Αρχική Ταυτότητα ΟΒΙ Τέλη Υπηρεσίες Ειδήσεις Έντυπα Επικοινωνία  
Βρίσκεστε εδώ: Τεχνολογική Πληροφόρηση » InnovAccess - Πρόσβαση στην καινοτομία
Αναζήτηση  
   Είσοδος
Τεχνολογική ΠληροφόρησηΕυρεσιτεχνίεςΒιομηχανικά Σχέδια
InnovAccess - Πρόσβαση στην καινοτομία
 

Η δημιουργία του νέου ιστοχώρου INNOVACCESS  σκοπό έχει την παροχή μέσω του διαδικτύου υπηρεσίας «μιας στάσης» προς τους χρήστες και δη τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με γενικές και ειδικές πληροφορίες σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Δημιουργήθηκε αρχικά στα πλαίσια του προγράμματος IPeuropAware και στην συνέχεια αναπτύχθηκε περαιτέρω μέσω του προγράμματος IPorta. Η αναβάθμιση θα συνεχιστεί και στο παρόν έργο VIP4SME.

Ο ιστοχώρος INNOVACCESS είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο των Εθνικών Γραφείων Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΙ) κυρίως των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας και ο Οργανισμός Εναρμόνισης της Εσωτερικής Αγοράς συνεισφέρουν επίσης με πολύτιμες πληροφορίες.

Το δίκτυο INNOVACCESS, έχοντας ως στόχο να σας βοηθήσει στην χρήση και διαχείριση του Διανοητικού Κεφαλαίου σας ως αποτελεσματικού Επιχειρηματικού Εργαλείου ενώνει τις καλύτερες πρακτικές και γνώσεις σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό Επίπεδο.

Η σύντομη 
παρουσίαση του νέου αναβαθμισμένου ιστοχώρου  θα σας δώσουν τα απαραίτητα στοιχεία για την πλοήγησή σας μέσα σε αυτόν.


Print
Ηλεκτρονική Πληρωμή ΤελώνΕθνικό Μητρώο ΤίτλωνΥπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ)
Σύνδεσμοι
Ο ελληνικός κόμβος του EspacenetΟ ευρωπαϊκος κόμβος για την καινοτομίαΕθνικές Πλατφόρμες Υποστήριξης σε θέματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας Ο ΟΒΙ στην περιφέρεια-Περιφερειακές ΒιβλιοθήκεςΟ ευρωπαϊκός κόμβος του EspacenetΟ ΟΒΙ και οι υπηρεσίες του
© OBI all rights reserved σχεδίαση και ανάπτυξη από PROFILE S.A.
Πιστοποιημένο ΣΔΠ κατά : EN ISO 9001:2015 και ΕΝ ISO 14001:2015