Αρχική Ταυτότητα ΟΒΙ Τέλη Υπηρεσίες Ειδήσεις Έντυπα Επικοινωνία  
Βρίσκεστε εδώ: Τεχνολογική Πληροφόρηση » VIP4SME – Έργο ΕΕ για ΜμΕ
Αναζήτηση  
   Είσοδος
Τεχνολογική ΠληροφόρησηΕυρεσιτεχνίεςΒιομηχανικά Σχέδια
VIP4SME – Έργο ΕΕ για ΜμΕ
 

Ο ΟΒΙ έχοντας πάντα ως στόχο την βοήθεια του ευρύτερου κοινού αλλά και των ΜμΕ σε θέματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΙ) συμμετέχει στο έργο VIP4SME της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ).

Το έργο VIP4SME (Value Intellectual Property for SMEs) ξεκίνησε τον Δεκέμβριο 2015 και θα διαρκέσει 4 έτη (έως 14/12/2019).

Οι στόχοι του έργου είναι:
- H υποστήριξη και προώθηση υπηρεσιών σχετικά με την ΔΙ στις ΜμΕ
- Η κατανόηση της αξίας της ΔΙ
- Η διαμόρφωση επιχειρησιακών στρατηγικών και καλών πρακτικών για την διαχείριση της ΔΙ
- Η μετατροπή της ΔΙ σε εμπορική αξία και ανταγωνιστικότητα

Στα πλαίσια του έργου αυτού δημιουργήθηκαν videos (VIP4SME general, VIP4SME services) και θα αναπτυχθούν εργαλεία/μεθοδολογίες και υπηρεσίες για τη διαχείριση της ΔΙ, που θα ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των ΜμΕ.

Video VIP4SME general: https://www.youtube.com/watch?v=M-JsdRCZE0c 
Video VIP4SME services: https://www.youtube.com/watch?v=fjgFMrxKonU

Ενημερωτικό φυλλάδιο 1 (ελληνικό)

Ενημερωτικό φυλλάδιο 2 (αγγλικό)

https://www.facebook.com/VIP4SMEproject
https://twitter.com/VIP4SMEproject

                                      

The VIP4SME project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement N° 641012.


Print
Ηλεκτρονική Πληρωμή ΤελώνΕθνικό Μητρώο ΤίτλωνΥπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ)
© OBI all rights reserved σχεδίαση και ανάπτυξη από PROFILE S.A.
Πιστοποιημένο ΣΔΠ κατά : EN ISO 9001:2015 και ΕΝ ISO 14001:2015