Αρχική Ταυτότητα ΟΒΙ Τέλη Υπηρεσίες Ειδήσεις Έντυπα Επικοινωνία  
Βρίσκεστε εδώ: Ειδήσεις
Αναζήτηση  
   Είσοδος
ΕυρεσιτεχνίεςΒιομηχανικά ΣχέδιαΤεχνολογική Πληροφόρηση
Εκδηλώσεις
 
 Συνέδριο με θέμα 'Τεχνολογίες Περιορισμού της Κλιματικής Αλλαγής', 21-22.9.17, Divani Caravel (βιντεοσκόπηση)

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (European Patent Office, EPO) διοργάνωσαν Συνέδριο με θέμα «Τεχνολογίες Περιορισμού της Κλιματικής Αλλαγής» στις 21 και 22 Σεπτεμβρίου 2017, στο ξενοδοχείο Divani Caravel. 

Το Συνέδριο χαιρέτισαν ο Καθ. κ. Λόης Λαμπριανίδης, Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης,  ο Δρ. Πρόδρομος Τσιαβός, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΒΙ και ο François-Régis Hannart, Principal Director, European and International Cooperation, European Patent Office (EPO).

Τη δεύτερη ημέρα του Συνεδρίου, στις 22.09.2017, ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας Ευστράτιος Ζαφείρης, συμμετείχε στη Συζήτηση σχετικά με τις προκλήσεις ως προς την εφαρμογή Τεχνολογιών Περιορισμού της Κλιματικής Αλλαγής στην Ευρώπη.

Ο Γενικός Διευθυντής του ΟΒΙ, Δρ. Ιωάννης Καπλάνης πραγματοποίησε ομιλία με τίτλο «Η Διανοητική Ιδιοκτησία ως όχημα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη».

Τα καταληκτικά σχόλια του Συνεδρίου, έκανε ο Richard Flammer, Principal Director Patent Information and European Patent Academy (EPO).

Το Συνέδριο εξέτασε τις παγκόσμιες και ευρωπαϊκές τάσεις σχετικά με την ανάπτυξη και εφαρμογή Τεχνολογιών για τον Περιορισμό της Κλιματικής Αλλαγής (Climate Change Mitigation Technologies - CCMTs). Στόχος του Συνεδρίου ήταν να παρέχει μία πλατφόρμα ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών αναφορικά με την ανάπτυξη και διάδοση Τεχνολογιών Περιορισμού της Κλιματικής Αλλαγής στην Ευρώπη, με ιδιαίτερη έμφαση στις τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Δόθηκαν πληροφορίες και κατευθύνσεις σχετικά με τις εξελίξεις στην καινοτομία και την εμπορευματοποίηση των Τεχνολογιών για τον Περιορισμό της Κλιματικής Αλλαγής και συζητήθηκαν η ενσωμάτωση Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, καθώς και οι σύγχρονες προκλήσεις ως προς την εφαρμογή Τεχνολογιών για τον Περιορισμό της Κλιματικής Αλλαγής, με παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών και περιπτωσιολογικών μελετών από διαφορετικές χώρες.

Το συνέδριο παρακολούθησαν περισσότερα από 100 άτομα από 10 χώρες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Βιντεοσκόπηση εργασιών 21.9.17

Βιντεοσκόπηση εργασιών 22.9.17


(Ανάρτηση: 29.9.17)


Print
Ηλεκτρονική Πληρωμή ΤελώνΕθνικό Μητρώο ΤίτλωνΥπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ)
© OBI all rights reserved σχεδίαση και ανάπτυξη από PROFILE S.A.
Πιστοποιημένο ΣΔΠ κατά : EN ISO 9001:2008 και ΕΝ ISO 14001:2004