Αρχική Ταυτότητα ΟΒΙ Τέλη Υπηρεσίες Ειδήσεις Έντυπα Επικοινωνία  
Βρίσκεστε εδώ: Ειδήσεις
Αναζήτηση  
   Είσοδος
ΕυρεσιτεχνίεςΒιομηχανικά ΣχέδιαΤεχνολογική Πληροφόρηση
Διαγωνισμοί
 
 Έρευνα αγοράς για προμήθεια 50 πακέτων ετικετών HERMA

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με αντικείμενο την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων και εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Εδρεύει στον Παράδεισο Αμαρουσίου, Γ. Σταυρουλάκη 5 και ο κωδικός γεωγραφικής περιοχής βάσει της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) EL301.

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), διενεργεί έρευνα αγοράς, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής για την ακόλουθη προμήθεια:

50 πακέτα ετικέτες HERMA (ΛΕΥΚΕΣ 38,1X12,7mm  REMOVABLE No. 4210, 110 ετικέτες/σελίδα Α4).

Οι ετικέτες αυτές είναι χρήσιμες για την αρίθμηση φακέλων και αιτήσεων,τίτλων βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Προϋπολογισμός: 400 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης έχει αναρτηθεί στην «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με ΑΔΑ: Ω7ΧΘ465ΧΗΥ-Κ4Κ.

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει  στον τραπεζικό σας λογαριασμό την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης αυτού.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάληψη του έργου είναι η προσκόμιση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας η οποία θα αναγράφει "ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΠΛΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ)", του αναδόχου.

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με την κα Λαζαρίδου (210-6183555).

Προθεσμία υποβολής προσφορών:
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν την προσφορά τους μέχρι την Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 14.00 στην κυρία Λ. Λαζαρίδου (210-6183555), μέσω e-mail στο
zlaz@obi.gr ή στην ταχ. διεύθυνση Γ. Σταυρουλάκη 5, 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου.

 
Print
Ηλεκτρονική Πληρωμή ΤελώνΕθνικό Μητρώο ΤίτλωνΥπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ)
© OBI all rights reserved σχεδίαση και ανάπτυξη από PROFILE S.A.
Πιστοποιημένο ΣΔΠ κατά : EN ISO 9001:2008 και ΕΝ ISO 14001:2004