Μέσω της υπηρεσίας τεχνολογικής πληροφόρησης ο ΟΒΙ παρέχει μοναδικές πληροφορίες από Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ), σε διεθνές επίπεδο, για ένα συγκεκριμένο θέμα ή πρόβλημα, σε όλους τους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας. Από τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας μπορεί κανείς να αντλήσει:

Τεχνικές – Επιστημονικές πληροφορίες, γιατί η εφεύρεση περιγράφεται λεπτομερώς και με σαφήνεια
Βιβλιογραφικές πληροφορίες, όπως στοιχεία του δικαιούχου και εφευρέτη, χώρες προστασίας της εφεύρεσης κλπ
Νομικές πληροφορίες, όπως διάρκεια ισχύος του διπλώματος ή της νομικής του κατάστασης
Πληροφορίες Οικονομικού – Εμπορικού χαρακτήρα, όπως τα νέα προϊόντα κάποιας εταιρείας προκειμένου να τα εισάγει και να τα εκμεταλλευτεί.
Η υπηρεσία τεχνολογικής πληροφόρησης παρέχεται από τα γραφεία του ΟΒΙ στην Αθήνα και από τις περιφερειακές ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες. Για την παροχή της υπηρεσίας τεχνολογικής πληροφόρησης κατατίθεται σχετική αίτηση και καταβάλλεται τέλος προέρευνας.

Επιπλέον από τον ΟΒΙ παρέχεται δωρεάν τεχνολογική πληροφόρηση μέσα από το δίκτυο espacenet στον Eλληνικό ή Ευρωπαϊκό κόμβο.

Η πληροφόρηση από ΔΕ είναι πολύτιμη γιατί:

Αποφεύγεται σπατάλη χρόνου και χρήματος για έρευνα σε πεδία που έχουν ήδη ερευνηθεί και κατοχυρωθεί
Δίνεται η δυνατότητα να ερευνηθούν οι κινήσεις του ανταγωνισμού στο χώρο της βιομηχανίας
Βοηθά στην αμοιβαία επικοινωνία ευρεσιτεχνών – χρηματοδοτών
Ενημερώνεται κάθε επαγγελματίας και καινοτόμος για τη στάθμη της τεχνικής στον τομέα του ενδιαφέροντός του
Οι πηγές τεχνολογικής πληροφόρησης του ΟΒΙ είναι:

Το έντυπο αρχείο του ΟΒΙ με συλλογές ελληνικών διπλωμάτων από το 1920 μέχρι σήμερα και ευρωπαϊκών από το 1988 μέχρι σήμερα
Το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα
Ειδικές βάσεις δεδομένων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας μέσω πρόσβασης στο σύστημα EPOQUE του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας
Ειδικές εμπορικές διεθνείς βάσεις δεδομένων

Video για την ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ:
https://www.youtube.com/watch?v=jjuhrIdil3E