Αρχική Ταυτότητα ΟΒΙ Τέλη Υπηρεσίες Ειδήσεις Έντυπα Επικοινωνία  
Βρίσκεστε εδώ: Ειδήσεις
Αναζήτηση  
   Είσοδος
ΕυρεσιτεχνίεςΒιομηχανικά ΣχέδιαΤεχνολογική Πληροφόρηση
Διαγωνισμοί
 
 Έρευνα αγοράς για το έργο 'Ασφάλιση Πυρός και Συμπληρωματικών Κινδύνων για το Κτίριο του ΟΒΙ'

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με αντικείμενο την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων και εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Ο Ο.Β.Ι. εδρεύει σε ιδιόκτητο κτίριο επί της οδού Γιάννη Σταυρουλάκη (πρώην Παντανάσσης) 5 στον Παράδεισο Αμαρουσίου και σκοπεύει να αναθέσει την ασφάλιση πυρός του κτιρίου του από την 6/8/2017 έως την 6/8/2018. 

Προκηρύσσουμε έρευνα αγοράς  με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάληψη του έργου «Ασφάλιση Πυρός και Συμπληρωματικών Κινδύνων για το Κτίριο του Ο.Β.Ι. (CPV 66515100-4)» και για τους επιμέρους κινδύνους και τα όρια ασφάλισης όπως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

O κωδικός γεωγραφικής περιοχής βάσει της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών  στατιστικών μονάδων (NUTS) είναι EL301.

Προϋπολογισμός έργου: 6.000 Ευρώ

Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης έχει αναρτηθεί στην «Διαύγεια» με αριθμό ΑΔΑ: 6ΤΗΓ465ΧΗΥ-75Ψ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάληψη του έργου είναι η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής  ενημερότητας  του αναδόχου, καθώς των νομιμοποιητικών εγγράφων νομικών προσώπων και του αποσπάσματος ποινικού μητρώου του νομίμου εκπροσώπου.

Οι σφραγισμένοι φάκελοι προσφορών, υποβάλλονται στον Ο.Β.Ι. στην ταχυδρομική διεύθυνση Γιάννη Σταυρουλάκη (πρώην Παντανάσσης) 5, 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου, με απόδειξη παραλαβής από το πρωτόκολλο ισογείου μέχρι τις 12:00 της Τετάρτης 26.7.2017.
Για πληροφορίες επικοινωνήστε με την κα Λ. Λαζαρίδου στο e-mail:
zlaz@obi.gr  ή στο τηλέφωνο 210-6183555.


 
Print
Ηλεκτρονική Πληρωμή ΤελώνΕθνικό Μητρώο ΤίτλωνΥπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ)
© OBI all rights reserved σχεδίαση και ανάπτυξη από PROFILE S.A.
Πιστοποιημένο ΣΔΠ κατά : EN ISO 9001:2008 και ΕΝ ISO 14001:2004