Αρχική Ταυτότητα ΟΒΙ Τέλη Υπηρεσίες Ειδήσεις Έντυπα Επικοινωνία  
Βρίσκεστε εδώ: Ειδήσεις
Αναζήτηση  
   Είσοδος
ΕυρεσιτεχνίεςΒιομηχανικά ΣχέδιαΤεχνολογική Πληροφόρηση
Διαγωνισμοί
 
 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Στελέχωση της Περιφερειακής Βιβλιοθήκη του ΟΒΙ στη Θεσσαλονίκη - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, 15:00

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με ιδρυτικό σκοπό τη συμβολή στην τεχνολογική και βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας (άρθρο 1 του ν. 1733/1987).

Ο ΟΒΙ επιθυμεί να προβεί στην επανεκκίνηση της λειτουργίας και την εκ νέου στελέχωση των ηλεκτρονικών Περιφερειακών του Βιβλιοθηκών. Στο πλαίσιο αυτό, προβαίνει στη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών στην Περιφερειακή Βιβλιοθήκη του ΟΒΙ στη Θεσσαλονίκη. Η διάρκεια της σύμβασης, προϋπολογισθείσας δαπάνης έντεκα χιλιάδων διακοσίων ευρώ (11.200€), είναι οκτώ (8) μήνες, αρχής γενομένης τον Ιανουάριο 2018.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως υποβάλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, επιστολή ενδιαφέροντος, υπεύθυνη δήλωση και απλά αντίγραφα των απαιτούμενων δικαιολογητικών/τεκμηρίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
επισυναπτόμενη Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ekou@obi.gr (κ.E. Κουφάκη) και akons@obi.gr (κ. Α. Κωνσταντάκου), έως τις 18 Ιανουαρίου 2018, ώρα 15.00.

Για πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Π. Γκαγκανάτσου (e-mail:
bgag@obi.gr, 210-6183527) ή την κ. Ε. Κουφάκη (e-mail: ekou@obi.gr, 210-6183538).
Print
Ηλεκτρονική Πληρωμή ΤελώνΕθνικό Μητρώο ΤίτλωνΥπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ)
© OBI all rights reserved σχεδίαση και ανάπτυξη από PROFILE S.A.
Πιστοποιημένο ΣΔΠ κατά : EN ISO 9001:2008 και ΕΝ ISO 14001:2004