Αρχική Ταυτότητα ΟΒΙ Τέλη Υπηρεσίες Ειδήσεις Έντυπα Επικοινωνία  
Βρίσκεστε εδώ: Βιομηχανικά Σχέδια » DesignView
Αναζήτηση  
   Είσοδος
Βιομηχανικά ΣχέδιαΕυρεσιτεχνίεςΤεχνολογική Πληροφόρηση
DesignView
 

Τι είναι το DesignView;

Το DesignView είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο αναζήτησης πληροφοριών το οποίο παρέχει στους χρήστες του Διαδικτύου τη δυνατότητα να αναζητούν χωρίς χρέωση τα σχέδια και τα υποδείγματα όλων των συμμετεχόντων Γραφείων, περιλαμβανομένων του Γραφείο Εναρμόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς της ΕΕ (ΓΕΕΑ) και των εθνικών Γραφείων. Πρόκειται για ένα πολυγλωσσικό και εύχρηστο εργαλείο το οποίο παρέχει πρόσβαση σε αιτήσεις και καταχωρίσεις σχεδίων και υποδειγμάτων που κοινοποιούνται από τα συμμετέχοντα Γραφεία μέσω μίας ενιαίας πλατφόρμας. Κάθε Γραφείο είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο που διαθέτει στους χρήστες και μεριμνά για την καθημερινή επικαιροποίησή του.

Τι μπορεί να κάνει το DesignView για σας;

Το DesignView μπορεί να χρησιμοποιείται:

• για να εξακριβώνετε ποια είναι τα υφιστάμενα σχέδια και υποδείγματα στην Ευρώπη
• για να ενημερώνεστε σχετικά με τις τάσεις στην αγορά
• για να αποκτάτε εύκολα και με ενιαίο τρόπο πρόσβαση σε υπηρεσίες μετά την καταχώριση
• για να αποκτάτε πληροφορίες σχετικά με τον νεωτερισμό ενός σχεδίου ή υποδείγματος
• στο πλαίσιο διοικητικών και νομικών διατυπώσεων π.χ. για τη συνδρομή των τελωνειακών αρχών στο πλαίσιο διαδικασιών ή των δικαστών σε περιπτώσεις επίλυσης διαφορών μεταξύ μερών
• από τα Γραφεία, πχ. σε περίπτωση που θέλουν να διενεργήσουν διεξοδική εξέταση, ή από τους εξεταστές για τη διερεύνηση προγενέστερων δικαιωμάτων προτεραιότητας. 

Τι περιέχει το DesignView;

• Αναλυτικά στοιχεία σχετικά με το νομικό καθεστώς, τις αναπαραστάσεις σχεδίων και υποδειγμάτων, τους κατόχους δικαιωμάτων, τους αντιπροσώπους κλπ.
• Συνδέσμους προς το ΓΕΕΑ και τις εθνικές βάσεις δεδομένων
• Δυνατότητα εκτύπωσης και μεταφόρτωσης εγγράφων
• Πληροφορίες απευθείας από τα επίσημα μητρώα σχεδίων και υποδειγμάτων.

Αξιοποιήστε το DesignView
Ένα ενιαίο εργαλείο το οποίο…

• εμφανίζει όλα τα καταχωρισμένα σχέδια και υποδείγματα –εθνικά και κοινοτικά
• παρέχει πληροφορίες σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ
• παρέχει πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων όλων των συμμετεχόντων Γραφείων σχετικά με σχέδια και υποδείγματα: κάθε φορά που συμμετέχει νέο Γραφείο ή Οργανισμός παρέχεται απευθείας σύνδεσμος προς το Γραφείο ή τον Οργανισμό και στα δεδομένα του
• είναι διαθέσιμο 24ώρες/24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα
• παρέχει δυνατότητα εκτεταμένης αναζήτησης
• περιέχει πληροφορίες που επικαιροποιούνται καθημερινά
• διατίθεται δωρεάν.

DESIGNVIEW


Print
Ηλεκτρονική Πληρωμή ΤελώνΕθνικό Μητρώο ΤίτλωνΥπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ)
© OBI all rights reserved σχεδίαση και ανάπτυξη από PROFILE S.A.
Πιστοποιημένο ΣΔΠ κατά : EN ISO 9001:2015 και ΕΝ ISO 14001:2015