Αρχική Ταυτότητα ΟΒΙ Τέλη Υπηρεσίες Ειδήσεις Έντυπα Επικοινωνία  
Βρίσκεστε εδώ: Τεχνολογική Πληροφόρηση » Τεχνολογικά Πάρκα
Αναζήτηση  
   Είσοδος
Τεχνολογική ΠληροφόρησηΕυρεσιτεχνίεςΒιομηχανικά Σχέδια
Τεχνολογικά Πάρκα
 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑ) «ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ» ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ - http://www.demokritos.gr/Contents.aspx?CatId=60

Το νέο Τεχνολογικό & Επιστημονικό Πάρκο Αττικής «ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ» ξεκίνησε να λειτουργεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» τον Σεπτέμβριο του 2009 και βρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» στην Αγία Παρασκευή Αττικής. Το Τ.Ε.Π.Α. «ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ» διαθέτει ένα νέο κτήριο συνολικής επιφάνειας 1.760 m2 (με 50 κυψέλες από 20 m2 έως 45 m2 εκάστη). Επίσης διαθέτει ένα κτήριο 300 m2 το οποίο περιλαμβάνει 20 κυψέλες 14 m2 έκαστη και το οποίο λειτουργεί από το 1991. Σκοπός του Τ.Ε.Π.Α. «ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ» είναι να υποστηρίζει την ανάπτυξη νέων εταιρειών και να ενισχύει την προσπάθειά τους να αξιοποιήσουν εμπορικά καινοτόμες ιδέες και τεχνολογίες αιχμής.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΗΠΕΙΡΟΥ (Ε.ΤΕ.Π.Η.) - http://www.step-epirus.gr 

Το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου ξεκίνησε τη λειτουργία το 2003 και αποστολή του είναι να αποτελέσει τον κύριο φορέα στήριξης για την εισαγωγή νέων και καινοτόμων τεχνολογιών τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.  Κύρια δραστηριότητά του είναι η θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων, η οποία αποτελείται από χώρους γραφείων που διαθέτουν τον απαραίτητο συμβατικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.  Σήμερα είναι εγκατεστημένες στη θερμοκοιτίδα 15 εταιρίες.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. (ΤΕ.ΠΑ.ΘΕ. Α.Ε.) - http://www.tepathe.gr

To Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας (ΤΕ.ΠΑ.ΘΕ. Α.Ε.) ιδρύθηκε στις 10 Νοεμβρίου 2001 από 39 νομικά πρόσωπα της Περιφέρειας Θεσσαλίας με έδρα στην Α΄ΒΙΠΕ Βόλου.  Με περιφερειακή εμβέλεια, το Πάρκο διαχειρίζεται χώρους θερμοκοιτίδων συνολικής έκτασης 4.000 τ.μ. όπου σήμερα φιλοξενούνται το νεοσύστατο Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας – Κ.Ε.Τ.Ε.Α.Θ και 10 επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας Πειραιώς.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Τ.Π.Θ.) - http://www.thestep.gr 

Το Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τον ΣΒΒΕ, Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα, προωθεί και εμπλουτίζει δραστηριότητες μεταφοράς τεχνολογίας και εμπορικής αξιοποίησης αποτελεσμάτων έρευνας.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΤΕΠ-Κ) - http://www.stepc.gr 

Το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) είναι μια πρωτοβουλία του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στo πλαίσιο του ρόλου του στη διάχυση της τεχνογνωσίας που παράγεται στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα και τα Ερευνητικά Ινστιτούτα. Παρέχει υπηρεσίες στις επιχειρήσεις και τους φορείς που είναι εγκατεστημένοι στους χώρους του, ορισμένοι από τους οποίους δημιουργήθηκαν από δραστηριότητες του ΙΤΕ (spin-offs), ενώ αποτελεί μια «θερμοκοιτίδα» προώθησης καινοτομιών στην περιφέρεια της Κρήτης .

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ (Τ.Π.Π.Λ.) - http://www.ltp.ntua.gr Το Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου είναι ένα πρωτοποριακό έργο του Ε.Μ.Π., που στοχεύει στην επαναχρησιμοποίηση των εγκαταστάσεων της Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου (ΓΕΜΛ), όπου έχει την έδρα του, για τη δημιουργία ενός πόλου ανάπτυξης που θα συγκεντρώνει ερευνητικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες.
Οι εργασίες αποκατάστασης του χώρου ξεκίνησαν το 1995 με ευρωπαϊκή και εθνική συγχρηματοδότηση και ολοκληρώθηκαν το 2000. Από τότε μέχρι και σήμερα, στις εγκαταστάσεις του Τ.Π.Π.Λ φιλοξενούνται 22 φορείς και επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας καθώς και παροχής υπηρεσιών.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. (ΕΠΠ) - http://www.psp.org.gr

Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών A.E. είναι ένας «ειδικής δομής» οργανισμός δημιουργίας μηχανισμών και παροχής υπηρεσιών. Πρωταρχικός του στόχος είναι η «ανάδειξη» καινοτομικών – τεχνολογικών μονάδων και επιχειρήσεων. Προσπαθεί να συμβάλλει στη δημιουργία, λειτουργία και ανάπτυξη μονάδων και επιχειρήσεων που βασίζονται στην τεχνογνωσία και την καινοτομία, για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους. Η λειτουργία τέτοιων μονάδων αποσκοπεί στην γρήγορη μετατροπή των αποτελεσμάτων Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε&ΤΑ) σε επιχειρηματική επιτυχία.

Print
Ηλεκτρονική Πληρωμή ΤελώνΕθνικό Μητρώο ΤίτλωνΥπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ)
Σύνδεσμοι
Ο ελληνικός κόμβος του EspacenetΟ ευρωπαϊκος κόμβος για την καινοτομίαΕθνικές Πλατφόρμες Υποστήριξης σε θέματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας Ο ΟΒΙ στην περιφέρεια-Περιφερειακές ΒιβλιοθήκεςΟ ευρωπαϊκός κόμβος του EspacenetΟ ΟΒΙ και οι υπηρεσίες του
© OBI all rights reserved σχεδίαση και ανάπτυξη από PROFILE S.A.
Πιστοποιημένο ΣΔΠ κατά : EN ISO 9001:2015 και ΕΝ ISO 14001:2015