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, που εδρεύει στην οδό Γιάννη Σταυρουλάκη 5 (πρώην Παντανάσσης) 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου, προτίθεται να προχωρήσει στην έκδοση έντυπου υλικού για την κάλυψη των αναγκών του.

Για την κατάρτιση της οικονομικής προσφοράς, παρακαλούμε να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
• Η ανάθεση του έργου θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
• Η προσκόμιση προηγούμενων ανάλογων έργων είναι υποχρεωτική. Η ποιότητά τους θα ληφθεί σοβαρά υπόψη για την επιλογή του αναδόχου. Τα δείγματα δεν επιστρέφονται.
• Η παραγωγή του συνόλου των εργασιών θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά από τον ανάδοχο, με ίδια μέσα που αυτός διαθέτει, για λόγους διασφάλισης ποιότητας . Αυτό θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση ή προσκόμιση τελευταίου δημοσιευμένου ισολογισμού. Ο ΟΒΙ διατηρεί το δικαίωμα επίσκεψης στις εγκαταστάσεις των υποψήφιων αναδόχων.
• Πριν την έγκριση των «ΤΥΠΩΘΕΙΤΩ» απαιτείται για κάθε έργο παράδοση δοκιμίου από τον ανάδοχο.
• Ο ανάδοχος θα παραδώσει στον ΟΒΙ τα τελικά ηλεκτρονικά αρχεία σε κατάλληλες μορφές (και επεξεργάσιμες).

Προϋπολογισμός: 19.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ)

Η απόφαση ανάληψης προμήθειας έχει αναρτηθεί στην «Διαύγεια» με αριθμό ΑΔΑ: Ψ95Τ465ΧΗΥ-ΗΣΜ.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάθεση της προμήθειας και την υπογραφή της σύμβασης είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο των ακόλουθων δικαιολογητικών:

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάθεση της προμήθειας και την υπογραφή της σύμβασης είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο των ακόλουθων δικαιολογητικών:
1. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
2. Ποινικό Μητρώο νόμιμου εκπροσώπου και όλων των μελών ΔΣ.
3. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων
Τα κατωτέρω αναζητούνται από το αρμόδιο τμήμα του αρμόδιου Πρωτοδικείου.
4. Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως.
5. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου πτωχεύσεων.
6. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου περί διορισμού εκκαθαριστή /συνεκκαθαριστή.
7. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης για υπαγωγή στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.
8. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης συνδιαλλαγής-εξυγίανσης.
9. Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση.

Τρόπος πληρωμής
Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης αυτού.

Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα οριζόμενα από τον Νόμο δικαιολογητικά. Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα του ΟΒΙ. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει.

Για πληροφορίες μπορείτε ν’ απευθύνεστε στην κα Ρ. Ζαχαροπούλου 210 6183541, email: rzax@obi.gr, τις ώρες 10:00-14:00.

Προθεσμία υποβολής προσφορών
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν την προσφορά τους μέχρι την Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 12.00 μ, στην διεύθυνση Γιάννη Σταυρουλάκη 5 (πρώην Παντανάσσης) 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου-Ισόγειο, με την ένδειξη της πρόσκλησης.