Αρχική Ταυτότητα ΟΒΙ Τέλη Υπηρεσίες Ειδήσεις Έντυπα Επικοινωνία  
Βρίσκεστε εδώ: Έντυπα » Οδηγός Καλής Πρακτικής για τη Μεταφορά Τεχνολογίας
Αναζήτηση  
   Είσοδος
ΕυρεσιτεχνίεςΒιομηχανικά ΣχέδιαΤεχνολογική Πληροφόρηση
Οδηγός Καλής Πρακτικής για τη Μεταφορά Τεχνολογίας
 

Οδηγός Καλής Πρακτικής για τη Μεταφορά Τεχνολογίας  (pdf)  6.45 MB

Οδηγίες προς Χρήστες

Όλα τα αρχεία νομοθετικών κειμένων, εισαγωγικών   νομικών παρατηρήσεων και υποδειγμάτων συμβάσεων μεταφοράς τεχνολογίας που   περιέχονται στον Οδηγό Καλής Πρακτικής για τη Μεταφορά Τεχνολογίας (ΟΚΠ) σε   μορφοποίηση *.pdf απεικονίζονται στο αρχείο με την ονομασία   "Οδηγός Καλής Πρακτικής για τη Μεταφορά Τεχνολογίας.pdf".

Τα εν λόγω αρχεία είναι διαθέσιμα και σε   μορφοποίηση word document (*.rtf<, *.doc) μέσω υπερσύνδεσης (hyperlink) που εμφανίζεται   στο πάνω μέρος της πρώτης σελίδας κάθε αρχείου σε μορφή συνδετήρα, και παρέχει   στο χρήστη τη δυνατότητα πρόσβασης  στο   αντίστοιχο word document.


Print
Ηλεκτρονική Πληρωμή ΤελώνΕθνικό Μητρώο ΤίτλωνΥπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ)
© OBI all rights reserved σχεδίαση και ανάπτυξη από PROFILE S.A.
Πιστοποιημένο ΣΔΠ κατά : EN ISO 9001:2015 και ΕΝ ISO 14001:2015