Αρχική Ταυτότητα ΟΒΙ Τέλη Υπηρεσίες Ειδήσεις Έντυπα Επικοινωνία  
Βρίσκεστε εδώ: Τέλη » Τέλη Αλλων Τίτλων Προστασίας
Αναζήτηση  
   Είσοδος
ΕυρεσιτεχνίεςΒιομηχανικά ΣχέδιαΤεχνολογική Πληροφόρηση
Τέλη Αλλων Τίτλων Προστασίας
 

 ( Τα Τέλη ισχύουν από την 1η Απριλίου 2010 )

 

Τέλος κατάθεσης της αίτησης για χορήγηση Διπλώματος Τροποποίησης (Άρθρο 24 παρ. 2 ν. 1733/87)

50,00

Τέλος για κάθε αξίωση που περιέχεται στην αίτηση για χορήγηση Διπλώματος Τροποποίησης πέραν της δεκάτης (Άρθρο 8 παρ. 3 και 4 ν.1733/1987).

30,00 ανά αξίωση

Τέλος κατάθεσης της μετάφρασης των Αξιώσεων Ευρωπαϊκής Αίτησης (Άρθρο 9 παρ. 1 πδ 77/1988)

100,00

Τέλος κατάθεσης της μετάφρασης του Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας (Άρθρο 12 π.δ 77/1988)

350,00

Τέλος διαβίβασης Διεθνούς Αίτησης (PCT) (Άρθρο 16 παρ. 1 πδ 16/1991)

115,00

Τέλος κατάθεσης και καταχώρισης Τοπογραφίας Προϊόντων Ημιαγωγών (Άρθρο 9 παρ. 1,δ πδ 45/1991

 231,00

Τέλος καταχώρισης σύμβασης Μεταφοράς Τεχνολογίας (Άρθρο 24 παρ. 1 ν. 1733/1987)

136,00

Τέλος κατάθεσης της αίτησης για χορήγηση Συμπληρωματικού Πιστοποιητικού Προστασίας για τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα (Άρθρο 10 παρ. 1 της ΚΥΑ 30560/544/4-8-97)

250,00

Τέλος κατάθεσης της αίτησης για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα (Άρθρο 10 παρ. 1 της ΚΥΑ 14905/ΕΦΑ/3058/30-12-97 ).

250,00

Τέλος για τη μετατροπή Διπλώματος Τροποποίησης σε Κύριο Δίπλωμα (Άρθρο 18 παρ. 4 ν. 1733/1987)

200,00

Ετήσια τέλη του Συμπληρωματικού Πιστοποιητικού Προστασίας για τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα (Άρθρο 10 παρ. 2 της ΚΥΑ 30560/544/4-8-97)
  Για τον πρώτο χρόνο

1200,00

  Για τον δεύτερο χρόνο

1300,00

  Για τον τρίτο χρόνο

1400,00

  Για τον τέταρτο χρόνο

1500,00

  Για τον πέμπτο χρόνο

1800,00

Ετήσια τέλη προστασίας για το συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας για τα φάρμακα (Άρθρο 10 παρ. 2 της ΚΥΑ 14905/ΕΦΑ/3058/30-12-97).
  Για τον πρώτο χρόνο

1200,00

  Για τον δεύτερο χρόνο

1300,00

  Για τον τρίτο χρόνο

1400,00

  Για τον τέταρτο χρόνο

1500,00

  Για τον πέμπτο χρόνο

1800,00

Τέλος κατάθεσης αίτησης για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα στον ΟΒΙ (Υπουργική Απόφαση  11475 ΕΦΑ 2388  από 13/6/2008 / άρθρο 13)

1200


Print
Ηλεκτρονική Πληρωμή ΤελώνΕθνικό Μητρώο ΤίτλωνΥπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ)
© OBI all rights reserved σχεδίαση και ανάπτυξη από PROFILE S.A.
Πιστοποιημένο ΣΔΠ κατά : EN ISO 9001:2015 και ΕΝ ISO 14001:2015