Αρχική Ταυτότητα ΟΒΙ Τέλη Υπηρεσίες Ειδήσεις Έντυπα Επικοινωνία  
Βρίσκεστε εδώ: Ειδήσεις
Αναζήτηση  
   Είσοδος
ΕυρεσιτεχνίεςΒιομηχανικά ΣχέδιαΤεχνολογική Πληροφόρηση
Διαγωνισμοί
 
 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την έκδοση εντύπου του OBI

Ο Οργανισμός  Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, που εδρεύει στην οδό Γιάννη Σταυρουλάκη 5 (πρώην Παντανάσσης) 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου, προτίθεται να προχωρήσει στην ελληνική έκδοση  του Comic Book του WIPO.

Για την κατάρτιση της οικονομικής προσφοράς, παρακαλούμε να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

1. Ο ανάδοχος θα αναλάβει την εκτύπωση από αρχείο PDF σε υψηλή ανάλυση που θα του δοθεί από τον ΟΒΙ. Ενδέχεται να χρειαστεί προσαρμογή σε άλλη μορφή αρχείου.

2. Η έκδοση του εντύπου θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις ακόλουθες  προδιαγραφές:
Ποσότητα:    500 τεμάχια
Αριθμός σελίδων: 12
Διαστάσεις:  Κλειστό μέγεθος  Α5, ανοικτό Α4
Χαρτί:   120 gr.  Velvet 
Εκτύπωση:   4χρωμη
Βιβλιοδεσία: Καρφίτσα
Βερνίκι:  ΟΧΙ 
Παράδοση αρχείου PDF σε υψηλή ανάλυση

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
• Η ανάθεση του έργου θα γίνει με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά
 • Πριν την έγκριση των  «ΤΥΠΩΘΕΙΤΩ» απαιτείται παράδοση δοκιμίου από τον ανάδοχο.

Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης έχει αναρτηθεί στην «Διαύγεια» με αριθμό ΑΔΑ: 7ΞΥΨ465ΧΗΥ-ΥΟΤ

Προϋπολογισμός:
1.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ)

Αξιολόγηση προσφορών:
Η ανάθεση του έργου θα γίνει με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά.

Χρόνος Παράδοσης:
Από την  ημέρα παράδοσης   του αρχείου από τον ΟΒΙ σε 10 ημέρες.

Τρόπος πληρωμής:
Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει  στον τραπεζικό σας λογαριασμό την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης αυτού.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάληψη του έργου είναι η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής  ενημερότητας  του αναδόχου, καθώς και των νομιμοποιητικών εγγράφων νομικών προσώπων.

Για πληροφορίες μπορείτε ν’ απευθύνεστε στην κα Ε. Γαλλή 210 6183519, email: egal@obi.gr, τις ώρες 10:00-14:00.

Προθεσμία υποβολής προσφορών:
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν την προσφορά τους μέχρι την Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017  και ώρα 14:00, στην κα Ζ. Λαζαρίδου (zlaz@obi.gr) ή στην  διεύθυνση Γιάννη Σταυρουλάκη 5 (πρώην Παντανάσσης) 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου-Ισόγειο,  με την ένδειξη «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την έκδοση εντύπου του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας».
Print
Ηλεκτρονική Πληρωμή ΤελώνΕθνικό Μητρώο ΤίτλωνΥπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ)
© OBI all rights reserved σχεδίαση και ανάπτυξη από PROFILE S.A.
Πιστοποιημένο ΣΔΠ κατά : EN ISO 9001:2008 και ΕΝ ISO 14001:2004