Αρχική Ταυτότητα ΟΒΙ Τέλη Υπηρεσίες Ειδήσεις Έντυπα Επικοινωνία  
Βρίσκεστε εδώ: Ειδήσεις
Αναζήτηση  
   Είσοδος
ΕυρεσιτεχνίεςΒιομηχανικά ΣχέδιαΤεχνολογική Πληροφόρηση
Διαγωνισμοί
 
 Έρευνα αγοράς για την ενοικίαση wi-fi tablets

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας,  που εδρεύει στην οδό Γιάννη Σταυρουλάκη 5 (πρώην Παντανάσσης) 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου, διοργανώνει workshop στις 31/10/2017 κατά το οποίο θα απαιτηθεί η κάτωθι ενοικίαση:
    
30-60 wifi tablets μεγέθους 9,6 ιντσών και άνω με 2Gb μνήμης RAM τουλάχιστον για την hands-on εκπαίδευση των συμμετεχόντων.

Το CPV του έργου είναι 32321200-1 (Οπτικοακουστικός εξοπλισμός) και ο κωδικός γεωγραφικής περιοχής βάσει της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) EL301.
Εργασίες που πρέπει να περιλαμβάνονται:
1.    Μεταφορά και σύνδεση των tablets με το διαθέσιμο ασύρματο δίκτυο του χώρου που θα λάβει χώρα η εκδήλωση (αίθουσα κεντρικού ξενοδοχείου) για άμεση χρήση.
2.    Αποσύνδεση και αποκομιδή του συνόλου του εξοπλισμού μετά το πέρας της διοργάνωσης.
3.    Τεχνική υποστήριξη κατά την διάρκεια της χρήσης των tablets, σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα και φύλαξη τους μέχρι και το τέλος της χρήσης τους.

Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης έχει αναρτηθεί στην «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με
ΑΔΑ:  6Κ6Χ465ΧΗΥ-7Η4
Προϋπολογισμός έργου:
1.500€ πλέον ΦΠΑ
Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον κο Δ. Ορφανό 210-6183586.
Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η οικονομικότερη πρoσφορά.
Κάθε οικονομική προσφορά πρέπει να περιέχει το κόστος ενοικίασης ανά μονάδα, έτσι ώστε ανάλογα με τις συμμετοχές να προσαρμόσουμε το βέλτιστο πλήθος κατά την παραγγελία.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να αποστείλουν τις προσφορές τους μέσω e-mail στην κα. Λαζαρίδου (zlaz@obi.gr) ή στην ταχυδρομική διεύθυνση Γ. Σταυρουλάκη 5, 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου,  μέχρι την Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 14:00.
Print
Ηλεκτρονική Πληρωμή ΤελώνΕθνικό Μητρώο ΤίτλωνΥπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ)
© OBI all rights reserved σχεδίαση και ανάπτυξη από PROFILE S.A.
Πιστοποιημένο ΣΔΠ κατά : EN ISO 9001:2008 και ΕΝ ISO 14001:2004