Αρχική Ταυτότητα ΟΒΙ Τέλη Υπηρεσίες Ειδήσεις Έντυπα Επικοινωνία  
Βρίσκεστε εδώ: Ειδήσεις
Αναζήτηση  
   Είσοδος
ΕυρεσιτεχνίεςΒιομηχανικά ΣχέδιαΤεχνολογική Πληροφόρηση
Νομικά Θέματα
 
 Ενημέρωση για την εφαρμογή του Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679 (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου εποπτευόμενο από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, ιδρύθηκε με τον Νόμο 1733/1987 με σκοπό την τεχνολογική και βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας δια της άσκησης των αρμοδιοτήτων, μεταξύ άλλων, χορήγησης τίτλων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, καταχώρισης συμβάσεων μεταφοράς τεχνολογίας και παρακολούθησης και απογραφής της χρήσης ευρεσιτεχνιών, καινοτομιών και μεταφερόμενης τεχνολογίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (βλέπε σύνολο σχετικής νομοθεσίας που αφορά τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας και τα Βιομηχανικά Σχέδια). 

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας δια των ανωτέρω αναφερομένων αρμοδιοτήτων του ασκεί δημόσια υπηρεσία και ως εκ τούτου οιαδήποτε πραγματοποιούμενη στο ως άνω πλαίσιο επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είναι σύννομη, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 περ. ε του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679 (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


 
Print
Ηλεκτρονική Πληρωμή ΤελώνΕθνικό Μητρώο ΤίτλωνΥπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ)
© OBI all rights reserved σχεδίαση και ανάπτυξη από PROFILE S.A.
Πιστοποιημένο ΣΔΠ κατά : EN ISO 9001:2015 και ΕΝ ISO 14001:2015