Αρχική Ταυτότητα ΟΒΙ Τέλη Υπηρεσίες Ειδήσεις Έντυπα Επικοινωνία  
Βρίσκεστε εδώ: Ειδήσεις
Αναζήτηση  
   Είσοδος
ΕυρεσιτεχνίεςΒιομηχανικά ΣχέδιαΤεχνολογική Πληροφόρηση
Διαγωνισμοί
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Αδειών Χρήσης IBM Qradar
Έρευνα αγοράς για την αγορά 6 επιδαπέδιων standς εντύπων καθώς και 4 πτυσσόμενων
Έρευνα αγοράς για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών Social Media Marketing στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης του ΟΒΙ, στο πλαίσιο ενημερωτικής καμπάνιας για το Βιομηχανικό Σχέδιο
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Αδειών Χρήσης προϊόντων της εταιρείας Checkpoint
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες βαφής του περιφερειακού κιγκλιδώματος του κήπου του ΟΒΙ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών Kyocera
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Αδειών Χρήσης Λογισμικού MS Office 365 Business για όλο το προσωπικό του ΟΒΙ με ετήσια διάρκεια
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια 5 καταστροφέων χαρτιού, CD-DVD του ΟΒΙ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Αδειών Χρήσης Λογισμικού Office 365 Pro Plus και Office365 Business
10 Έρευνα αγοράς για την προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού τύπου Α4
11 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Αναβάθμιση της εφαρμογής HRMaster και μεταφορά δεδομένων στη νέα έκδοση
12 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
13 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τις υπηρεσίες «Συντήρηση του κήπου του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας»
14 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια δύο (2) Εκτυπωτικών Πολυμηχ/των και τεσσάρων (4) Εκτυπωτών Laser
15 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την 'Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη συμμόρφωση του ΟΒΙ με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR)'
16 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Υλικού και Λογισμικού για τις Περιφερειακές Βιβλιοθήκες του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
17 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Αναβάθμιση Υλικού και Λογισμικού σε οκτώ (8) Φορητούς Υπολογιστές του ΟΒΙ
18 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες ελέγχου, επανελέγχου και πιστοποίησης της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης (ΕΛΟΤ HD 384 & ΚΕΗΕ), έκδοση επικαιροποιημένης Υ.Δ.Ε., έκθεσης παράδοσης και πρωτοκόλλου ελέγχου του ΟΒΙ
19 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια τροχήλατων μεταλλικών καροτσιών για αποκομιδή ανακύκλωσης-μεταφορά φορτίων
20 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια κάδων ανακύκλωσης άδειων δοχείων τόνερ και μελανιών
21 Πρόσκληση υποβολής προσφορών με σκοπό την σύναψη Σύμβασης Τεχνικής Υποστήριξης – Συντήρησης του UPS
22 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ετήσια προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών & υλικών μηχανογράφησης του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
23 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για έξοδα catering 60 ατόμων στην Θεσσαλονίκη (23.02.2018) στα πλαίσια εκδήλωσης του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.
24 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ειδών προσωπικής υγιεινής του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
25 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ροφημάτων και ειδών πλυντηρίου πιάτων του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
26 Διευκρινίσεις σχετικά με το Συνοπτικό Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών Καθαρισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΟΒΙ
27 Διευκρινίσεις σχετικά με το Συνοπτικό Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών Φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΟΒΙ
28 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΟΒΙ
29 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΟΒΙ
30 Έρευνα Αγοράς για Υπηρεσίες Συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΟΒΙ
31 Έρευνα αγοράς για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την εκχώρηση 52 Αδειών Χρήσης Microsoft SQL CAL's του ΟΒΙ
32 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ροφημάτων του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
33 Έρευνα αγοράς για σύμβαση παροχής υπηρεσιών Παρακολούθησης της Ασφάλειας των Πληροφορικών Συστημάτων του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
34 Έρευνα αγοράς για προμήθεια 50 πακέτων ετικετών HERMA
35 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την 'Προμήθεια κεντρικών υποδομών Servers, Αποθηκευτικών μέσων και Υλικών Δικτύου, καθώς και το απαραίτητο λογισμικό για το πληροφοριακό σύστημα του ΟBI'
36 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για σύμβαση παροχής υπηρεσιών με εταιρεία ΕΞΥΠΠ
37 Έρευνα αγοράς για την ενοικίαση οπτικοακουστικών συστημάτων
38 Έρευνα αγοράς για την εκτύπωση ενημερωτικού διπλωμένου εντύπου-φυλλαδίου, στο πλαίσιο ενημερωτικής καμπάνιας του ΟΒΙ για το Βιομηχανικό Σχέδιο (Industrial Design).
39 Έρευνα αγοράς για την προμήθεια ενός Έγχρωμου Επαγγελματικού Σαρωτή (SCANNER) του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
40 Έρευνα αγοράς για την ανανέωση της ετήσιας άδειας χρήσης του λογισμικού του PROTECTION SUITE ENTERPRISE EDITION PER USER του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.
41 Έρευνα αγοράς για την ενοικίαση φορητών Η/Υ (Laptops) για το Workshop του ΟΒΙ στις 31 Οκτωβρίου 2017
42 Έρευνα αγοράς για την προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (20 Μονάδες Η/Υ και 8 Οθόνες)
43 Διευκρίνιση σχετικά με το συνοπτικό διαγωνισμό της ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΒΙ
44 Διευκρίνιση σχετικά με το συνοπτικό διαγωνισμό ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΒΙ
45 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού του Κτιρίου του ΟBI
46 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΟBI - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, 09.10.2017
47 Έρευνα αγοράς για την ενοικίαση wi-fi tablets
48 Έρευνα αγοράς για την Ανανέωση Αδειών Χρήσης των Λογισμικών Ασφαλείας Checkpoint και IBM Qradar του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.
49 Ανάθεση της Συντήρησης Εγκαταστάσεων του Κτιρίου του ΟΒΙ
50 Ανάθεση του Καθαρισμού του Κτιρίου του ΟΒΙ
51 Ανάθεση της Φύλαξης του Κτιρίου του ΟΒΙ

Print
Ηλεκτρονική Πληρωμή ΤελώνΕθνικό Μητρώο ΤίτλωνΥπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ)
© OBI all rights reserved σχεδίαση και ανάπτυξη από PROFILE S.A.
Πιστοποιημένο ΣΔΠ κατά : EN ISO 9001:2015 και ΕΝ ISO 14001:2015