Αρχική Ταυτότητα ΟΒΙ Τέλη Υπηρεσίες Ειδήσεις Έντυπα Επικοινωνία  
Βρίσκεστε εδώ: Ειδήσεις
Αναζήτηση  
   Είσοδος
ΕυρεσιτεχνίεςΒιομηχανικά ΣχέδιαΤεχνολογική Πληροφόρηση
Νέες θέσεις εργασίας
 
 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Στελέχωση της Περιφερειακής Βιβλιοθήκης του ΟΒΙ στο Βόλο - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 26.11.18, 12.00

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με ιδρυτικό σκοπό τη συμβολή στην τεχνολογική και βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας (άρθρο 1 του ν. 1733/1987). 

Ο ΟΒΙ επιθυμεί να προβεί στην εκκίνηση της λειτουργίας και τη στελέχωση των Περιφερειακών του Γραφείων. Στο πλαίσιο αυτό, προβαίνει στη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών στο Περιφερειακό  Γραφείο (Βιβλιοθήκη) του ΟΒΙ στο Βόλο. Η διάρκεια της σύμβασης, προϋπολογισθείσας δαπάνης έντεκα χιλιάδων διακοσίων ευρώ (11.200€), είναι οκτώ (8) μήνες, με πιθανή έναρξη το Δεκέμβριο του 2018. 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως υποβάλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, επιστολή ενδιαφέροντος, υπεύθυνη δήλωση και απλά αντίγραφα των απαιτούμενων δικαιολογητικών/τεκμηρίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην επισυναπτόμενη
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις vpap@obi.gr (κ. Β. Παπαδημητρίου) και ppap@obi.gr (κ. Π. Παπαποστόλου), έως τις 26 Νοεμβρίου 2018, ώρα 12.00 το μεσημέρι.
 
Για πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Β. Παπαδημητρίου (e-mail:
vpap@obi.gr, 210-6183505), την  κ. Π. Παπαποστόλου (e-mail: ppap@obi.gr, 210-6183624) ή τoν κ. Σ. Ρόκκο (e-mail: srok@obi.gr, 210-6183580).
 
Print
Ηλεκτρονική Πληρωμή ΤελώνΕθνικό Μητρώο ΤίτλωνΥπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ)
© OBI all rights reserved σχεδίαση και ανάπτυξη από PROFILE S.A.
Πιστοποιημένο ΣΔΠ κατά : EN ISO 9001:2015 και ΕΝ ISO 14001:2015