Αρχική Ταυτότητα ΟΒΙ Τέλη Υπηρεσίες Ειδήσεις Έντυπα Επικοινωνία  
Βρίσκεστε εδώ: Ειδήσεις
Αναζήτηση  
   Είσοδος
ΕυρεσιτεχνίεςΒιομηχανικά ΣχέδιαΤεχνολογική Πληροφόρηση
Διαγωνισμοί
 
 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΥΠΟΥ ZIPPEL

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με αντικείμενο την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων και εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, )». O OBΙ  εδρεύει στον Παράδεισο Αμαρουσίου, στην οδό Γιάννη Σταυρουλάκη 5.

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας  ενδιαφέρεται για την προμήθεια 5.000 φακέλων αρχειοθέτησης εγγράφων τύπου ZIPPEL  σε διάφορα χρώματα (ροζ  4.000 τεμάχια, μπλε 500 τεμάχια και κίτρινο 500 τεμάχια).

Το CPV του έργου είναι  39132000-6 (συστήματα αρχειοθέτησης)  και ο κωδικός γεωγραφικής περιοχής βάσει της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) EL301.

Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης έχει αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ με κωδικό ΑΔΑ: 9ΒΥΧ465ΧΗΥ-7ΦΨ.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά.

Προϋπολογισμός: 7.750,00€
πλέον ΦΠΑ

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει  στον τραπεζικό σας λογαριασμό την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης αυτού.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάληψη του έργου είναι η προσκόμιση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας του αναδόχου, καθώς και των νομιμοποιητικών εγγράφων νομικών προσώπων και του αποσπάσματος ποινικού μητρώου του νομίμου εκπροσώπου (και όλων των μελών ΔΣ ανάλογα με την νομική φύση του αναδόχου), καθώς επίσης και πιστοποιητικά περί μη πτώχευσης, μη υπαγωγής σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης.

Η γλώσσα που θα συνταχθεί η προσφορά είναι η ελληνική.

Προθεσμία υποβολής προσφορών

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν την προσφορά τους μέχρι την Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 14.00 στο e-mail: zlaz@obi.gr (υπόψη κας Λαζαρίδου) ή στην ταχυδρομική διεύθυνση Γιάννη Σταυρουλάκη 5, 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου, με την ένδειξη της πρόσκλησης.

Για πληροφορίες μπορείτε ν’ απευθύνεστε στην κα Ε. Σαρέλη 210-6183508 τις ώρες 10.00-14.00
.
Print
Ηλεκτρονική Πληρωμή ΤελώνΕθνικό Μητρώο ΤίτλωνΥπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ)
© OBI all rights reserved σχεδίαση και ανάπτυξη από PROFILE S.A.
Πιστοποιημένο ΣΔΠ κατά : EN ISO 9001:2008 και ΕΝ ISO 14001:2004