Αρχική Ταυτότητα ΟΒΙ Τέλη Υπηρεσίες Ειδήσεις Έντυπα Επικοινωνία  
Βρίσκεστε εδώ: Ειδήσεις
Αναζήτηση  
   Είσοδος
ΕυρεσιτεχνίεςΒιομηχανικά ΣχέδιαΤεχνολογική Πληροφόρηση
Διάφορα
 
 ΕΔΙΔΙ – Κοινωνία Καινοτομίας

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ινστιτούτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΕΔΙΔΙ), το οποίο αποτελεί μία συλλογική πρωτοβουλία κορυφαίων ερευνητικών και εκπαιδευτικών κέντρων στον τομέα της διανοητικής ιδιοκτησίας, θα ξεκινήσει ένα πρόγραμμα με τίτλο ΕΔΙΔΙ – Κοινωνία Καινοτομίας την 1η Μαρτίου 2017.

Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος θα  ανατεθούν 15 διδακτορικές διατριβές με αντικείμενο τη θέση της διανοητικής ιδιοκτησίας στο σύνθετο σύστημα που διέπει τον τομέα της καινοτομίας. Σκοπός αυτού του εγχειρήματος είναι η προώθηση της αειφόρου οικονομικής ανάπτυξης με βάση την καινοτομία, και συγκεκριμένα η παροχή αξιόπιστων συμβουλών και οδηγιών προς πολιτικούς αρχηγούς και ενδιαφερόμενους εν γένει. Οι διδακτορικές διατριβές θα πραγματεύονται ερωτήματα που αφορούν την προσαρμογή στον τομέα της καινοτομίας κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ενισχύεται η δικαιοσύνη και να διατηρούνται τα οικονομικά οφέλη ταυτόχρονα. 

Το πρόγραμμα  αυτό χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και οργανώνει ευρωπαϊκά κοινά διδακτορικά προγράμματα που οδηγούν στην απονομή κοινών και διπλών διδακτορικών τίτλων από δύο εκ των πέντε συμμετεχόντων Πανεπιστημίων. Τα Πανεπιστήμια αυτά είναι τα κάτωθι:

• Queen Mary IP Research Institute, University of London,
• Magister Lvcentinvs, University of Alicante,
• IP Law and Knowledge Management (IPKM), Maastricht University,
• Centre for International IP Studies (CEIPI), University of Strasbourg,
• Munich IP Law Center (MIPLC), University of Augsburg.

Προθεσμία λήξης υποβολής των αιτήσεων: 29 Μαρτίου 2017

Περισσότερες πληροφορίες: 
http://www.eipin-innovationsociety.org/

(Ανάρτηση: 12.1.17)
Print
Ηλεκτρονική Πληρωμή ΤελώνΕθνικό Μητρώο ΤίτλωνΥπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ)
© OBI all rights reserved σχεδίαση και ανάπτυξη από PROFILE S.A.
Πιστοποιημένο ΣΔΠ κατά : EN ISO 9001:2008 και ΕΝ ISO 14001:2004