Αρχική Ταυτότητα ΟΒΙ Τέλη Υπηρεσίες Ειδήσεις Έντυπα Επικοινωνία  
Βρίσκεστε εδώ: Ειδήσεις
Αναζήτηση  
   Είσοδος
ΕυρεσιτεχνίεςΒιομηχανικά ΣχέδιαΤεχνολογική Πληροφόρηση
Διαγωνισμοί
 
Διευκρινίσεις σχετικά με τον συνοπτικό διαγωνισμό για την 'Προμήθεια κεντρικών υποδομών Servers, Αποθηκευτικών μέσων και Υλικών Δικτύου, καθώς και το απαραίτητο λογισμικό για το πληροφοριακό σύστημα του ΟBI'
Έρευνα αγοράς για προμήθεια 50 πακέτων ετικετών HERMA
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την 'Προμήθεια κεντρικών υποδομών Servers, Αποθηκευτικών μέσων και Υλικών Δικτύου, καθώς και το απαραίτητο λογισμικό για το πληροφοριακό σύστημα του ΟBI'
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για σύμβαση παροχής υπηρεσιών με εταιρεία ΕΞΥΠΠ
Έρευνα αγοράς για την ενοικίαση οπτικοακουστικών συστημάτων
Έρευνα αγοράς για την εκτύπωση ενημερωτικού διπλωμένου εντύπου-φυλλαδίου, στο πλαίσιο ενημερωτικής καμπάνιας του ΟΒΙ για το Βιομηχανικό Σχέδιο (Industrial Design).
Έρευνα αγοράς για την προμήθεια ενός Έγχρωμου Επαγγελματικού Σαρωτή (SCANNER) του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
Έρευνα αγοράς για την ανανέωση της ετήσιας άδειας χρήσης του λογισμικού του PROTECTION SUITE ENTERPRISE EDITION PER USER του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.
Έρευνα αγοράς για την ενοικίαση φορητών Η/Υ (Laptops) για το Workshop του ΟΒΙ στις 31 Οκτωβρίου 2017
10 Έρευνα αγοράς για την προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (20 Μονάδες Η/Υ και 8 Οθόνες)
11 Διευκρίνιση σχετικά με το συνοπτικό διαγωνισμό της ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΒΙ
12 Διευκρίνιση σχετικά με το συνοπτικό διαγωνισμό ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΒΙ
13 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού του Κτιρίου του ΟBI
14 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΟBI - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, 09.10.2017
15 Έρευνα αγοράς για την ενοικίαση wi-fi tablets
16 Έρευνα αγοράς για την Ανανέωση Αδειών Χρήσης των Λογισμικών Ασφαλείας Checkpoint και IBM Qradar του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.
17 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για έξοδα catering για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
18 Έρευνα αγοράς για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για τις υπηρεσίες αποδελτίωσης έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου
19 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια εντύπων χορήγησης τίτλων
20 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΥΠΟΥ ZIPPEL
21 Έρευνα αγοράς για την σύναψη σύμβασης συντήρησης των 8 φωτοτυπικών μηχανημάτων CANON του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
22 Έρευνα αγοράς για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για την παραγωγή δημιουργικού concept, στο πλαίσιο ενημερωτικής καμπάνιας για το Βιομηχανικό Σχέδιο (Industrial Design)
23 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο 'Συντήρηση του κήπου του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας'
24 Έρευνα αγοράς για το έργο 'Ασφάλιση Πυρός και Συμπληρωματικών Κινδύνων για το Κτίριο του ΟΒΙ'
25 Έρευνα αγοράς για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για την διανομή 3 διαφορετικών εντύπων (φυλλαδίων) του ΟΒΙ στο πλαίσιο ενημερωτικής καμπάνιας του για το Βιομηχανικό Σχέδιο (Industrial Design)
26 Έρευνα αγοράς για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή γραφιστικών υπηρεσιών
27 Έρευνα αγοράς για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας «Social Media Marketing» για την διαχείριση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης του ΟΒΙ, στο πλαίσιο ενημερωτικής καμπάνιας για το Βιομηχανικό Σχέδιο (Industrial Design)
28 Έρευνα αγοράς για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για την παραγωγή 3 βίντεο στο πλαίσιο ενημερωτικής καμπάνιας του ΟΒΙ για το Βιομηχανικό Σχέδιο (Industrial Design).
29 Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για το έργο 'ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 4 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΒΙ'
30 Πρόσκληση υποβολής Προσφορών για τη διενέργεια έρευνας αγοράς για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο της συντήρησης των εγκαταστάσεων του κτιρίου του ΟΒΙ
31 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την έκδοση εντύπου του OBI
32 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο: Υπηρεσίες ελέγχου και παραμετροποίησης σε εξυπηρετητές vmware
33 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ροφημάτων και ειδών πλυντηρίου του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
34 Έρευνα αγοράς για την προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού τύπου Α4
35 Έρευνα αγοράς για την ετήσια ανανέωση της άδειας χρήσης του λογισμικού Informix
36 Έρευνα αγοράς για την ετήσια προμήθεια γραφικής ύλης
37 Έρευνα αγοράς για την ετήσια προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών & υλικών μηχανογράφησης
38 ΑΝΑΝΕΩΣΗ thawte SSL Certificate
39 Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διαγωνισμό για τις Άδειες Χρήσης Microsoft SQL CAL's
40 Ανανέωση Άδειας Symantec PROTECTION SUITE ENTERPRISE EDITION
41 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την έκδοση εντύπων του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
42 Ανάθεση της Συντήρησης Εγκαταστάσεων του Κτιρίου του ΟΒΙ
43 Ανάθεση του Καθαρισμού του Κτιρίου του ΟΒΙ
44 Ανάθεση της Φύλαξης του Κτιρίου του ΟΒΙ

Print
Ηλεκτρονική Πληρωμή ΤελώνΕθνικό Μητρώο ΤίτλωνΥπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ)
© OBI all rights reserved σχεδίαση και ανάπτυξη από PROFILE S.A.
Πιστοποιημένο ΣΔΠ κατά : EN ISO 9001:2008 και ΕΝ ISO 14001:2004