Αρχική Ταυτότητα ΟΒΙ Τέλη Υπηρεσίες Ειδήσεις Έντυπα Επικοινωνία  
Βρίσκεστε εδώ: Ειδήσεις
Αναζήτηση  
   Είσοδος
ΕυρεσιτεχνίεςΒιομηχανικά ΣχέδιαΤεχνολογική Πληροφόρηση
Διάφορα
 
 VIP4SME: EVENTS & ACTIVITIES

Στο πλαίσιο του έργου VIP4SME στο οποίο συμμετέχει ο ΟΒΙ ως εταίρος, διατίθενται από τους συντονιστές ενημερώσεις που αφορούν ενέργειες που έχουν γίνει ή θα γίνουν στο έργο αυτό και παρατίθενται παρακάτω:

Focus on: EVENTS & ACTIVITIES
VIP4SME's project partners are working hard to spread knowledge on the importance of IP protection and exploitation of IP Tools among Small and medium enterprises throughout Europe.

Here are some selected initiatives carried out during 2018:
Fraunhofer is a panel member of Patente_Kongress in Munich, responsible for the annual IP management award. This year a special issue on digital IP strategies has been introduced. Digital SME's and start-ups are key players in the digital transformation process of European economy. During the Congress Fraunhofer invited three SMEs to share their best practices on IP management: IDnow GmbH for Digital Transactions, ID QUANTIQUE SA for Security and Tacterion GmbH for Advanced HMI.
This was the occasion to promote VIP4SME's services (by distributing leaflets) and offer of IP toolbox and meetings with several SMEs of interest.

Norwegian industrial property office (NIPO)  collaborated with Norway's largest business bank DNB for their annual event DNB NEXT which took place in September during Oslo Innovation Week.
The DNB NEXT is well-known as a great meeting place for investors and entrepreneurs and was visited by more than 1000 participants.
NIPO contributed to DNB NEXT with an IPR Helpdesk that offered visitors free guidance on how to use a variety of IP tools and answered questions  about patents, trademarks and design specifically related to the visitor's needs.
 
Hellenic Industrial Property Organisation (OBI) coordinated various Infodays and workshops events in Greece to present IP toolkit for SMEs, illustrate hacks and common pitfalls, IP commercialisation, creating strategic business advantages from IP,  SME case study, filing IP request at the EPO, Understanding and analyzing patent claims the Enterprise Europe Network and its services, Benefits of Unitary Patent, VIP4SME's project and more.

Focus on: COMMUNICATION

1. Website www.innovaccess.eu: The website is constantly updated with news of events and  initiative from partners
 
2. Social media channels: A new video was added to the VIP4SME'S Youtube channel:
1:1 IPR actions carried out during German Patent and Trademark Office promotional week got on Television SWR
https://www.youtube.com/channel/UCi2W5die4EYdOTvpCNvVnDQ
Print
Ηλεκτρονική Πληρωμή ΤελώνΕθνικό Μητρώο ΤίτλωνΥπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ)
© OBI all rights reserved σχεδίαση και ανάπτυξη από PROFILE S.A.
Πιστοποιημένο ΣΔΠ κατά : EN ISO 9001:2015 και ΕΝ ISO 14001:2015