Αρχική Ταυτότητα ΟΒΙ Τέλη Υπηρεσίες Ειδήσεις Έντυπα Επικοινωνία  
Βρίσκεστε εδώ: Υπηρεσίες » OnLine Υπηρεσίες » Εθνικό Μητρώο Τίτλων » Αναζήτηση Εθνικού Μητρώου Τίτλων
Αναζήτηση  
    Είσοδος
ΕυρεσιτεχνίεςΒιομηχανικά ΣχέδιαΤεχνολογική Πληροφόρηση
Αναζήτηση καταχωρήσεων στο Εθνικό Μητρώο Τίτλων
3032308
Αριθμός Διπλώματος ΟΒΙ
20000400008 24/1/2000
Αριθμός κατάθεσης ΟΒΙ / Ημ/νία
20000400008
Αριθμός Παραλαβής ΟΒΙ
31/3/2000
Ημερομηνία Χορήγησης ΟΒΙ
93100032.7 31/3/2000
Αρ. Κατάθεσης ΕΓΔΕ / Ημ/νία
0579618 31/3/2000
Αρ. Δημοσ. ΕΓΔΕ / Ημ/νία
B32B 7/06 07
Ταξινόμηση Διεθνής / Locarno
22439, 85-3644
Αριθμός Προτεραιότητας
Χώρα Προτεραιότητας
30/10/2000
Ημερομηνία Προτεραιότητας
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛ
Δικαιούχος
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛ
Εφευρέτης
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛ
Πληρεξούσιος
ΠΛΕΓΜΑ ΚΑΘΑΡ
Τίτλος Εφεύρεσης
ΥΔΡΟΧΛΩΡ , RABEPRAZOLE
Δραστική Ουσία Συμπληρωματικών Πιστοποιητικών

Βοήθεια:

Τα αποτελέσματα της αναζήτησης αφορούν εγγραφές που πληρούν όλα τα κριτήρια που έχουν εισαχθεί. Το μέγιστο πλήθος των αποτελεσμάτων που επιστρέφει η αναζήτηση είναι 100 και αφορούν στις εκατό πιο πρόσφατες εγγραφές. Όσα περισσότερα κριτήρια πληκτρολογηθούν, τόσο πιο εύστοχος θα είναι ο εντοπισμός επιθυμητών εγγραφών.

Για τα πεδία Διεθνής Ταξινόμηση, Δικαιούχος, Εφευρέτης , Πληρεξούσιος και Δραστική Ουσία , μπορείτε να πληκτρολογήσετε ένα τμήμα της ονομασίας τους (πεζά ή κεφαλαία, με ή χωρίς τόνους, ελληνικοί ή αγγλικοί χαρακτήρες). Στο πεδίο Τίτλος Εφεύρεσης είναι δυνατή η πληκτρολόγηση δύο τμημάτων της ονομασίας, χωρισμένων με κενό.
Για τα πέντε πρώτα προαναφερόμενα πεδία, το ελάχιστο μήκος κριτηρίου είναι τρεις χαρακτήρες. Για το τελευταίο, ένα τμήμα ή δύο τμήματα χωρισμένα με κενό, από τρεις τουλάχιστο χαρακτήρες το καθένα.
Για τα υπόλοιπα πεδία της φόρμας, θα πρέπει να εισαχθεί το ακριβές κείμενο αναζήτησης. Ειδικά για το πεδίο Διεθνής Ταξινόμηση, οι κενοί χαρακτήρες που τυχόν περιέχει, πρέπει να συμπεριληφθούν και στο κριτήριο αναζήτησης προκειμένου να είναι δυνατός ο εντοπισμός επιθυμητών καταχωρήσεων. Οι αλφαβητικοί χαρακτήρες στο κριτήριο Διεθνής Ταξινόμηση πρέπει να είναι λατινικοί (όχι Ελληνικά).
Επιπλέον, το πεδίο Ταξινόμηση Locarno συμπληρώνεται στη δεξιά στήλη (όπως άλλωστε και οι ημερομηνίες) και αφορά μόνο την κύρια κατηγορία.
Οι ημερομηνίες έχουν τη μορφή η/μ/εεεε. Μπορείτε να αντικαταστήσετε την ημέρα ή/και τον μήνα με έναν αστερίσκο (*) σε περίπτωση που είναι επιθυμητή η αναζήτηση εύρους ημερομηνιών. (Π.χ.: */3/1990, 30/*/1999, */*/2000)

Ειδικά για το κριτήριο Δραστική Ουσία ισχύουν επιπλέον τα εξής:
Το κριτήριο αυτό αφορά μόνο σε Συμπληρωματικά Πιστοποιητικά Προστασίας Φαρμάκων (ΣΠΠΦ) και Συμπληρωματικά Πιστοποιητικά Προστασίας Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (ΣΠΠΦΠ) και όχι άλλους τίτλους βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
Η αναζήτηση θα πρέπει να γίνεται με το λατινικό όνομα αυτής (πχ RABEPRAZOLE SODIUM), αλλά και με το ελληνικό όνομα που πιθανά υπάρχει (πχ ΥΔΡΟΧΛΩΡΟΘΕΙΑΖΙΔΙΟ).

Χρησιμοποιείστε το πλήκτρο Καθαρισμός για να καθαριστούν οι τιμές απ' όλα τα κριτήρια, μαζί με τα αποτελέσματα της αναζήτησης.

Συντομογραφία:
ΕΓΔΕ = Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας

 
 
Print
Ηλεκτρονική Πληρωμή ΤελώνΕθνικό Μητρώο ΤίτλωνΥπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ)
© OBI all rights reserved σχεδίαση και ανάπτυξη από PROFILE S.A.
Πιστοποιημένο ΣΔΠ κατά : EN ISO 9001:2015 και ΕΝ ISO 14001:2015