Αρχική Ταυτότητα ΟΒΙ Τέλη Υπηρεσίες Ειδήσεις Έντυπα Επικοινωνία  
Βρίσκεστε εδώ: Υπηρεσίες » OnLine Υπηρεσίες » Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Σχεδίων ή Υποδειγμάτων
Αναζήτηση  
   Είσοδος
ΕυρεσιτεχνίεςΒιομηχανικά ΣχέδιαΤεχνολογική Πληροφόρηση
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Σχεδίων ή Υποδειγμάτων
 

Εγγραφή Σύνδεση

Ο ΟΒΙ θέτει σε κανονική λειτουργία τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Κατάθεσης Αίτησης Καταχώρησης Σχεδίου ή Υποδείγματος και Κατάθεσης Αίτησης Μεταβολών.  Οι υπηρεσίες αυτές αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (EUIPO).

Από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας, όλες οι Ηλεκτρονικές Αιτήσεις για καταχώρηση Σχεδίου ή Υποδείγματος ή για υποβολή Αιτήματος Μεταβολής στον ΟΒΙ θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογραμμένες και θα κατατίθενται στην Ηλεκτρονική Θυρίδα του ΟΒΙ.

Για να χρησιμοποιήσετε τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κατάθεσης Αίτησης για Σχέδιο ή Υπόδειγμα ή για Μεταβολή, θα πρέπει να διαθέτετε αναγνωρισμένη ψηφιακή υπογραφή και να έχετε εγγραφεί προηγουμένως στην Ηλεκτρονική Θυρίδα του ΟΒΙ (αποτελεί προϋπόθεση η ύπαρξη ενεργού λογαριασμού στην Ηλεκτρονική Θυρίδα του ΟΒΙ).

Τα στοιχεία εισόδου στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για Σχέδια ή Υποδείγματα είναι αυτά με τα οποία έχετε εγγραφεί και αυθεντικοποιηθεί κατά την εγγραφή σας στην Ηλεκτρονική Θυρίδα του ΟΒΙ.

Με τη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων στη διαδικασία της Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Αίτησης για Σχέδιο ή Υπόδειγμα δημιουργείται ένα αρχείο pdf, το οποίο περιέχει όλα τα στοιχεία της αίτησης. Το pdf αποθηκεύεται αυτόματα στην Ηλεκτρονική σας Θυρίδα. Αφού ελέγξετε προσεκτικά το περιεχόμενό του, πρέπει να το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας και να το υπογράψετε ψηφιακά. Στη συνέχεια, θα πρέπει να καταθέσετε (ανεβάσετε) το ψηφιακά υπογραμμένο pdf στην Ηλεκτρονική σας Θυρίδα, το οποίο και θα επέχει θέση κανονικής αίτησης για Σχέδιο ή Υπόδειγμα.

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους χρήσης και περιορισμούς, καθώς και τις αντίστοιχες οδηγίες για τη διαδικασία. Η εγγραφή σας καθώς και η σύνδεση/χρήση της υπηρεσίας αποτελεί αποδοχή όλων αυτών των όρων και περιορισμών και της αντίστοιχα περιγραφόμενης διαδικασίας.

 

Σύνδεση

Εγγραφή

Όροι Χρήσης & Περιορισμοί

Διαδικασία Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

 Οδηγίες


Print
Ηλεκτρονική Πληρωμή ΤελώνΕθνικό Μητρώο ΤίτλωνΥπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ)
© OBI all rights reserved σχεδίαση και ανάπτυξη από PROFILE S.A.
Πιστοποιημένο ΣΔΠ κατά : EN ISO 9001:2015 και ΕΝ ISO 14001:2015