Αρχική Ταυτότητα ΟΒΙ Τέλη Υπηρεσίες Ειδήσεις Έντυπα Επικοινωνία  
Βρίσκεστε εδώ: Ταυτότητα ΟΒΙ » Ιστορική Αναδρομή
Αναζήτηση  
   Είσοδος
ΕυρεσιτεχνίεςΒιομηχανικά ΣχέδιαΤεχνολογική Πληροφόρηση
Ιστορική Αναδρομή
 

1988:

 • Ο νεοσύστατος ΟΒΙ μεταφέρεται από το κτίριο του Υπουργείου Βιομηχανίας στον 3ο όροφο του κτιρίου της ΔΕΠΑ ΑΕ (Λ. Μεσογείων 207).
 • Προσλαμβάνει και εκπαιδεύει προσωπικό, το οποίο τελικά μέσα στη χρονιά αριθμεί τα 25 άτομα.
 • Αρχίζει να ισχύει (από 1.1.88) το νέο σύστημα προστασίας των εφευρέσεων στην Ελλάδα.
 • Συντάσσεται και δημοσιεύεται το Προεδρικό Διάταγμα στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για τα ευρωπαϊκά Δ.Ε.
 • Ξεκινάει το 5ετές «κοινό σχέδιο δράσης» (“common action plan”) με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ).
 • Εκδίδεται για πρώτη φορά το Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (που αντικαθιστά το παλαιότερο αντίστοιχο ΦΕΚ).

1989:

 • Ο ΟΒΙ αγοράζει κτίριο γραφείων στον Παράδεισο Αμαρουσίου (Αρτέμιδος & Επιδαύρου) στα πλαίσια του ΜΟΠ Αττικής.
 • Ξεκινάει η συμμετοχή του ΟΒΙ στο 5ετές αναπτυξιακό πρόγραμμα «ΜΟΠ Πληροφορικής».
 • Ο ΟΒΙ εντάσσεται στα ΣΠΑ (Σχέδια Περιφερειακής Ανάπτυξης). Η υλοποίηση του προγράμματος ξεκινάει το 1990, για την ανάπτυξη της υποδομής για την αυτόματη επεξεργασία δεδομένων και τη διάχυση τεχνικών πληροφοριών.
 • Τον Αύγουστο του 1989 χορηγούνται τα πρώτα Δ.Ε. για τα οποία σύμφωνα με το νέο σύστημα, έχει προηγηθεί σύνταξη έκθεσης έρευνας.
 • Ο ΟΒΙ συμμετέχει για πρώτη φορά στη ΔΕΘ, με το ΕΓΔΕ.

1990:

 • Ο ΟΒΙ εγκαθίσταται στο ιδιόκτητο κτίριο στον Παράδεισο Αμαρουσίου (Αρτέμιδος & Επιδαύρου).
 • Προωθεί για κύρωση τη Συνθήκη Συνεργασίας για τα Δ.Ε. (PCT).
 • Ο ΟΒΙ αποκτά τον πρώτο σταθμό εργασίας CD-ROM στα πλαίσια της συνεργασίας του με το ΕΓΔΕ.
 • Συμμετέχει για 2η φορά στη ΔΕΘ.
 • Ξεκινούν (αλλά και συνεχίζονται) πολλά προγράμματα εκπαίδευσης του προσωπικού.
 • Ο ΟΒΙ αντιμετωπίζει σημαντικό πρόβλημα από την έλλειψη προσωπικού.

1991:

 • Ο ΟΒΙ προωθεί την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος Εφαρμογής της PCT.
 • Προωθεί επίσης την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για την νομική προστασία των τοπογραφιών προϊόντων ημιαγωγών.
 • Ο ΟΒΙ αποκτά άλλους 2 σταθμούς εργασίας CD-ROM (συμπληρώνοντας συνολικά 3) και άλλους 2 σταθμούς για πρόσβαση στο EPOQUE, στα πλαίσια συνεργασίας του με το ΕΓΔΕ.
 • Επίσης, στα πλαίσια συνεργασίας του με το WIPO, αποκτά ακόμη έναν σταθμό εργασίας για CD-ROM.
 • Συμμετέχει ενεργά στο σημαντικό συνέδριο της ALAI.
 • Ο ΟΒΙ αντιμετωπίζει για μια ακόμη χρονιά πρόβλημα από την έλλειψη προσωπικού.

1992:

 • Το προσωπικό του ΟΒΙ φθάνει τα 33 άτομα.
 • Ο ΟΒΙ παραλαμβάνει ακόμα έναν σταθμό εργασίας CD-ROM στα πλαίσια συνεργασίας του με το ΕΓΔΕ και 4 “juke-boxes”.
 • Γίνεται σύνδεση συνολικά 5 σταθμών εργασίας σε τοπικό δίκτυο, κάτω από software δικτύου NOVELL.
 • Επίσης, ο ΟΒΙ παραλαμβάνει από το ΕΓΔΕ άλλους 5 σταθμούς εργασίας για την πρόσβαση στο EPOQUE, συμπληρώνοντας συνολικά 7 τέτοιους σταθμούς.
 • Ο ΟΒΙ προωθεί την κύρωση της συμφωνίας για τα κοινοτικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας.
 • Προωθεί την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος για την έξοδο του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
 • Συνεχίζονται τα προγράμματα εκπαίδευσης προσωπικού και γίνεται επιπλέον αποστολή 4 “experts” από το ΕΓΔΕ στον ΟΒΙ για τον ίδιο λόγο.

1993:

 • Το προσωπικό του ΟΒΙ αριθμεί πλέον συνολικά τα 63 άτομα.
 • Ο ΟΒΙ αγοράζει νέο μεγαλύτερο κτίριο υπό κατασκευή, στον Παράδεισο Αμαρουσίου (Παντανάσσης 5).
 • Εγκαινιάζεται η “on line” σύνδεση με τον κεντρικό ηλεκτρονικό υπολογιστή του ΕΡΟ στη Χάγη και ο ΟΒΙ συνδέεται με μεγάλους διαθέτες όπως οι “Dialog” και “Questel”. Υπάρχει πρόσβαση σε περισσότερα από 20.000.000 Δ.Ε. Ο ΟΒΙ διαθέτει επιπλέον 9 CD-ROM “juke-boxes”. Η υπηρεσία τεχνολογικής πληροφόρησης ξεκινάει για πρώτη φορά.
 • Ο ΟΒΙ προωθεί την κύρωση της Διεθνούς Συνθήκης της Βουδαπέστης για την προστασία των μικροοργανισμών.
 • Ξεκινάει το πρόγραμμα δημιουργίας Νομικής Βιβλιοθήκης με ηλεκτρονική αποθήκευση δεδομένων (Σύστημα Τεκμηρίωσης Νομοθεσίας και Νομολογίας).
 • Ξεκινάει το πρόγραμμα ταξινόμησης αρχείου Δ.Ε. από το 1920 (με σκοπό να ολοκληρωθεί το 1994).
 • Ο ΟΒΙ συμμετέχει στις εκθέσεις ΔΕΘ και στην «Ευρωμετρική».
 • Τα εκπαιδευτικά προγράμματα για το προσωπικό συνεχίζονται.
 • Ο ΟΒΙ δέχεται τμήμα των ΤΕΙ για την εκπαίδευσή του σε θέματα αρμοδιοτήτων του.

1994:

 • Ο ΟΒΙ συντάσσει τις πρώτες εκθέσεις έρευνας.
 • Γίνεται η προετοιμασία για τον πρώτο δίσκο CD-ROM με ελληνικά Δ.Ε. (με στόχο να ολοκληρωθεί το 1995).
 • Ο ΟΒΙ εξορμά στην περιφέρεια: Γίνονται επισκέψεις σε 14 φορείς για ενημέρωσή τους σε θέματα τεχνικής πληροφόρησης.
 • Λειτουργεί τεχνική και νομική μη δανειστική βιβλιοθήκη.
 • Ο ΟΒΙ εκπαιδεύει αντιπροσωπείες από το Ουγγρικό και Μολδαβικό Γραφείο.
 • Οργανώνει το Συνέδριο Ομάδας Εργασίας του ΕΓΔΕ για την τεχνική πληροφόρηση, στην Αθήνα.
 • Συμμετέχει σε πολλές ημερίδες- συνέδρια κλπ.

1995:

 • OBI μεταφέρεται στο νέο ιδιόκτητο κτίριό του (Παντανάσσης 5, Παράδεισος Αμαρουσίου).
 • Εγκαινιάζεται η πρώτη περιφερειακή ηλεκτρονική βιβλιοθήκη στο Ηράκλειο Κρήτης.
 • Με προσθήκη – τροπολογία (που προώθησε ο ΟΒΙ) παρατείνεται η ισχύς των Δ.Ε. που χορηγήθηκαν με βάση το Ν.2527/20 από 15 σε 20 χρόνια.
 • Με τη συμπλήρωση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος διευρύνεται ο κατάλογος των χωρών που καλύπτονται με την προστασία των τοπογραφιών προϊόντων ημιαγωγών.
 • Ολοκληρώνεται το πρώτο ελληνικό CD-ROM.
 • Αυξάνονται οι εκθέσεις έρευνας που πραγματοποιούνται στον ΟΒΙ (φθάνουν τις 170).
 • Ο ΟΒΙ συμμετέχει στην έκθεση INFOSYSTEM ΄95 καθώς επίσης σε πολλές ημερίδες και άλλες εκδηλώσεις.

1996:

 • Εγκαινιάζεται το νέο κτίριο του ΟΒΙ από τον τότε Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας κ. Α. Πεπονή.
 • Εγκαινιάζονται δύο ακόμη περιφερειακές ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα.
 • Προωθείται για κύρωση ο Διακανονισμός της Χάγης για τη διεθνή κατάθεση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων.
 • Προωθείται για κύρωση ο Διακανονισμός του Στρασβούργου που αφορά τη Διεθνή Ταξινόμηση των Δ.Ε.
 • Ο ΟΒΙ παραλαμβάνει από το ΕΓΔΕ δύο νέα “juke-boxes” των 500 θέσεων CD-ROM.
 • Ο ΟΒΙ εκπαιδεύει αντιπροσωπείες από το Ουγγρικό και Αλβανικό Γραφείο καθώς επίσης και από την Ταϋλάνδη.
 • Οργανώνει και φιλοξενεί την ετήσια συνάντηση των υπεθύνων Δημ. Σχέσεων των χωρών μελών του ΕPO.
 • Οργανώνει εξειδικευμένη ημερίδα για τον κλάδο των πυρίμαχων και των κεραμικών και σεμινάριο (εξειδικευμένο για δικηγόρους) σε θέματα Ευρωπαϊκού Δ.Ε. Συμμετέχει επίσης σε εκθέσεις και ημερίδες.
 • Παραλαμβάνεται ένας σταθμός εργασίας από το ΕΓΔΕ με σύστημα εγγραφής οπτικών δίσκων (CD-RΟΜ).

1997:

 • Προωθείται από τον ΟΒΙ και εκδίδεται Προεδρικό Διάταγμα με τις διατάξεις εφαρμογής του Διακανονισμού της Χάγης και την εθνική νομοθεσία για τα σχέδια και υποδείγματα στην Ελλάδα, τα οποία για πρώτη φορά προστατεύονται στη χώρα μας.
 • Προωθούνται υπουργικές αποφάσεις για τα συμπληρωματικά πιστοποιητικά προστασίας για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τα φάρμακα.
 • Ο ΟΒΙ οργανώνει στην Αθήνα την περιοδεύουσα έκθεση Δ.Ε. με χαρακτηριστικές ευρεσιτεχνίες από όλη την Ευρώπη στα πλαίσια ενός προγράμματος συνεργασίας με το ΕΓΔΕ.
 • Ο ΟΒΙ πραγματοποιεί ενημερωτική καμπάνια για την προστασία των σχεδίων και υποδειγμάτων στην Ελλάδα, συμμετέχει σε εκθέσεις, ημερίδες και πολλές εκδηλώσεις.
 • Πωλείται το πρώτο κτίριο του ΟΒΙ (Αρτέμιδος & Επιδαύρου) και ξεκινούν ενέργειες για την αγορά του υπολοίπου κτιρίου που στεγάζεται ο ΟΒΙ (Παντανάσσης 5).
 • Εκτελούνται εκπαιδευτικά προγράμματα για το προσωπικό.
 • Ο ΟΒΙ έχει πρόσβαση μέσα από τα ηλεκτρονικά του αρχεία σε περισσότερα από 30.000.000 Δ.Ε. διεθνώς.

1998:

 • Ο ΟΒΙ ολοκληρώνει τις κτιριακές του εγκαταστάσεις (με χώρους πλέον μικτής επιφανείας 8.450 τμ περίπου) με την αγορά των υπολοίπων χώρων του κτιρίου όπου εδρεύει (οι όροφοι έχουν ήδη αγοραστεί).
 • Ο ΟΒΙ προωθεί νέα νομοθετική ρύθμιση με σκοπό τη μείωση της γραφειοκρατίας. Η πληρεξουσιότητα αποδεικνύεται πλέον και με απλό έγγραφο, οι δε καταθέσεις μπορούν να πραγματοποιούνται και μέσω τηλεαντιγράφου.
 • Προβολή στο κοινό των υπηρεσιών που αφορούν την προστασία των σχεδίων και υποδειγμάτων με συμμετοχή σε εκθέσεις και ημερίδες.

1999:

 • Ο ΟΒΙ πραγματοποιεί, με τη συμπαράσταση του Ευρωπαϊκού Γραφείου ΔΕ ένα μεγάλο πρόγραμμα ψηφιοποίησης όλων των ελληνικών ΔΕ, από το 1920 έως το 1987.
 • Προβαίνει στον ανασχεδιασμό του πληροφοριακού συστήματος με βάση πιο σύγχρονη τεχνολογία. Στόχος είναι η διευκόλυνση των εσωτερικών λειτουργιών του ΟΒΙ και η εξυπηρέτηση των πελατών.
 • Φιλοξενεί στην Ελλάδα δύο μεγάλες διεθνείς εκδηλώσεις, την PATINNOVA’99 (σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση) και το EPIDOS’99 (σε συνεργασία με το ΕΓΔΕ) με μεγάλη επιτυχία.

2000:

 • Ολοκληρώνεται το έργο της ψηφιοποίησης των ελληνικών ΔΕ έως το 1987, με ταξινόμηση σύμφωνα με το διεθνές σύστημα IPC. Επόμενος στόχος είναι να γίνει το ψηφιακό αρχείο προσιτό και μέσω διαδικτύου.
 • Προχωρεί το έργο του ανασχεδιασμού του πληροφοριακού συστήματος του ΟΒΙ.
 • Εκδίδεται η Υπουργική Απόφαση για τα «βραβεία και οικονομική ενίσχυση των εφευρετών».
 • Ο ΟΒΙ εκπροσωπεί την Ελλάδα στη Διπλωματική Διάσκεψη για την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα ΔΕ.
 • Συμμετέχει σε ένα πλήθος εκθέσεων, κυρίως με προβολή του συστήματος προστασίας των βιομηχανικών σχεδίων.
 • Ο ΟΒΙ ολοκληρώνει το πρόγραμμά του με τη ΓΓΕΤ «Δίκτυο μετάδοσης τεχνολογικής πληροφόρησης με τη μορφή βιβλιοθηκών Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας».
 • Συμμετέχει στο πρόγραμμα “STING” για την αξιολόγηση της καινοτόμου επιστημονικής και τεχνολογικής προόδου στην Ευρώπη μέσω ΔΕ, σε συνεργασία με το ΕΓΔΕ.

2001:

 • Παρουσιάζεται αύξηση 30% των αιτήσεων για εθνικό ΔΕ από το προηγούμενο έτος, αποτέλεσμα που αποδίδεται στην επιτυχημένη εξωστρεφή επικοινωνιακή πολιτική του ΟΒΙ.
 • Εκδίδεται το Προεδρικό Διάταγμα που ενσωματώνει την Οδηγία της ΕΕ για την έννομη προστασία των βιοτεχνολογικών εφευρέσεων.
 • Προβλέπεται διάταξη νόμου για τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων για την εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν εφευρέσεις και βιομηχανικά σχέδια.
 • Ετοιμάζεται τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος για τη διεθνή κατάθεση βιομηχανικών σχεδίων.
 • Υποβάλλει πρόταση για ένταξη στο πρόγραμμα «ΕΠΑν».
 • Λαμβάνει μέρος σε πολλές κλαδικές εκθέσεις.

2002:

 • Πραγματοποιείται με εξαιρετική επιτυχία η πρώτη βράβευση ελληνικών εφευρέσεων.
 • Ο ΟΒΙ συμμετέχει σε 16 ημερίδες, σεμινάρια και εκθέσεις.
 • Η παραγωγή του Τμήματος Σύνταξης Εκθέσεων Έρευνας αυξάνεται κατά 57% και μειώθηκε αισθητά ο αριθμός των αιτήσεων που στάλθηκαν για έρευνα στο ΕΓΔΕ.
 • Το πρόγραμμα "S.T.I.N.G." ολοκληρώνεται με επιτυχία και το πρόγραμμα "L.I.I.P." ξεκινάει (Linking Innovation & Industrial Property".

2003:

 • Ο ΟΒΙ λειτουργεί ως γραφείο παραλαβής των αιτήσεων για τα Κοινοτικά Σχέδια και Υποδείγματα (από 01.04.03).
 • Διοργανώνει σε συνεργασία με το ΕΡΟ και το Μουσείο της Λοζάννης, έκθεση με θέμα «Νέα υλικά υψηλές επιδόσεις – Εφευρέσεις και Αθλητισμός».
 • Συμμετέχει σε 16 εκδηλώσεις, ημερίδες, σεμινάρια και εκθέσεις κυρίως στα πλαίσια του προγράμματος ΕΠΑν.
 • Ολοκληρώνεται ο νέος διαδικτυακός τόπος του Οργανισμού.
 • Ο ΟΒΙ διεκπεραιώνει πλέον το σύνολο σχεδόν των εκθέσεων έρευνας των εθνικών αιτήσεων.

2004:

 • Πραγματοποιείται η 2η βράβευση ελληνικών εφευρέσεων.
 • Συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση Νέων Εφευρετών στο Τόκιο με δύο επινοήματα Ελλήνων μαθητών.
 • Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα “L.I.I.P.”.
 • Πραγματοποιήθηκαν 9 ημερίδες, 10 επισκέψεις σε επιχειρήσεις και 4 συμμετοχές σε εκθέσεις.
 • Διαμορφώθηκε καινούρια αίθουσα εκδηλώσεων στο κτίριο του ΟΒΙ.
 • Το Τμήμα Σύνταξης Εκθέσεων Έρευνας ολοκλήρωσε 377 εκθέσεις έρευνας (μόνο 50 εστάλησαν στο ΕΡΟ λόγω του εξειδικευμένου θέματός τους).
 • Επιτεύχθη, στο μεγαλύτερο μέρος του, ο έλεγχος της ποιότητας των στοιχείων στις βάσεις δεδομένων του ΟΒΙ.
 • Ξεκίνησε μελέτη παροχής νέων υπηρεσιών.

2005:

 • Μείωση και σε ορισμένες περιπτώσεις, μηδενισμός των τελών, με στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας.
 • Εισαγωγή ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου για όλο τον ΟΒΙ, με στόχο την απλοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών.
 • Κύρωση της Πράξης Αναθεώρησης της Σύμβασης για τη χορήγηση των Ευρωπαϊκών Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.
 • Έκδοση του «Οδηγού Καλής Πρακτικής για τη μεταφορά τεχνολογίας».
 • Δημιουργία της «Υπηρεσίας μιας στάσης», για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού.
 • Διοργάνωση συνεδρίου EPOLINE.
 • Συμμετοχή στην έκθεση που διοργανώθηκε στο Ζάππειο στα πλαίσια της «Εβδομάδας Έρευνας & Τεχνολογίας».
 • Διοργάνωση της έκθεσης «Στηρίζουμε τους εφευρέτες – Προστατεύουμε τις εφευρέσεις» που πραγματοποιήθηκε στο ΥΠΑΝ.
 • Πλήθος Ημερίδων με στόχο την ευρύτερη ενημέρωση του κοινού σε θέματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο.
 • Δημιουργία νέας οργανωτικής δομής του ΟΒΙ, η οποία εστιάζεται στην αναβάθμιση τόσο των λειτουργιών του ΟΒΙ όσο και της οργανωσιακής προσέγγισης και κουλτούρας του Οργανισμού.

2006:

Ο ΟΒΙ μειώνει και πάλι τα τέλη:

 • Κατά 59% τα τέλη κατάθεσης αίτησης για χορήγηση Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας και Πιστοποιητικού Υποδείγματος Χρησιμότητας
 • Κατά 51% το τέλος για χορήγηση Πιστοποιητικού Προτεραιότητας
 • Κατά 55% το τέλος κατάθεσης και καταχώρησης σχεδίου και υποδείγματος
 • Κατά 48% τα βασικά τέλη προέρευνας και κατά 29% το υπόλοιπο κόστος προέρευνας
 • Κατά 35% το τέλος σύνταξης έκθεσης έρευνας
 • Κατά 29% το τέλος για χορήγηση βεβαιώσεων
 • Μηδένισε τα τέλη για το 3ο και 4ο έτος προστασίας των  Πιστοποιητικών Υποδείγματος Χρησιμότητας
 • Μηδένισε τα τέλη για την πρώτη 5-ετία προστασίας των Βιομηχανικών Σχεδίων
 • Μηδένισε τα τέλη αντιγράφων Τίτλων Προστασίας 
 • Οι χορηγήσεις Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας αυξάνονται κατά 9,5%
 • Οι καταθέσεις Ευρωπαϊκών Διπλωμάτων με προορισμό την Ελλάδα αυξάνονται κατά 13,7% (*)
 • Ο αριθμός των προστατευμένων Βιομηχανικών Σχεδίων αυξάνεται κατά 28,4%
 • Οι χορηγήσεις Ευρωπαϊκών Διπλωμάτων αυξάνονται κατά 18%
 • Οι χορηγήσεις πάσης φύσης τίτλων αυξάνονται κατά 16,9%
 • Οι καταθέσεις τίτλων Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας αυξάνονται κατά 10,2%1
 • Αναπτύσσεται το Σύστημα Παροχής Διαδικτυακής Υπηρεσίας Νομικής Πληροφόρησης
 • Διοργανώνει το 13ο Συμπόσιο Ευρωπαίων Δικαστών για τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας 
 • Διοργανώνει τη 10η Ετήσια Συνάντηση των χωρών μελών του ΕΓΔΕ για θέματα διεθνούς  συνεργασίας
 • Πραγματοποιεί 11 ημερίδες, 13 ενημερωτικές επισκέψεις σε εταιρείες και συμμετέχει σε 4 κλαδικές εκθέσεις
 • Σημειώνεται αύξηση 13% στον αριθμό των εθνικών αιτήσεων για Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας, σε συνέχεια της προαναφερόμενης αύξησης 22,3% του προηγούμενου έτους

 (*) Τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν τη θετική επίδραση από τη σημαντική μείωση των τελών του ΟΒΙ κατά το 2005, που με βάση τις καταθέσεις και χορηγήσεις του 2006 υπολογίζεται σε 600.000 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 10% των εσόδων του ΟΒΙ και αποτελεί ουσιαστικά επιχορήγηση της εφευρετικής κοινότητας. 

 

2007:

 • Σημειώνεται αύξηση 10,8% στις αιτήσεις για εθνικό ΔΕ και 96% στον αριθμό των αιτήσεων για προστατευόμενα βιομηχανικά σχέδια .
 • Προετοιμάζεται σχέδιο Π.Δ. για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την αντίστοιχη κοινοτική στον τομέα λήψης μέτρων προστασίας και διασφάλισης των δικαιωμάτων Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.
 • Προετοιμάζεται σχέδιο Υ.Α. σχετικά με τη διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του ΣΠΠ για παιδιατρικά φάρμακα.
 • Προετοιμάζεται σχέδιο Π.Δ. για την τροποποίηση του ΠΔ 77/89 για αναθεώρηση σε διάφορα θέματα χορήγησης Ευρωπαϊκού ΔΕ.
 • Ολοκληρώνεται το έργο “Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εξοικείωση σε θέματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας ” του επιχειρησιακού προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα”.
 • Αυξάνεται ο αριθμός των εξεταστών του Οργανισμού σε 14, προκειμένου να ανταπεξέλθει ο ΟΒΙ στις νέες ανάγκες μετά την αύξηση των αιτήσεων για τίτλους προστασίας που σημειώθηκε τα τελευταία χρόνια.
 • Πραγματοποιείται πλήθος ενημερωτικών εκδηλώσεων καθώς επίσης και επισκέψεων σε εταιρείες και τεχνολογικά πάρκα και ξεκινά εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε θέματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας που απευθύνεται σε παιδιά της έκτης τάξεως του δημοτικού, με επισκέψεις σχολείων στις εγκαταστάσεις του (σε συνεργασία με το Δήμο Αμαρουσίου).  

 2008: 

 •  Ο ΟΒΙ εορτάζει με μεγάλη επιτυχία τα 20 χρόνια λειτουργίας του. Στην ίδια τελετή πραγματοποιείται η τρίτη βράβευση ελληνικών εφευρέσεων.
 • Εκδίδεται η Υπουργική Απόφαση 11475 ΕΦΑ 2388 σχετικά με τη «Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα» (ΦΕΚ Β’ 1165/25 Ιουνίου 2008)
 • Προετοιμάζεται σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για τη «Διαδικασία Κατάρτισης της Έκθεσης Έρευνας και της Τελικής Έκθεσης Έρευνας από τον ΟΒΙ».
 • Πραγματοποιείται πλήθος ενημερωτικών εκδηλώσεων καθώς επίσης και επισκέψεις σε εταιρίες και Τεχνολογικά Πάρκα. 
 • Τίθεται σε λειτουργία η νέα ιστοσελίδα του ΟΒΙ, πλήρως ανανεωμένη.
 • Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε θέματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας που απευθύνεται σε παιδιά της Έκτης τάξεως του Δημοτικού συνεχίζεται με ιδιαίτερη επιτυχία, ενώ γίνεται η πρώτη βράβευση παιδικής δημιουργικότητας, στο πλαίσιο του εορτασμού των 20 χρόνων του ΟΒΙ, από δημιουργίες παιδιών που πρωτοσυμμετείχαν στο πρόγραμμα.
 • Πραγματοποιείται αύξηση 5% στις αιτήσεις για εθνικό ΔΕ και 14% στον αριθμό των αιτήσεων για προστατευόμενα βιομηχανικά σχέδια.
 • Σημειώνεται αύξηση κατά 23% των Εκθέσεων Έρευνας που πραγματοποιήθηκαν από τους εξεταστές του ΟΒΙ.
 • Συμμετοχή στο κοινοτικό πρόγραμμα IPeuropAware.

2009:

 • Ο ΟΒΙ εφαρμόζει από τις 28.07.09 σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008,  για το μεγαλύτερο πεδίο των δραστηριοτήτων του.
 • Εκδίδεται η Υπουργική Απόφαση ΥΑ 1594/04.08.2009, για τη «Διαδικασία Κατάρτισης της Έκθεσης Έρευνας ή της Τελικής Έκθεσης Έρευνας από τον ΟΒΙ», με την οποία προστίθεται η δυνατότητα σύνταξης Έκθεσης Έρευνας με αιτιολογημένη γνώμη, από τον ΟΒΙ.
 • Προετοιμάζεται Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος σχετικά με την «Τροποποίηση των ΠΔ 77/1988 (ΦΕΚ Α΄ 33) κατ’ εφαρμογή της Πράξης Αναθεώρησης της Σύμβασης για τη χορήγηση των Ευρωπαϊκών ΔΕ της 29ης Νοεμβρίου 2000 που κυρώθηκε με το Ν. 3346/2005».
 • Ο ΟΒΙ συμμετέχει στο Πρόγραμμα IPeuropAware της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο τη βοήθεια των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για την πάταξη της αντιγραφής / πειρατείας προϊόντων. Στα πλαίσια του Προγράμματος πραγματοποιείται πλήθος ενεργειών μεταξύ των οποίων σχετικό σεμινάριο απευθυνόμενο στις ΜΜΕ, με μεγάλη επιτυχία.
 • Διοργανώνεται σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Γραφείο ΔΕ, εξειδικευμένο Σεμινάριο για Εθνικούς Δικαστές, για τις εκδικάσεις διαφορών από ΔΕ.

 2010:

 • Πραγματοποιούνται οι πρώτες εκθέσεις έρευνας με αιτιολογημένη γνώμη.
 • Εμπλουτίζεται ο ιστοχώρος του ΟΒΙ. Δημιουργείται η διαδικτυακή πύλη Euraxess με σκοπό την παροχή βοήθειας στην κινητικότητα των ερευνητών και ειδική σελίδα για τις ανάγκες των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας.
 • Εκδίδεται ο Νόμος 3842/2010 που θεσπίζει φορολογικά κίνητρα για τους ευρεσιτέχνες.
 • Στοχεύοντας στη στήριξη των ΜΜΕ και στο πλαίσιο του Προγράμματος IPeuropAware και του “Cooperation Agreement OHIM-OBI”, ο ΟΒΙ, εκτός των άλλων, πραγματοποιεί  στοχευμένα σεμινάρια και πάνω από 10 χρήσιμα «εργαλεία» για τη διαχείριση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας.
 • Εκδίδεται επετειακό ιστορικό λεύκωμα με επιλογή  από τα πρώτα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα.

  2011:

 • Τροποποιείται το ΠΔ/77/1988 που αφορά τη σύμβαση για τη χορήγηση Ευρωπαϊκών Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.
 • Ολοκληρώνεται το Κοινοτικό Πρόγραμμα IPeuropAware που αφορά τη στήριξη των ΜΜΕ σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας και αρχίζει το διάδοχο πρόγραμμα “IPorta”, στο οποίο εντάσσεται ο ΟΒΙ.
 • Υλοποιείται σύστημα ηλεκτρονικών φακέλων με ψηφιοποίηση όλων των εγγράφων που αφορούν τη διαδικασία χορήγησης ΔΕ και ΠΥΧ (Πρόγραμμα Phoenix, του ΕΓΔΕ).
 • Μέσα από τα Προγράμματα Συνεργασίας με τον ΟΗΙΜ, πραγματοποιούνται σημαντικές ημερίδες στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Σύρο και νέα πληροφοριακά έντυπα για την προώθηση των βιομηχανικών σχεδίων, ενώ μέσα από το Πρόγραμμα ΝΑΡ του ΕΓΔΕ, δημιουργείται μια νέα εφαρμογή λειτουργίας infokiosk με σκοπό την άμεση ενημέρωση των χρηστών.

2012

 • Μέσα από Πρόγραμμα Συνεργασίας με τον ΟΗΙΜ, ο ΟΒΙ διοργανώνει δύο μεγάλα Συνέδρια που αφορούν το “design” με τίτλο “Good Design = Good Business”. Τα συνέδρια αυτά πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα, στο κέντρο “ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ” στις 4.12.12 και στη Θεσσαλονίκη στο “THE MET HOTEL” στις 6.12.12 και σημείωσαν εξαιρετικά μεγάλη επιτυχία.
 • Ο ΟΒΙ συμμετέχει στο πρόγραμμα συνεργασίας του ΟΗΙΜ για την ανάπτυξη της διαδικτυακής υπηρεσίας DesignView. Πρόκειται για παροχή μιας κεντρικής, πανευρωπαϊκής πύλης πρόσβασης σε όλα τα καταχωρημένα σχέδια και υποδείγματα που διαθέτουν τα εθνικά γραφεία που συμμετέχουν.
 • Εκδίδεται Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 237/05.12.1012) σύμφωνα με την οποία εκσυγχρονίζεται ο τρόπος υποβολής αιτήσεων για χορήγηση τίτλων από τον ΟΒΙ, με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας. Ο ΟΒΙ θα προετοιμάσει Υπουργική Απόφαση για την υλοποίηση της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης.
 • Συνεχίζεται η συμμετοχή στο Κοινοτικό Πρόγραμμα IPorta με το οποίο παράγεται έργο που στοχεύει στην υποστήριξη των ΜΜΕ σε ότι αφορά την ανάπτυξη και εκμετάλλευση των προϊόντων διανοητικής ιδιοκτησίας.

 2013

 • Από τις 28 Νοεμβρίου έως τις 02 Δεκεμβρίου, ο ΟΒΙ σε συνεργασία με τον ΟΗΙΜ, πραγματοποιεί στο εκθεσιακό κέντρο HELEXPO PALACE μεγάλη έκθεση για τα βιομηχανικά σχέδια με τίτλο GREEK DESIGN=GOOD DESIGN. Συνολικά εκτέθηκαν 313 δημιουργήματα 143 δημιουργών, σε επιφάνεια 900τμ., προσελκύοντας 4500 επισκέπτες και σημειώνοντας περισσότερες από 175 συνεργασίες. Αποτελεί τη μεγαλύτερη διοργάνωση εξωστρέφειας στο ιστορικό του ΟΒΙ και είναι μέρος στοχευμένων του δράσεων   για την προώθηση και προβολή του Ελληνικού design.
 • Στις 8 Οκτωβρίου ο ΟΒΙ πραγματοποιεί τη δεύτερη βράβευση παιδικής δημιουργικότητας. Η τελετή διοργανώνεται στις εγκαταστάσεις του ΟΒΙ, όπου απονέμονται 3 βραβεία για δημιουργικές ιδέες που αφορούν εφευρέσεις και 3 για βιομηχανικά σχέδια, σε  9 συνολικά παιδιά. Τα βραβεία απονέμει ο υφυπουργός Ανάπτυξης Α. Σκορδάς.
 • 32 διαφορετικές εκδηλώσεις που αφορούν ημερίδες, επισκέψεις, εκθέσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, συνθέτουν μια χρονιά με αξιοσημείωτη δράση εξωστρέφειας.
 • Συνεχίζεται το Κοινοτικό Πρόγραμμα IPorta με την ανάπτυξη και βελτίωση υπηρεσιών και εργαλείων διαχείρισης Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
 • Υπογράφεται μνημόνιο συνεργασίας με το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ).
 • Ο ΟΒΙ μέσω του Designview παρέχει στους χρήστες του τη δυνατότητα να αναζητούν χωρίς χρέωση τα σχέδια και υποδείγματα όλων των συμμετεχόντων Γραφείων, συμπεριλαμβανομένου και του Γραφείου Εναρμόνισης Εσωτερικής Αγοράς (ΟΗΙΜ). Το έργο πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία του ΟΗΙΜ.
 • Ο ΟΒΙ αποκτά σελίδα στο Facebook.
 • Ο αριθμός των βιομηχανικών σχεδίων που επιζητούν προστασία φαίνεται να ανακάμπτει με αύξηση της τάξεως του 40%.

2014

 • Στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ (01.01 – 30.06.2014) ο ΟΒΙ διοργανώνει με μεγάλη επιτυχία 5 διεθνείς εκδηλώσεις, 2 εκ των οποίων είναι τα συνέδρια “Conference on IP Enforcement” και “Διανοητική Ιδιοκτησία και Ιατρική Καινοτομία. Προκλήσεις για το μέλλον”. Επίσης ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) κ. Francis Gurry και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΡΟ) κ. Benoit Battistelli πραγματοποίησαν επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας ο ΟΒΙ συντονίζει με επιτυχία τις ομάδες εργασίας στον WIPO και στο Συμβούλιο της ΕΕ, που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.
 • Επιπλέον, ο ΟΒΙ διοργανώνει 29 ποικίλες άλλες εκδηλώσεις που περιλαμβάνουν σεμινάρια, ημερίδες, εκθέσεις, επισκέψεις εκπαιδευτικά προγράμματα κλπ.
 • Ο ΟΒΙ θέτει σε πιλοτική λειτουργία την  Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Αίτησης Καταχώρησης Βιομηχανικού Σχεδίου ή Υποδείγματος. Η υπηρεσία αυτή αναπτύσσεται σε συνεργασία με τον ΟΗΙΜ (Γραφείο Εναρμόνισης Εσωτερικής Αγοράς της ΕΕ).
 • Ολοκληρώνεται το Κοινοτικό Πρόγραμμα IPorta που στοχεύει στην ενδυνάμωση των ΜμΕ της Ευρώπης.
 • Ο ΟΒΙ αποκτά σελίδα στο U-Tube και τοTwitter.
 • Υπογράφεται μνημόνιο συνεργασίας με τα ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης και το Επιμελητήριο Ηρακλείου.

Print
Ηλεκτρονική Πληρωμή ΤελώνΕθνικό Μητρώο ΤίτλωνΥπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ)
© OBI all rights reserved σχεδίαση και ανάπτυξη από PROFILE S.A.
Πιστοποιημένο ΣΔΠ κατά : EN ISO 9001:2015 και ΕΝ ISO 14001:2015