4
Rania Zacharopoulou February 11, 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ενός (1) Πολυμηχ/τος Inkjet και τριών (3) Εκτυπωτών Laser

ΚΠ 1469/11-2-2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την Προμήθεια  ενός (1) Πολυμηχ/τος Inkjet και τριών (3) Εκτυπωτών Laser.

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με αντικείμενο την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων και εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), ενδιαφέρεται για την προμήθεια  των παρακάτω τύπων εκτυπωτικών μηχανημάτων:

  1. Πολυμηχ/μα Έγχρωμο Inkjet    Ποσότητα:       1
  2. Εκτυπωτές Laser (Heavy Duty) Ποσότητα:       3

Γι’ αυτό διενεργεί έρευνα αγοράς με κριτήριο ανάθεσης  την συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής.

Τα CPV του έργου είναι:

  • 30121200-5 Φωτοαντιγραφικές συσκευές
  • 30232110-8 Εκτυπωτές Laser

και ο κωδικός γεωγραφικής περιοχής βάσει της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) EL301.

Τεχνικές Προδιαγραφές Εκτυπωτικών Μηχ/των :

Οι τεχνικές προδιαγραφές των εκτυπωτικών μηχ/των περιγράφονται στους Πίνακες Διεύθυνσης

Όλες οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν συμπληρωμένους τους πίνακες τεχνικών προδιαγραφών, το κόστος ανά είδος εξοπλισμού και το συνολικό αντίτιμο.

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον κ. Λ. Γαλώνη 210-6183507 ή στο e-mail: lgal@obi.gr.

Η γλώσσα που θα συνταχθεί η προσφορά είναι η ελληνική.

Κριτήριο ανάθεσης: η συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής, που θα καλύπτει τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές για όλα τα παραπάνω προϊόντα.

Προϋπολογισμός: 600 € πλέον ΦΠΑ.

Η απόφαση ανάληψης προμήθειας έχει αναρτηθεί στην «Διαύγεια» με αριθμό ΑΔΑ: 9ΠΔΚ465ΧΗΥ-3ΓΣ

Τρόπος πληρωμής

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνεται  την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης αυτού.

Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα οριζόμενα από τον Νόμο δικαιολογητικά. Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα του ΟΒΙ. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να αποστείλουν τις προσφορές τους μέσω e-mail στην κα. Λαζαρίδου (zlaz@obi.gr) ή στην ταχυδρομική διεύθυνση Γ. Σταυρουλάκη 5, 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου,  μέχρι την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 14:00.