Αρχική Ταυτότητα ΟΒΙ Τέλη Υπηρεσίες Ειδήσεις Έντυπα Επικοινωνία  
Βρίσκεστε εδώ: Ειδήσεις
Αναζήτηση  
   Είσοδος
ΕυρεσιτεχνίεςΒιομηχανικά ΣχέδιαΤεχνολογική Πληροφόρηση
Διάφορα
 
 European qualifying examination

Για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού πληρεξουσίου ενώπιον του ΕΓΔΕ διοργανώνονται, σε ετήσια βάση, από το ΕΓΔΕ Εξετάσεις Ευρωπαϊκής Πιστοποίησης (European Qualifying Examination – EQE).

Σκοπός του EQE
Το EQE αποσκοπεί στο να διαπιστώσει εάν ο υποψήφιος διαθέτει τις απαιτούμενες ικανότητες και γνώσεις για να εκπροσωπεί τους αιτούντες ενώπιον του ΕΓΔΕ.

Πρόγραμμα EQE
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με τον Ευρωπαϊκό νόμο για τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας, τη Συνθήκη Συνεργασίας για τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (PCT), τη Σύμβαση των Παρισίων, τη νομολογία του τμήματος προσφυγών του ΕΓΔΕ και με ορισμένες εθνικές νομοθεσίες, εφόσον εφαρμόζονται στις αιτήσεις Ευρωπαϊκών Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και στα Ευρωπαϊκά Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας. Το περιεχόμενο της εξέτασης αφορά μόνο τα νομικά κείμενα που ίσχυαν στις 31 Οκτωβρίου του έτους που προηγείται της εξέτασης.

Γλώσσες
Τα κείμενα εξετάζονται στις τρεις επίσημες γλώσσες του ΕΓΔΕ (αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά). Οι υποψήφιοι μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις απαντήσεις τους σε άλλη επίσημη γλώσσα ενός συμβαλλόμενου κράτους.

Εκπαίδευση για την πιστοποίηση Ειδικών Πληρεξουσίων από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΡΟ)
Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να διαβάσετε το ενημερωτικό σημείωμα.

Περισσότερα: http://www.epo.org/learning-events/eqe/about.html
Print
Ηλεκτρονική Πληρωμή ΤελώνΕθνικό Μητρώο ΤίτλωνΥπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ)
© OBI all rights reserved σχεδίαση και ανάπτυξη από PROFILE S.A.
Πιστοποιημένο ΣΔΠ κατά : EN ISO 9001:2015 και ΕΝ ISO 14001:2015