Αρχική Ταυτότητα ΟΒΙ Τέλη Υπηρεσίες Ειδήσεις Έντυπα Επικοινωνία  
Βρίσκεστε εδώ: Ειδήσεις
Αναζήτηση  
   Είσοδος
ΕυρεσιτεχνίεςΒιομηχανικά ΣχέδιαΤεχνολογική Πληροφόρηση
Εκδηλώσεις
 
 Σεμινάριο με θέμα 'Patenting inventions. How to draft a patent – From idea to commercialisation', 27.5.16, ΟΒΙ

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ/ΕΡΟ), διοργάνωσε σεμινάριο θέμα «Patenting inventions. How to draft a patent – From idea to commercialisation”, την Παρασκευή 27 Μαΐου 2016. Αντικείμενο του σεμιναρίου ήταν η κατοχύρωση και εμπορευματοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας.

Το σεμινάριο  απευθυνόταν αποκλειστικά σε ενδιάμεσους φορείς (σύνδεσμοι ΜμΕ, σύνδεσμοι βιομηχανιών, επιμελητήρια,  τεχνολογικά πάρκα, μονάδες καινοτομίας & επιχειρηματικότητας, κ.α. που συμβουλεύουν / καθοδηγούν τα μέλη τους στον σχεδιασμό της στρατηγικής τους σε θέματα διαχείρισης της Διανοητικής Ιδιοκτησίας τους, αλλά και στην προσπάθεια σύνταξης της αίτησης του Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

(Ανάρτηση: 24.5.16)
Print
Ηλεκτρονική Πληρωμή ΤελώνΕθνικό Μητρώο ΤίτλωνΥπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ)
© OBI all rights reserved σχεδίαση και ανάπτυξη από PROFILE S.A.
Πιστοποιημένο ΣΔΠ κατά : EN ISO 9001:2015 και ΕΝ ISO 14001:2015