Αρχική Ταυτότητα ΟΒΙ Τέλη Υπηρεσίες Ειδήσεις Έντυπα Επικοινωνία  
Βρίσκεστε εδώ: Τεχνολογική Πληροφόρηση » Διεθνείς Βάσεις Δεδομένων
Αναζήτηση  
   Είσοδος
Τεχνολογική ΠληροφόρησηΕυρεσιτεχνίεςΒιομηχανικά Σχέδια
Διεθνείς Βάσεις Δεδομένων
 

Ο ΟΒΙ διευρύνει το πεδίο έρευνας με τη χρήση διεθνών βάσεων δεδομένων μέσω του συστήματος EPOQUE του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ).

H λέξη EPOQUE προέρχεται από τη σύντμηση των λέξεων European Patent Office QUEry. Πρόκειται για λογισμικό που έχει αναπτυχθεί από το ΕΓΔΕ και έχει ως βασικό στόχο την αναζήτηση και ανάκτηση του συνόλου των πληροφοριών, οι οποίες αφορούν κάποιο συγκεκριμένο πεδίο της υπάρχουσας τεχνολογίας.

Με το EPOQUE οι εξεταστές του ΟΒΙ μπορούν μέσα από ενιαίο περιβάλλον να :

  • αναζητούν πληροφορίες σε ένα μεγάλο αριθμό βάσεων δεδομένων εγκατεστημένων στον κεντρικό υπολογιστή του Ευρωπαϊκού Γραφείου στη Χάγη χρησιμοποιώντας κοινή γλώσσα έρευνας
  • κάνουν συνδυασμένη έρευνα σε δύο ή περισσότερες βάσεις (cross file searching)
                       

Ο ΟΒΙ έχει επίσης εξασφαλίσει σύνδεση στις συνδρομητικές επιστημονικές βάσεις δεδομένων του εμπορικού διαθέτη STN.


Print
Ηλεκτρονική Πληρωμή ΤελώνΕθνικό Μητρώο ΤίτλωνΥπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ)
Σύνδεσμοι
Ο ελληνικός κόμβος του EspacenetΟ ευρωπαϊκος κόμβος για την καινοτομίαΕθνικές Πλατφόρμες Υποστήριξης σε θέματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας Ο ΟΒΙ στην περιφέρεια-Περιφερειακές ΒιβλιοθήκεςΟ ευρωπαϊκός κόμβος του EspacenetΟ ΟΒΙ και οι υπηρεσίες του
© OBI all rights reserved σχεδίαση και ανάπτυξη από PROFILE S.A.
Πιστοποιημένο ΣΔΠ κατά : EN ISO 9001:2015 και ΕΝ ISO 14001:2015