ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ;

Σήμα είναι κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής παραστάσεως, ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχειρήσεως από εκείνα άλλων επιχειρήσεων.

Το σήμα μπορεί να αποτελείται από οποιαδήποτε σημεία, ιδίως από λέξεις,  συμπεριλαμβανομένου του ονόματος φυσικών ή νομικών προσώπων,  ψευδώνυμα,  απεικονίσεις,   σχέδια,   γράμματα,   αριθμούς,   ήχους, συμπεριλαμβανομένων   μουσικών φράσεων, το σχήμα του προϊόντος ή της συσκευασίας του.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΩ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΟΥ ΣΗΜΑ;

Το εμπορικό σήμα αποτελεί προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας και  είναι άυλο περιουσιακό στοιχείο του δικαιούχου.   Η κατοχύρωση ενός εμπορικού σήματος παρέχει στον δικαιούχο το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του με κάθε τρόπο, στα προϊόντα του, στις συσκευασίες τους,  στο έντυπο και άλλο υλικό  που χρησιμοποιείται για την πώληση ή προώθηση των προϊόντων.   Το σήμα διαφοροποιεί ένα προϊόν/μια υπηρεσία από άλλα και βοηθάει τον καταναλωτή να αναγνωρίσει την προέλευση του.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ;

  • Απόκτηση άυλου περιουσιακού στοιχείου
  • Προστασία της αξίας της επιχείρησής σας
  • Προστασία από τον κίνδυνο παραποίησης/απομίμησης και   απάτης
  • Κατοχύρωση έναντι ανταγωνιστικών σημάτων
  • Προσδιορισμός των δικαιωμάτων σας

ΙΣΧΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

Η κατοχύρωση διαρκεί για δέκα (10) χρόνια και μπορεί να ανανεώνεται ανά δεκαετία, για απεριόριστες δεκαετίες.

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

Αρμόδιος για την κατάθεση αίτησης καταχώρισης εμπορικών σημάτων στην Ελλάδα είναι ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ).

O Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ανέλαβε το σύνολο των αρμοδιοτήτων και την πλήρη ευθύνη για τα Εμπορικά Σήματα ύστερα από την ψήφιση του σχετικού νόμου στη Βουλή (Ν. 4796/2021, ΦΕΚ 63, 17.04.2021, άρθρα 33-48) και της ΚΥΑ 48793/ΦΕΚ2416/16.05.2022.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την «Υπηρεσία Μίας Στάσης» , καθημερινά, 09.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ. 

Τηλέφωνα: 211 197901-3, 80011-08108, 210 6183580 – 582  

Γραφεία: Βαρβάκη 21 & Μομφεράτου, Γκύζη, 11474 Αθήνα, email: info@obi.gr

ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΕΝΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ;

  • Όταν υπάρχει όμοιο ή παραπλήσιο σήμα, το οποίο έχει προγενεστέρως κατοχυρωθεί στο μητρώο σημάτων και διακρίνει όμοια ή παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες. Ο κίνδυνος αυτός   αποφεύγεται   με τη διενέργεια ενός νομικού προελέγχου στην κοινοτική βάση δεδομένων TMView, προκειμένου να διαπιστωθεί η διαθεσιμότητα του  σήματος.
  • Όταν η ένδειξη του σήματος αποτελείται από λέξεις ή σύμβολα που έχουν αμιγώς περιγραφικό χαρακτήρα, δηλαδή περιγράφουν το της διάκριση  προϊόν ή υπηρεσία ή εμπεριέχει λέξεις δηλωτικής της ποιότητας, της ποσότητας, της προέλευσης ή της αξίας του προσφερόμενου προϊόντος/ υπηρεσίας.
  • Όταν η ένδειξη του σήματος είναι αντίθετη με τα χρηστά ήθη ή τη δημόσια τάξη.
  • Όταν αυτό έχει παραπλανητικό χαρακτήρα,  αναφορικά λ.χ. με τον τόπο προέλευσης, την ποιότητα, την ποσότητα ή τη φύση του προσφερόμενου προϊόντος/υπηρεσίας.