Αρχική Ταυτότητα ΟΒΙ Τέλη Υπηρεσίες Ειδήσεις Έντυπα Επικοινωνία  
Βρίσκεστε εδώ: Ειδήσεις
Αναζήτηση  
   Είσοδος
ΕυρεσιτεχνίεςΒιομηχανικά ΣχέδιαΤεχνολογική Πληροφόρηση
Διαγωνισμοί
 
 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια εντύπων χορήγησης τίτλων

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με αντικείμενο την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων και εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
O OBΙ  εδρεύει στον Παράδεισο Αμαρουσίου, στην οδό Γιάννη Σταυρουλάκη 5.

Ο ΟΒΙ ενδιαφέρεται για την προμήθεια εντύπων χορήγησης τίτλων.

Η  εκτιμώμενη ποσότητα των εντύπων είναι 6.000 και άλλα 6.000 με την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ».

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το CPV του έργου είναι 22450000-9: Έντυπο υλικό ασφαλείας και ο κωδικός γεωγραφικής περιοχής βάσει της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) EL301.

Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης έχει αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ με κωδικό ΑΔΑ:Ψ9ΣΨ465ΧΗΥ-ΘΔΛ.

Αξιολόγηση προσφορών
Η ανάθεση του έργου θα γίνει με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά .

Προϋπολογισμός: 1.900€ πλέον ΦΠΑ

Χρόνος Παράδοσης: 20 ημέρες

Τρόπος πληρωμής
Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει  στον τραπεζικό σας λογαριασμό την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης αυτού.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάληψη του έργου είναι η προσκόμιση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας του αναδόχου, καθώς και των νομιμοποιητικών εγγράφων νομικών προσώπων.
Η γλώσσα που θα συνταχθεί η προσφορά είναι η ελληνική.

Προθεσμία υποβολής προσφορών
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν την προσφορά τους μέχρι την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 14.00 μέσω e-mail:
zlaz@obi.gr ή  στην ταχυδρομική διεύθυνση Γιάννη Σταυρουλάκη 5, 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου, με την ένδειξη της πρόσκλησης.

Για πληροφορίες μπορείτε ν’ απευθύνεστε στην κα Ε. Σαρέλη 210-6183508 τις ώρες 10.00-14.00.Print
Ηλεκτρονική Πληρωμή ΤελώνΕθνικό Μητρώο ΤίτλωνΥπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ)
© OBI all rights reserved σχεδίαση και ανάπτυξη από PROFILE S.A.
Πιστοποιημένο ΣΔΠ κατά : EN ISO 9001:2008 και ΕΝ ISO 14001:2004