Αρχική Ταυτότητα ΟΒΙ Τέλη Υπηρεσίες Ειδήσεις Έντυπα Επικοινωνία  
Βρίσκεστε εδώ: Ειδήσεις
Αναζήτηση  
   Είσοδος
ΕυρεσιτεχνίεςΒιομηχανικά ΣχέδιαΤεχνολογική Πληροφόρηση
Διαγωνισμοί
 
 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 4 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΟΒΙ)»

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με αντικείμενο την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων και εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Ενδιαφέρεται για σύναψη δωδεκάμηνης σύμβασης  με εταιρεία για την παροχή υπηρεσιών  «Συντήρησης των 4 ανελκυστήρων του κτιρίου  του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)».

Το CPV του έργου είναι 50750000-7 «Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων»  και ο κωδικός γεωγραφικής περιοχής βάσει της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) EL301).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

Η παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης  στους τέσσερις ανελκυστήρες του κτιρίου του ΟΒΙ με σκοπό τη διασφάλιση της αδιάλειπτης, απρόσκοπτης, ομαλής και ασφαλούς λειτουργίας τους, ώστε να μειωθεί η πιθανότητα απορρύθμισης / διακοπής λειτουργίας τους και ιδίως να προληφθεί οποιοδήποτε ατύχημα στο επιβατικό κοινό ή το τεχνικό προσωπικό της εταιρείας. Η προληπτική συντήρηση όσο και η αποκατάσταση τυχών βλαβών θα περιλαμβάνουν και το  κόστος όλων των αναλωσίμων και ανταλλακτικών που θα χρειαστούν.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:

Ο Ανάδοχος οφείλει να αποκαθιστά, άνευ χρέωσης, τις από τον ΟΒΙ αναγγελλόμενες σ’ αυτόν βλάβες, με απεριόριστο αριθμό επισκέψεων, υποχρεούται  δε  να ανταποκριθεί εντός χρονικού διαστήματος 3 ωρών, ώστε να διαπιστώσει τη βλάβη και να προχωρήσει στην αποκατάσταση της.

Τόσο η προληπτική συντήρηση όσο και η αποκατάσταση τυχών βλαβών θα γίνεται από: Δευτέρα έως Παρασκευή 07:30 - 15:30, ενώ θα πρέπει να βρίσκεται σε επιφυλακή τεχνικός, Δευτέρα έως Παρασκευή 15:30-21:00, Σάββατο 07:30-21:00 και την Κυριακή 08:00-20:30 για επείγοντα περιστατικά.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Δείτε περισσότερα εδώ
Print
Ηλεκτρονική Πληρωμή ΤελώνΕθνικό Μητρώο ΤίτλωνΥπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ)
© OBI all rights reserved σχεδίαση και ανάπτυξη από PROFILE S.A.
Πιστοποιημένο ΣΔΠ κατά : EN ISO 9001:2008 και ΕΝ ISO 14001:2004