Αρχική Ταυτότητα ΟΒΙ Τέλη Υπηρεσίες Ειδήσεις Έντυπα Επικοινωνία  
Βρίσκεστε εδώ: Τεχνολογική Πληροφόρηση » IPorta - Πρόγραμμα της ΕΕ για ΜμΕ
Αναζήτηση  
   Είσοδος
Τεχνολογική ΠληροφόρησηΕυρεσιτεχνίεςΒιομηχανικά Σχέδια
IPorta - Πρόγραμμα της ΕΕ για ΜμΕ
 

Το πρόγραμμα IPorta (“EU ACCESSIBLE INTELLECTUAL PROPERTY”) είναι συνέχεια του προγράμματος IPeuropAware (“IP Awareness and Enforcement: Modular based Actions for SMEs”).

Στόχο έχει την ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ φορέων σχετιζομένων με την Διανοητική Ιδιοκτησία,  για την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ μέσω της ενσωμάτωσης των ΔΔΙ και των σχετικών υποστηρικτικών υπηρεσιών στα επιχειρησιακά τους σχέδια.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG Enterprise and Industry), έχει διάρκεια 3 χρόνια (16.12.2011-15.12.2014), συμμετέχουν 15 εταίροι εκ των οποίων 14 Εθνικά Γραφεία ΔΕ και 11 “συνέταιροι” (associated partners) και έχει τις παρακάτω τρεις βασικές ενέργειες (activities).

• 
Activity 1: Creation and up-grading of IPR services
Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών ή αναβάθμιση υφισταμένων, μέσω συνεργασίας και με άλλους σχετικούς φορείς για κοινές ενέργειες, αναβάθμιση και προώθηση των σχετικών για την ΔΙ εργαλείων π.χ. IP valuation tools, IP management

• Activity 2: Expanding further and updating the single EU website
www.innovaccess.eu with national and European level information on IPR in an SME- friendly manner (περαιτέρω ανάπτυξη του ιστοχώρου  innovaccess και ενσωμάτωση της εργαλειοθήκης)

• 
Activity 3: Network of national offices helpdesks
ανάπτυξη ενεργού & αποτελεσματικού δικτύου των “helpdesks”,  μέσω εκπαιδεύσεων για την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών τους, ανταλλαγής καλών πρακτικών, αναβάθμισης/συνεχούς ενημέρωσης signposting directory και FAQ on enforcement

(ΜμΕ/SME: Μικρομεσαία Επιχείρηση,
ΔΔΙ/IPR: Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας)


                                 


Print
Ηλεκτρονική Πληρωμή ΤελώνΕθνικό Μητρώο ΤίτλωνΥπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ)
© OBI all rights reserved σχεδίαση και ανάπτυξη από PROFILE S.A.
Πιστοποιημένο ΣΔΠ κατά : EN ISO 9001:2015 και ΕΝ ISO 14001:2015