Rania Zacharopoulou Ιούνιος 18, 2020

Πρόσκληση  Υποβολής  Προσφορών  για την αντικατάσταση προβληματικών υαλοπινάκων του κτιρίου του ΟΒΙ

ΚΠ 6978/18-6-2020

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με αντικείμενο την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων και εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

Ο Οργανισμός ενδιαφέρεται για την αντικατάσταση τριών ( 3) θραυσμένων – προβληματικών υαλοπινάκων, καθώς και μετατροπή τεσσάρων (4) σταθερών υαλοπινάκων  σε προβαλλόμενους, σε συγκεκριμένα  σημεία του υαλοστασίου του κτηρίου του.

Τα CPV της προμήθειας είναι  914820000-5 (Γυαλί) και 39299200-6 (Γυαλί ασφαλείας) και ο κωδικός γεωγραφικής περιοχής βάσει της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) EL301).

Περιγραφή αντικειμένου

Προϋπολογισμός προμήθειας: 13.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ

Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης έχει αναρτηθεί στην «Διαύγεια» με αριθμό ΑΔΑ: 9ΟΛΗ465ΧΗΥ-30Ρ

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής.

Κάθε υποψήφιος Ανάδοχος  θα πρέπει, υποχρεωτικά, να επισκεφθεί το κτήριο του Οργανισμού ώστε να διαμορφώσει ξεκάθαρη άποψη για τις ιδιαιτερότητες καθώς και τον τρόπο εκτέλεσης της εν λόγω προμήθειας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάθεση της προμήθειας και την υπογραφή της σύμβασης  είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο των ακόλουθων δικαιολογητικών:

  1. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
  2. Ποινικό Μητρώο νόμιμου εκπροσώπου και όλων των μελών ΔΣ.
  3. Νομιμοποιητικά έγγραφα

Τα κατωτέρω αναζητούνται από το αρμόδιο τμήμα του αρμόδιου Πρωτοδικείου.

  1. Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως.
  2. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου πτωχεύσεων.
  3. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου περί διορισμού εκκαθαριστή/συνεκκαθαριστή.
  4. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης για υπαγωγή στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.
  5. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης συνδιαλλαγής-εξυγίανσης.
  6. Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση.

 Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Μπούκη 210-6183585 (tb@obi.gr).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν την προσφορά τους  μέχρι τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 και ώρα 14:00, στe-mail: zlaz@obi.gr (Ζ. Λαζαρίδου) ή στην ταχυδρομική διεύθυνση: Γ. Σταυρουλάκη 5 (πρώην Παντανάσσης), 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου.